Terugloop van cash bij de kassa stagneert

20 maart 2024

Het totaal aantal winkeliers en dienstverleners waar men niet met cash kan betalen is ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2023, maar in sommige sectoren zijn er wel verschuivingen. Inmiddels kan men bij een kwart van de parkeergelegenheden niet meer contant betalen, terwijl dit een jaar geleden nog 16% was. Bij bioscopen en apotheken wordt ook cash minder vaak geaccepteerd.  Net als vorig jaar stuiten klanten bij 4% van de winkels op een pin only bordje. Veiligheid is een belangrijke reden om geen cash te accepteren. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank. De winkeliers die wel contant geld aannemen, doen dat vooral uit klantvriendelijkheid en omdat munten en biljetten nog steeds een wettig betaalmiddel zijn.

De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, monitort jaarlijks de acceptatie van contant geld in winkels en bij andere dienstverleners. Onderzoeksbureau Locatus heeft eind 2023 in opdracht van DNB in heel Nederland ruim 5.100 winkels, dienstverleners en marktkramen bezocht om in kaart te brengen welke betaalmogelijkheden ze bieden. Dit hebben ze gemeten aan de hand van bordjes en stickers met teksten als ‘pin only’ of ‘pinnen, ja graag’.

Net als bij de meting eind 2022, zijn de meeste vermeldingen van pin only te vinden bij bioscopen, parkeergelegenheden, apotheken, bibliotheken en amusement. Binnen die sectoren zien we wel verschuivingen. Zo zien we bij de bibliotheken een lichte afname van het aantal pin only bordjes, hier wordt dus vaker cash geaccepteerd dan een jaar geleden. Bij de andere vier sectoren neemt het aandeel pin only juist toe. Momenteel buigt de Europese wetgever zich over de mogelijkheden om een acceptatieplicht voor winkeliers in te voeren. DNB vindt het belangrijk dat de regels op dit punt in de Europese Unie zo veel als mogelijk worden geharmoniseerd.

Veiligheid voorop bij ‘géén cash’

Om de keuzes van winkeliers beter te begrijpen, heeft DNB het onderzoeksbureau Panteia gevraagd om een verdiepend onderzoek uit te voeren via een telefonische enquête onder 1.148 winkeliers en dienstverleners. Het blijkt dat van de veertig ondernemers die cash níet accepteren, zij dat vooral doen vanuit veiligheidsoverwegingen, zoals risico op een overval of inbraak (38%) en diefstal door het personeel (31%). Iets minder vaak wordt genoemd dat de meeste klanten een voorkeur hebben voor betalen met de pinpas of creditcard (16%). In figuur 2 staat de top 5 van genoemde redenen voor het niet accepteren van contant geld.

De ruime meerderheid van de winkeliers die contant geld wél accepteert, doet dat vooral uit klantvriendelijkheid (69%) en omdat bankbiljetten en munten wettelijk betaalmiddel zijn (59%). Verder zegt 15% van de winkeliers dat het bedrijf van oudsher contante betalingen accepteert .

En over een paar jaar?

De vraag is of winkeliers die nu contant geld accepteren, van plan zijn dat in de toekomst ook te doen. Het overgrote deel verwacht van wel. Het blijkt dat 1% van deze winkeliers aangeeft over drie jaar zeker geen cash meer te accepteren en 3% denkt dat dat waarschijnlijk het geval zal zijn. Sectoren waar dat vooral speelt zijn de amusementssector en de detailhandel groot. Een groep van 7% kan het niet inschatten en 89% denkt waarschijnlijk of zeker nog wel contant geld te accepteren.

Is betalen met cash niet mogelijk? Dan is het belangrijk dat winkeliers hun klanten daarover vooraf informeren, bijvoorbeeld door een sticker bij de ingang. Dan weten klanten meteen waar ze aan toe zijn. In het Convenant Contant Geld hebben vertegenwoordigers van retailers hun leden hiertoe ook opgeroepen. Uit het onderzoek van DNB blijkt dat 37% van de pin only winkels zich niet aan dit voorschrift houdt. Zij informeren de klant pas bij de kassa over hun betaalbeleid.

DNB vindt het belangrijk dat mensen met contant geld kunnen blijven betalen. Betalen moet voor iedereen gemakkelijk zijn en veel consumenten willen ook graag een keuze hebben om met contant geld te betalen. Daarom hebben de vertegenwoordigende organisaties van retailers in 2022 in het Convenant Contant Geld toegezegd zich in te zetten dat hun leden contant geld blijven accepteren. DNB monitort jaarlijks de ontwikkeling.

Bron: DNBPlaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *