Rabobank zet in op minder stenen kantoren

12 november 2020

Michel Klompmaker

De Rabobank is van plan om het aantal van 335 Rabobankkantoren van voor coronatijd terug te brengen naar ergens tussen de 100 en de 150 kantoren in Nederland. Op dit moment zijn nog 230 kantoren open. Als gevolg van de coronapandemie kwamen en komen er minder bankklanten naar de kantoren. Rabobank gaat daarom versneld inzetten op meer virtuele contacten zoals video chats met haar klanten op basis van de wens van de klant. De mobiele adviseurs als verlengstuk van het kantorennetwerk blijven hun werk doen en ook de tijdelijke kantoren zoals onder andere bij festivals en bibliotheken blijven bestaan. Nieuw zijn de Rabo hypotheekcentra die landelijk uitgerold gaan worden. 

Over de timing is op dit moment nog niets bekend. De plannen moeten formeel nog geaccordeerd worden door de ledenraad. Het aantal nieuw te openen Rabo hypotheekcentra is ook nog niet bekend, maar het ligt voor de hand dat het hier om enkele tientallen gaat. Het is moeilijk om exact aan te geven wanneer het volledige plan wordt gerealiseerd. Eigendomsoverdracht van de kantoren en de status van huurcontracten spelen hierbij een rol. Eén ding is duidelijk: het vroegere beeld met het vertrouwde Rabobankkantoor in elke dorpje van Nederland is definitief voorbij en vindt u voortaan terug op oude ansichtkaarten.

Rabobank Certificaten

Eind oktober jongstleden kondigde Rabobank aan voornemens te zijn om in december 2020 een uitzonderlijke vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten te betalen aan beleggers die certificaten bezitten op een nog nader te bepalen toekomstige datum. Dit komt omgerekend neer op ongeveer € 1,625 per Rabobank Certificaat. Deze voorgenomen vergoeding is nog ter discretie van de raad van bestuur van Rabobank. Verdere details worden te zijner tijd bekend gemaakt. Op 13 augustus 2020 liet Rabobank weten zich te houden aan de geactualiseerde aanbeveling van de ECB (gepubliceerd op 28 juli 2020) en over 2020 geen vergoeding in contanten uit te keren op Rabobank Certificaten. De bank heeft toen ook aangekondigd een eventuele vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten zorgvuldig te onderzoeken. Dit onderzoek is nu afgerond, met als resultaat de intentie om in december 2020 een uitkering te doen in de vorm van Rabobank Certificaten.

De voorgenomen vergoeding zal op zichzelf geen invloed hebben op de solide kapitaalpositie van Rabobank, noch op de Common Equity Tier 1 (CET1) ratio. Het behoud van een solide kapitaalbasis blijft prioriteit om klanten in deze uitdagende tijden zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen, aldus de Rabobank.

Bas Brouwers, CFO van Rabobank: “COVID-19 heeft nog steeds grote impact op de wereld en de economie. Als coöperatieve bank blijft het onze prioriteit om de economie te ondersteunen en onze klanten door deze crisis te helpen. Ook erkennen we de impact op onze particuliere en institutionele beleggers van het feit dat Rabobank zich houdt aan de ECB aanbevelingen. De voorgenomen vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten beschouwen wij als een uitzonderlijke maatregel in deze ongekende tijden.”

Rabobank zal verdere updates en aankondigingen van de toezichthouders nauwlettend volgen. Uitkeringen op Rabobank Certificaten zijn volledig discretionair. De raad van bestuur van Rabobank kan altijd beslissen of er al dan niet een uitkering zal plaatsvinden, evenals de hoogte en vorm van uitkeringen.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *