De ECB heeft gelijk: Politici vormen het grootste risico op dit moment

18 november 2018

Michel Klompmaker
Tijdens de Annual Meeting van de Foreign Bankers’ Association, afgelopen donderdag in de Hermitage in Amsterdam, sprak de Vice President van de Europese Centrale Bank (ECB) Luis de Guindos als keynote. Luis De Guindos is voormalig Minister van Financiën van Spanje en hij wordt in financiële kringen geprezen voor de manier waarop hij als Minister van Financiën Spanje uit het dal heeft weten laten te kruipen. Tijdens zijn speech benadrukte hij het bekende mandaat van de ECB met betrekking tot prijsstabiliteit en hij kon natuurlijk niet ingaan op vragen over komende renteverhogingen. Wel zei hij heel duidelijk dat de grootste risico’s op dit moment bij de politici liggen. Het spreekt voor zich dat hij daar met name wees richting de verantwoordelijken rond de Brexit onderhandelingen. We zouden ook andere politici erbij kunnen halen zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Minister van Defensie, mevrouw Ank Bijleveld, die zich verzet tegen een Europese defensie (vraagje aan diezelfde Minister: Weet u hoeveel minuten uw territoriale bevoegdheid duurt als een van uw gevechtsvliegtuigen opstijgt vanaf vliegbasis Eelde richting het Oosten, richting vijand?). Laten we ons nu maar even beperken tot de risico’s rond de Brexit, want die zijn alleen maar toegenomen de laatste week.
Vorige week stemde de Britse regering in met het voorakkoord tussen de EU en Groot-Brittannië.  Een dag later gaven vijf ministers de pijp aan Maarten, en weg waren ze. Cruciaal is nu het Britse parlement, dat zich in december nog over het plan zal moeten uitspreken. Een stemming die niet veel goeds belooft als we inzoemen op de teksten en het gedrag van verschillende ijdeltuiten van de partij van Theresa May zelf. Met andere woorden de recente ontwikkelingen vormen de basis voor meer onzekerheid over een ordentelijke afwikkeling van de scheiding. Maar voordat in het Britse parlement gestemd kan worden over de tekst, moeten eerst het Verenigd Koninkrijk en de EU de (scheidings-)overeenkomst officieel afronden. Dat kan plaatsvinden op de geplande Europese Top op 25 november aanstaande.
De televisiebeelden zijn inmiddels duidelijk, er is sprake van openlijke muiterij binnen de Conservatieve Partij. Met andere woorden het akkoord is nog lang niet in zicht! In het geval het akkoord er niet komt dan zullen het Verenigd Koninkrijk en Europa inzake handel moeten terugvallen op de afspraken van de Wereldhandelsorganisatie. Afspraken en regels die voor beide partijen minder gunstig zijn. De economische schade voor beide partijen, maar vooral voor de Britten, zal dan aanzienlijk zijn.
In het andere geval, als het ontwerpakkoord door het Britse parlement zou worden goedgekeurd en er sprake is van een ruime instemming van de kant van de EU, met minstens 20 lidstaten, die minimaal 65 procent van de EU-bevolking moet vertegenwoordigen, dan wordt de overgangsregeling van kracht en blijven de Britten tot eind 2020 deel uitmaken van de interne markt en de douane-unie. In die periode kan dan een toekomstige handelsrelatie worden uitgewerkt.
Foto: Lee Goddard, MoD Crown, Copyright

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *