Wat wist de Zwitserse toezichthouder eigenlijk van Ralph Hamers, de CEO van UBS?

13 januari 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Zoals bekend is op 3 september 2018 een megaschikking ter hoogte van 775 miljoen euro bereikt tussen ING Bank en het Openbaar Ministerie in Nederland. Deze megaschikking kwam tot stand en ING Bank heeft dit bedrag netjes betaald. Met andere woorden de aandeelhouders van ING hebben dit betaald. Sommigen voelden zich benadeeld. Ondertussen is bekend geworden dat het Gerechtshof Den Haag van oordeel is dat de voormalige CEO van ING de heer Ralph Hamers strafrechtelijk vervolgd dient te worden. Inmiddels is Ralph Hamers de nieuwe CEO van de grote Zwitserse bank UBS. We vroegen ons af hoe de ‘fit and proper’ test door de Zwitserse toezichthouder heeft plaatsgevonden in dit verband en stelden daarover schriftelijk enkele vragen aan de FINMA, de Zwitserse toezichthouder.

Het klaagschrift dat in september 2018 is opgesteld door SOBI, in casu de heer Pieter Lakeman, bij het Gerechtshof in Den Haag is beoordeeld en de uitspraak daarop kwam in december jongstleden. De advocaten van de heer Hamers hebben getracht in juli 2020 het Gerechtshof te wraken, maar het verzoek tot wraking is in augustus 2020 afgewezen. Het Gerechtshof Den Haag vindt de vervolging opportuun en beveelt strafvervolging van de voormalige voorzitter raad van bestuur ING ter zake het feitelijk leidinggeven aan de in de Transactieovereenkomst Houston door het OM vastgestelde feiten.

In de Duitstalige pers, onder andere in de Süddeutsche Zeitung, zijn er de laatste maanden ook artikelen verschenen over de heer Hamers en de rol die hij gespeeld heeft bij ING. Hamers is immers nu CEO van UBS. Vandaar onze logische stap om direct contact te zoeken met de Zwitserse toezichthouder FINMA, met enkele vragen over de geschiktheidstoets, die verplicht door de toezichthouder afgenomen moet worden.

We stelden de volgende zes vragen in het Duits:
1. ist es richtig, dass die FINMA vorher recherchiert und geprüft hat, ob der ehemalige Vorstandsvorsitzende der ING Bank N.V. Ralph Hamers die Voraussetzungen erfüllt um die Schweizer Bank UBS als CEO zu leiten ?
2. Wenn ja, hat die FINMA die Schlußfolgerungen und die Resultate dieser Prüfung schriftlich festgelegt ?
3. Ist es richtig, dass die FINMA die schriftlichen Unterlagen dieser Prüfung der UBS zur Verfügung gestellt hat ?
4. Hat die FINMA der UBS die Erlaubnis erteilt, die Resultate der FINMA-Prüfung zur Eignung von Herrn Hamers zu veröffentlichen ?
5. Hat die FINMA sich zu den Recherchen auf eine eigene Prüfung beschränkt oder hat die Behörde auch zurückgegriffen auf Informationen die im Namen von UBS an die FINMA weitergeleitet wurden ?
6. Falls letzteres der Fall sein sollte würden wir Sie bitten, mitzuteilen ob UBS der FINMA ebenfalls Informationen erteilt hat zu dem Antrag vom 13. September 2018 an den Gerichtshof in den Haag gegen Herrn Hamers zu ermitteln und über die Pressemitteilung vom Gericht in Den Haag vom 21. August 2020 hinsichtlich dieser Sache. Am 21. August 2020 hat der Gerichtshof in Den Haag den Antrag von Herrn Hamers in dieser Sache nicht zu ermitteln abgewiesen.

We verstuurden als Risk & Compliance Platform Europe onze vragen op 23 december 2020 met het vriendelijke verzoek ons voor 8 januari 2021 te willen antwoorden.
Het antwoord van de FINMA was als volgt:
• Der angesprochene Fall war bekannt. Entsprechend hat die FINMA diesen selbstverständlich im Zuge des Nominationsverfahrens resp. der sog. Gewährsprüfung untersucht und thematisiert.
• Aufgrund der zur Verfügung stehenden Informationen sowie der Beurteilung anderer Aufsichtsbehörden bestätigte die FINMA die Gewähr.
• Die FINMA äussert sich nicht zu weiteren Einzelheiten ihrer Aufsichtstätigkeit.

We vonden de beantwoording niet volledig en enigszins onbevredigend en verstuurden nog twee keer het verzoek om meer specifieke beantwoording op onze vragen, maar daarop kwam het volgende bericht van de voorlichter: «Ich habe Ihre Fragen nicht übersehen. Jedoch äussert sich die FINMA zu keinen weiteren Einzelheiten in dieser Angelegenheit.»Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *