08 Feb

Minisymposium: Waar staat Nederland rechtsstaat in 2023?

Online vanaf 9.30 uur

Op 8 februari 2023 houdt het initiatief Rechtsstaat Nederland haar tweede minisymposium online, met als titel “Waar staat Nederland rechtsstaat in 2023?” De organisatie heeft een burger (Paula Bouwer), een ambtenaar (Sandra Palmen) en een wetenschapper (Arnt Mein) bereid gevonden om hierover iets te vertellen. Het initiatief is in 2021 begonnen met een uitnodiging van een grote groep wetenschappers, professionals en burgers om het gesprek aan te gaan over oplossingen voor rechtsstatelijke problemen die werken.

Er zijn sinds de toeslagenaffaire veel initiatieven ontplooid om de rechtsstaat te verbeteren, maar zij hebben met de compliance sector gemeen dat zij zeer complexe vraagstukken, ‘platslaan’. Terwijl men daarbij voorbijgaat aan de simpele vraag: als het zo eenvoudig was, waarom is de wereld dan geen integer, rechtsstatelijk paradijs? En waarom kampt Nederland nog steeds met de toeslagenaffaire en racisme in ministeries?

Daarom moeten we het hebben over macht. Mensen die hierdoor worden aangetrokken of erin terechtkomen, horen behoorlijk vaak tot de duistere driehoek. En hebben mensen eenmaal macht, dan worden zij er niet rechtsstatelijker op. Aan de hand van drie bestuursrechtelijke artikelen bespreekt Caroline Raat in deze longread wat er mis is met de aangedragen oplossingen: ze werken niet, en soms zelfs toxisch. Willen we iets veranderen, dan moeten oplossingen volgens haar daarop zijn gericht: Power to Integrity!

Aanmelden voor het online minisymposium kan op via deze link.