Tuchtklacht tegen KPMG in de maak als gevolg van swapschade

31 maart 2015
Kennisbank

Michel Klompmaker
Eind februari dit jaar kondigde Pieter Lakeman van Swapschade bv al aan dat hij het resultaat van de ABN Amro Bank over 2014 en dus ook het vermogen onjuist achtte. Volgens hem zou er nog een afboeking van 3,65 miljard euro ten laste van het resultaat 2014 moeten plaatsvinden als gevolg van de nog in te dienen schadeclaims van ondernemers die de dupe zijn van renteswaps die ABN AMRO hen verkocht.
Inmiddels heeft Lakeman aangekondigd dat hij de tuchtklacht tegen KPMG gaat doorzetten via Swapschade bv.  Swapschade treedt op voor gedupeerde bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf . Volgens Lakeman is ABN AMRO in het uitoefenen van haar zorgplicht jegens deze bedrijven tekort geschoten door hen grote aantallen renteswaps te verkopen. Op 1 oktober 2014 heeft de Rechtbank Amsterdam vonnis gewezen inzake een renteswap zaak tegen ABN AMRO (Zaak nr C-13-534640 HA ZA 13-11) waarbij 60 procent van de schade vergoed werd aan de gedupeerde onderneming.
In een brief dd 26 februari 2015 aan het bestuur van KPMG wijst Lakeman er namens Swapschade bv op dat ABN AMRO sinds 2005 grote winsten boekte met de verkoop van renteswaps. Met het oog op de geplande beursgang dit jaar is het relevant om ondergaande passage uit bovengenoemde brief aan KPMG goed te lezen:
“Het zal u bekend zijn dat de ABN AMRO nog dit jaar een beursnotering wil verkrijgen. Wanneer dat streven met succes bekroond wordt zullen aandelen ABN AMRO nog dit jaar verkocht worden aan (rechts)personen die bij hun investeringsbeslissing mede afgaan op de laatst gepubliceerde jaarrekening van de bank. Dat is de jaarrekening 2014 die ter goedkeuring aan u is voorgelegd. Swapschade B.V. vermoedt dat potentiële (ook Amerikaanse) beleggers op grond van uw goedkeurende verklaring aandelen ABN AMRO zullen kopen. Swapschade acht het overigens opvallend dat ABN AMRO zo’n haast heeft met de komende beursgang.”
Wanneer later zou blijken dat de goedkeurende verklaring ten onrechte is verleend, dan acht Swapschade de kans groot dat KPMG door de nieuwe investeerders aansprakelijk zal worden gesteld.
Swapschade  adviseert dan ook (geheel vrijblijvend) KPMG om zich juridisch goed op de hoogte te (laten) stellen van de risico’s inzake renteswaps. Maar niet door advocaten of juristen die voor ABN AMRO of een andere bank actief waren of zijn. Want, aldus Pieter Lakeman, van hen kan geen objectieve analyse worden verwacht. Gaat KPMG tóch met hen in zee, dan zal Lakeman als de zaak voor de rechter komt benadrukken dat de accountant ‘het risico om door partijdige advocaten op het verkeerde been te worden gezet bewust heeft willen aanvaarden.’
Pieter Lakeman gaat dus nu een tuchtklacht indienen tegen de accountant van ABN AMRO, omdat de betrokken accountant van KPMG  het jaarverslag van de bank volgens Lakeman ten onrechte heeft goedgekeurd.  Voor de accountant die namens KPMG tekent, geldt overigens een tuchtrechtelijke aansprakelijkheid.
Wordt vervolgd.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *