Brexit or Bremain?… That is the question !

15 juni 2016

Hans Bevers
De vrees voor een Brexit neemt toe en onze voorspelling dat er uiteindelijk een Bremain stem uit de bus zal vallen is zeer oncomfortabel geworden. Toegegeven, dat is volledig in lijn met de recente opiniepeilingen alsook de resultaten van de bookmakers.

De uitkomst van het referendum blijft zeer onzeker.  Opiniepeilingen geven aan dat de meerderheid van de Britten wil vertrekken maar tonen ook dat ongeveer 15% van de potentiële kiezers nog sterk twijfelt. Anderzijds suggereren de resultaten bij de bookmakers dat het niet zover komt maar evenzeer dat deze uitkomst meer en meer aan waarschijnlijkheid inboet.

Ons uiteindelijke Bremain scenario is gebaseerd op de verwachting dat de Britse kiezer, wanneer hij of zij werkelijk geconfronteerd wordt met de keuze op 23 juni, zich zal realiseren dat een Brexit met economische kosten gepaard gaat zoals het overgrote deel van de studies aantoont. Bovendien is er sprake van een late registratie van meer jongere kiezers. Die groep heeft in het algemeen een iets positievere houding hebben ten opzichte van de EU. Toch bieden deze elementen weinig comfort en zou het anders kunnen uitdraaien. Brexit of Bremain? Dat blijft de grote vraag.
De auteur, Hans Bevers, is Chief Economist bij Degroof Petercam.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *