Van gedoe naar gedragen

Anke Siegers
Verschijningsatum:16 november 2023
Taal:Nederlands
Pages:192
ISBN:9789024463299
Publisher:Boom Uitgevers
Prijs:29,50

Op 16 november jongstleden is het nieuwe boek van Anke Siegers bij Boom Uitgevers verschenen, met als titel “Van gedoe naar gedragen”. Volgens de auteur is een radicale verandering in besluitvorming onvermijdelijk. In het boek wordt nader ingegaan op de vraag waarom we niet door kunnen gaan op de gebruikelijke standaard manier van besluiten nemen. Standaard wordt nog voor mensen besloten. Het effect daarvan is dat mensen zich niet betrokken voelen bij beslissingen over hun eigen leven, werk, organisatie en/of omgeving. De auteur geeft heldere handvatten voor een alternatief dat kan zorg dragen voor eigenaarschap en draagvlak bij alle betrokkenen, zelfs wanneer er sprake is van spanningen en conflicten.

Aan de hand van theorie, ervaringsverhalen en praktische voorbeelden van uiteenlopende vraagstukken, neemt Anke u mee in een duidelijke taal. Deze praktische aanpak voor democratische besluitvorming zorgt ervoor dat tevreden, actieve en betrokken inwoners en medewerkers samenwerken met elkaar, met de overheid en met organisaties, ook wanneer het gaat om complexe vraagstukken waarin groet belangen spelen. Het boek is onderverdeel in 11 hoofdstukken met titels als onder andere “Voorwaarden voor gedragen besluitvorming”, “De negatieve route van de oude route en hoe het anders kan” en “De kanteling naar eigenaarschap”.


Anke Siegers

Anke Siegers is van huis uit organisatiepsycholoog en als groepsbemiddelaar begeleidt zij in verschillende rollen, organisaties, overheden en gemeenten in grootschalige en complexe besluitvormingsprocessen op de zogenaamde Nieuwe Route. Zij is de bedenkster hiervan, waarbij gedeeld eigenaarschap en samen sturing leidend zijn. Anke is een veel gevraagde keynote in binnen- en buitenland.