Reactie DNB op persbericht van ‎Delta Lloyd

24 december 2014

De Nederlandsche Bank (DNB) bevestigt dat DNB een boete ter hoogte van 22,8 miljoen euro heeft opgelegd aan Delta Lloyd naar aanleiding van het onderzoek naar de bedrijfsvoering, nadat Delta Lloyd op basis van vertrouwelijke informatie transacties heeft uitgevoerd, waarbij financieel voordeel is behaald.

Ook bevestigt DNB – zoals in het persbericht staat- dat zij een aanwijzing tot heenzending van de CFO van Delta Lloyd heeft opgelegd. Tegen deze besluiten kunnen rechtsmiddelen worden ingesteld. DNB zal het boetebesluit zo spoedig mogelijk als wettelijk is toegestaan openbaar maken. De wet biedt echter mogelijkheden om via de rechter publicatie van een boetebesluit voorlopig tegen te houden. Zolang de rechter hierover geen beslissing heeft genomen en publicatie toelaatbaar acht kan DNB een boetebesluit niet openbaar maken en hierover geen inhoudelijke mededelingen doen. Over de aanwijzing tot heenzending van de CFO van Delta Lloyd kan DNB geen verdere toelichting geven omdat DNB over individuele bestuurders geen mededelingen kan doen.
bron: De Nederlandsche Bank



Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *