Tinka krijgt boete opgelegd in verband met onverantwoorde kredietverstrekking volgens de AFM

05 februari 2024
Kennisbank

De Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM, heeft onderzoek gedaan naar Tinka B.V., een kredietaanbieder die klanten de mogelijkheid geeft om aankopen bij (web)winkels achteraf te betalen. Uit het onderzoek blijkt dat Tinka op meerdere punten in strijd heeft gehandeld met de wettelijke norm voor verantwoorde kredietverstrekking. De AFM vindt dit ernstig, want door overkreditering kunnen consumenten in de financiële problemen komen, vandaar de opgelegde boete van 1,75 miljoen euro.

De AFM heeft marktbreed onderzoek gedaan naar verantwoorde kredietverstrekking, waarbij per aanbieder risicogestuurd tien dossiers tegen het licht zijn gehouden. Ook bij Tinka zijn op die manier tien dossiers geselecteerd, waarbij werd gekeken naar de periode van juli tot en met december 2021. Uit het onderzoek blijkt dat Tinka bij zeven van de tien onderzochte dossiers te weinig informatie inwon over de financiële positie van klanten en bij twee van de tien onverantwoord krediet heeft verstrekt. Deze overtredingen zijn grotendeels terug te voeren op het beleid en de processen van Tinka. Jos Heuvelman, bestuurder AFM: “Dit is ernstig, want een te hoge lening kan ervoor zorgen dat consumenten te weinig geld overhouden om de vaste kosten van hun levensonderhoud te kunnen betalen.”

Een aanbieder van krediet heeft de verplichting om informatie in te winnen over de financiële positie van de klant, voordat een overeenkomst wordt aangegaan. Als blijkt dat het krediet onverantwoord is, mag het niet worden verstrekt. Specifiek voor consumptief krediet is deze open norm nader ingevuld in de ‘Leennormenmethodiek’. De AFM ziet erop toe dat een afwijkende invulling van deze norm minimaal dezelfde zichtbare bescherming biedt tegen overkreditering als de leennormen in de Gedragscodes van de brancheorganisaties. Dit was bij Tinka niet het geval. De AFM verwacht van alle kredietaanbieders dat zij minimaal hetzelfde beschermingsniveau bieden aan consumenten.

Potentiële verstoring gelijk speelveld kredietaanbieders

Wanneer kredietaanbieders zich niet aan de regels houden worden niet alleen de belangen van consumenten geschaad, maar kan ook het gelijk speelveld op de kredietmarkt worden verstoord. Ondernemingen die zich niet houden aan de voorwaarden voor verantwoorde kredietverstrekking, kunnen ten onrechte een grotere markt bedienen en oneigenlijk voordeel behalen.

Ondertussen heeft Tinka de nodige maatregelen getroffen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ook breder voert Tinka veranderingen door in haar organisatie en cultuur. Los hiervan wil Tinka consumenten compenseren, die mogelijk een te hoog krediet hebben gekregen. Het is op dit moment nog niet duidelijk of er mogelijk bezwaar of beroep tegen de maatregel is ingesteld.

Foto: hoofdkantoor AFM in Amsterdam.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *