En, wie durft er nu nog een handtekening te zetten onder de beursprospectus van ABN AMRO?

12 april 2015
Kennisbank

Michel Klompmaker
Het leek de afgelopen weken toch eerlijk gezegd best wel op een soap… met twee verschillende werelden, die van de politiek en de bankiers aan de top. Met als gevolg een uitgestelde beursgang van de staatsbank, gedoe om 6 ton euro salaris en heel veel frustraties over en weer. En dan ook nog de Minister President die zich ermee ging  bemoeien… let wel het is een ernstige zaak,  de Amerikaanse advocatuur staat immers al in de startblokken. 
Met steeds meer verbazing heb ik het een en ander gevolgd vanaf de zijlijn. De media sprongen er namelijk boven op en smulden ervan. Het leverde ook mooie TV fragmenten op en een paar historische foto’s waaronder die prachtige foto met het vingertje van de voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO, de heer Rik baron van Slingelandt richting het Tweede Kamerlid Jesse Klaver van Groen Links. Iedereen wilde graag weten wat daar nu precies gezegd werd, maar Klaver liet zich daar niet over uit.
Het een en ander heeft wel geleid tot een serieus probleem, want alvorens dat de staatsbank eventueel naar de beurs gaat, moet er nog wel een beursprospectus worden samengesteld.  Tja, maar wie durft daar nog zijn of haar handtekening onder te zetten?  Alle risico’s dienen namelijk netjes in de prospectus beschreven te worden en de toekomstige beleggers mogen niet misleid worden, op straffe van…
De serieuze dreiging vanuit de USA
Reken maar dat bij sommige Amerikaanse hedge funds en advocatenkantoren de voorbereidingen al getroffen worden, want er is toch al heel wat misgegaan aan die ene kant en heel veld geld te verdienen aan die andere kant!  En voor diegenen die denken dat er met de Amerikanen achteraf eventueel een ‘polderoplossing’ getroffen zou kunnen worden,  vergeet het maar. De messen worden nu al geslepen, en dat zijn echt scherpe messen.  Dan de uitdagingen voor diegenen die de prospectus moeten gaan samenstellen, met allemaal mitsen en maren… We noemen zomaar uit de losse pols een paar dingen: het jaarverslag over 2014 dat nogal wat reacties opriep, onder andere bij de heer Lakeman, die na de officiële waarschuwing in februari, een officiële klacht bij de tuchtraad tegen KPMG voorbereidt. Het resultaat zou nog met enkele miljarden naar beneden bijgesteld  dienen te worden, aldus de klacht. Dan de Minister van Financiën die als aandeelhouder toegaf dat hij wel degelijk overwogen heeft om het volledige Bestuur inclusief de Raad van Commissarissen naar huis te willen sturen… En dan de Nederlandse MP himself,  die zich er ook mee bemoeide met een nietszeggend statement door te stellen dat een beursgang van ABN AMRO dit jaar nog tot de mogelijkheid behoort. Mogen we deze historicus dan even fijntjes herinneren aan zijn toezegging tijdens de verkiezingscampagne voor de VVD en iedere Nederlander 1.000 euro netto beloofde…
Toch benieuwd wie er uiteindelijk, als het überhaupt zover komt, een handtekening durft te zetten onder de beursprospectus. En dan het vervolg, dat laat zich raden, veel gedoe daaromheen, met wellicht weer een parlementaire enquêtecommissie aan het werk. Laten we maar niet speculeren wie er in die commissie zou kunnen gaan plaatsnemen.  We zullen dan uiteindelijk toch te weten komen welke betekenis het vingertje van Van Slingelandt richting Klaver had.
Ondertussen kan Jeroen Smit al vast beginnen met de hoofdstukindeling van deel twee van het boek “De Prooi”.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *