Groene transitie is troefkaart voor Europa bij inhaalrace met de USA

31 januari 2024

Uit een recent rapport, getiteld  ‘Europe needs to step up its game’ blijkt dat de kloof tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie in een periode van 25 jaar is verdrievoudigd. Bij de invoering van de euro was de Amerikaanse economie 11 procent groter. Dat verschil is anno nu inmiddels uitgegroeid tot 30 procent. Op een breed front raakt Europa verder achterop zo blijkt uit het rapport van kredietverzekeraar Allianz Trade. We laten Johan Geeroms (foto hierboven), Director Risk Underwriting Benelux van deze kredietverzekeraar daarbij ook aan het woord.

Het verschil tussen de twee blokken is schrijnend als puur gekeken wordt naar het nominale bruto binnenlands product. Waar de eurozone rond de 15 biljoen dollar blijft hangen, zitten de VS nu al op 27 biljoen dollar, al komt dat deels door de waardevermeerdering van de dollar. Het rapport noemt een vijftal factoren van belang die de Verenigde Staten belangrijk voordelen opleveren, te weten:
* De enorme schulden die de Amerikaanse overheid zich kan veroorloven om zich uit recessies te financieren;
* Fors lagere energieprijzen;
* Beschikbaarheid van grondstoffen (olie, steenkool, koper, lood, ijzer, hout, bauxiet en uranium);
* Sterke thuisbasis voor high tech industrie en innovaties (patenten);
* Aantrekkelijk investeringsklimaat.

Volgens Johan Geeroms struikelt Europa vooral over haar eigen schoenveters en hij verwoordt dat als volgt: “Regelgeving en administratieve rompslomp houden de productiviteitsgroei tegen. Regels over hoe krom de komkommers moeten zijn of over de omvang van mosselen. Te gek voor woorden. Maar het effect is funest. Zakendoen en innovaties worden belemmerd. Ook het regelen van financieringen is hier voor vooral kleine bedrijven veel moeilijker. De steunprogramma’s die in Brussel worden opgetuigd zijn vaak veel te gefragmenteerd en te ingewikkeld. Die marginalisering moet een halt worden toegeroepen, maar ik zie het niet snel gebeuren. Het ontbreekt aan daadkracht.”

Aanbevelingen vanuit het rapport

De vier belangrijkste maatregelen die in Brussel genomen moeten worden zijn volgens het rapport:
– terugdringen van de administratieve rompslomp en overregulering;
– eenduidige, simpelere belastingregels;
– versterking van de kapitaalmarkt en het investeringsklimaat;
– krachtige ondersteuning van de groene transitie.

Groene transitie is een troefkaart voor Europa

Op de economische ranglijst die de Wereldbank bijhoudt presteren EU-economieën alleen iets beter dan de Verenigde Staten op twee gebieden, te weten export en de elektriciteitsvoorziening. Volgens het rapport is er een troefkaart die de EU op termijn voordeel kan bieden, namelijk verduurzaming. Johan Geeroms:“We lopen voorop in de groene transitie. Per hoofd van de bevolking is de CO2-uitstoot duidelijk lager dan in de VS. Ook met de handel van groene goederen heeft de EU een stevige voorsprong. Alleen Duitsland al overtreft de VS als het om groene export gaat. Binnenkort zijn er de Europese verkiezingen. Ik mag hopen dat de economische ontwikkeling bovenaan op de agenda staat. Daar is het ooit allemaal om begonnen. Op een breed front schieten we tekort en vooralsnog zie ik geen tekenen dat deze trend wordt omgebogen. Dat betreur ik, omdat ik wel degelijk geloof in een hoofdrol van Europa binnen de wereldeconomie. Maar dan moet het wel echt anders dan nu het geval is.”

Immers volgens het rapport kan de Europese Unie behoorlijk terrein terugwinnen als de groene transformatie versneld wordt doorgezet met als doel nul CO2-uitstoot in 2050.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *