Rabobank pakt door met kostenbesparingen

18 februari 2019

Volgens de Rabobank ligt er een gezond fundament voor de coöperatieve bank van de toekomst uit Utrecht. De kredietverlening aan internationale Food & Agriklanten steeg in 2018 met 5% en de private kredietverlening ging omhoog met 7,9 miljard euro tot 416,0 miljard euro. Het in bancaire kringen zeer belangrijke item, te weten de cost / income ratio verbeterde van 71,3% tot 65,9% door lagere bedrijfslasten, ondanks de hogere investeringen in digitalisering, compliance en risicobeheer. Het zogenaamde “fully loaded common equity tier 1 ratio” ging van 15,5% in 2017 naar 16,0% in 2018. Volgens Wiebe Draijer, Voorzitter van de Groepsdirectie is een verdere kostenreductie nodig om de beoogde efficiencydoelstellingen te halen. Het aantal medewerkers (fte’s) daalde in 2018 met 1.868 (4%). Bij de lokale banken zijn veel functies veranderd of vervallen door het regionaal bundelen van werk en taken. Ondertussen is er ook een nieuwe Chief Risk Officer benoemd als opvolgster van Petra van Hoeken, te weten Els de Groot, afkomstig van Schiphol Group.


Het rendement op het geïnvesteerde vermogen verbeterde tot 7,4% (2017: 6,9%), maar dit ligt onder de Rabobank doelstelling van 8,0%. De toevertrouwde middelen bleven stabiel op 342,4 miljard euro. Wiebe Draijer gaf het volgende commentaar bij de jaarcijfers 2018: “Het wereldvoedselvraagstuk, de uitdagingen van het klimaatakkoord van Parijs en de landbouw- en de energietransitie in Nederland vragen om een gezonde en betrokken coöperatieve bank. Onze missie “Growing a better world together” geeft hierbij richting en houvast. Onze medewerkers zijn hierdoor geïnspireerd en gemotiveerd. Dankzij hun inzet ligt het realiseren van onze doelen grotendeels op schema. We kunnen meer voor de (internationale) samenleving van betekenis zijn nu onze financiële resultaten zijn verbeterd, onze kapitaalpositie is versterkt en de balans verder is geoptimaliseerd. Dat Sustainalytics Rabobank bovenaan haar wereldwijde duurzaamheidsranglijsten van grootbanken geplaatst heeft is een geweldige erkenning van onze inspanningen op dit gebied en het zegt veel over hoe wij de ambities uit onze duurzaamheidsstrategie in de praktijk weten waar te maken.”

Kapitaalbuffers en klanttevredenheid

Wiebe Draijer: “De kapitaalbuffers van Rabobank zijn in 2018 verder versterkt. Rabobank streeft naar een common equity tier 1 ratio van minimaal 14% in 2020. De fully loaded common equity tier 1 ratio steeg van 15,5% tot 16,0%. De kapitaaldoelstellingen voor 2020 zijn hiermee al ruimschoots behaald. Rabobank moet in 2027 aan de kapitaaleisen van Basel IV voldoen en zal doorgaan met het verder versterken van haar buffers om daar alvast op voor te sorteren.”

Voor wat betreft de klanttevredenheid zei Draijer het volgende: “De tevredenheid van onze klanten is ook in 2018 toegenomen. De sector is er echter helaas nog niet in geslaagd om het publieke vertrouwen terug te winnen. We hebben daar gezamenlijk nog veel te verbeteren. Als coöperatieve bank kunnen we daar alleen maar aan bijdragen door ons naar het publiek in positieve zin te blijven onderscheiden als een ijzersterke, klantgerichte organisatie die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Rabobank blijft daarnaast investeren in de beheersing van (compliance) risico’s en klantintegriteit.”

Draijer vervolgt voor wat betreft het dossier rentederivaten met : “Rabobank heeft al haar klanten die daarvoor in aanmerking komen een brief gestuurd om in 2018 duidelijkheid te geven over de vergoeding van de herbeoordeling van hun rentederivaten. Dit betekent dat per 31 december 2018 bijna 6.300 klanten een aanbiedingsbrief hebben ontvangen en ruim 2.500 een aanbod voor een volledig voorschot. De projectkosten kwamen hoger uit dan eerder ingeschat. Wij betreuren het zeer dat de afronding van de compensatie ondanks alle inspanningen zoveel tijd kost.”

Innovatie

Wiebe Draijer: “Ook in 2018 hebben wij een versnelling gerealiseerd op het gebied van innovatie. Meer dan 70% van onze Nederlandse klanten bankiert inmiddels online. Onze Moonshot campagne heeft al geleid tot 6 ventures, waaronder Tellow, een app die zzp-ers helpt met hun boekhouding en belastingaangifte. In 2018 gingen wij een samenwerking aan met innovatieve start ups en scale ups, zoals Komgo en we.trade, allebei blockchain platforms die het onze klanten gemakkelijker maken om internationaal zaken te doen. Open Banking en PSD2 zullen het landschap waarin financiële instellingen opereren snel veranderen. Nieuwe concurrenten uit onder meer de technologiesector leiden tot scherpere concurrentie en meer keuzemogelijkheden voor klanten.”

Voor wat betreft de toekomst voorziet de Rabobank in de komende jaren in Nederland en de wereld een gematigde economische groei en een omgeving van een aanhoudend lage rente. Er zijn daarbij wel duidelijke risico’s door internationale spanningen. Rabobank wil verder doorgroeien, internationaal in de Food & Agri-sector en in Nederland als all-finance dienstverlener.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *