Professor Leen Paape als keynote op Accountancy Event 2020 over broncodes

02 september 2020

Op donderdag 24 september in de namiddag vanaf 14.00 uur zal Professor Leen Paape als eerste keynote aan het woord komen bij het Accountancy Event 2020 in Amersfoort. Het Accountancy Event 2020 staat die namiddag in het teken van de broncodes. Wat hebben accountants en register controllers eigenlijk te maken met een onderwerp als broncodes? Technisch gezien niet zo veel, het zijn immers geen programmeurs. Maar toch…de accountant moet er wel een oordeel over kunnen vellen. Sterker nog, de accountant is wettelijk verplicht conform artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek hierover te rapporteren in het door hem / haar op te stellen jaarverslag. De continuïteit van de automatisering is voor allerlei bedrijven en organisaties steeds belangrijker. Eén van de basisprincipes van informatiebeveiliging is beschikbaarheid en de accountant dient daar een oordeel over te vellen!

De accountant moet zich bij de controle volgens het Burgerlijk Wetboek een oordeel vormen over de continuïteit van de gegevensverwerking en hierover rapporteren. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Commissarissen en aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. De accountant gaat hier dus steeds meer risico lopen. Wat zijn de consequenties van het niet goed rapporteren? Zijn er andere risico’s? Meer dan zo op het eerste gezicht bekend zijn. Zijn er concrete gevallen bekend waarbij het grondig is misgegaan? Zijn er mogelijkheden om de risico’s voor de accountant te beperken? Dit alles en nog veel meer komt aan de orde op donderdag 24 september vanaf 14.00 uur in Amersfoort bij het interactieve Accountancy Event onder leiding van twee ervaren dagvoorzitters, beiden RA, te weten drs. Antoinette Dijkhuizen RA en Piet Klop RA MGA.

Schrijf u daarom nu in voor dit interactief Accountancy Event en na afloop beschikt u over de nodige belangrijke kennis op het gebied van broncodes en de daarmee verbonden risico’s. Deelname levert u 3 (door de NBA) gecertificeerde PE-punten op. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de geldende RIVM maatregelen gerespecteerd worden.

Voor aanmelden en meer informatie klik hier. 

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *