24 Sep

Bent u als accountant ‘in control of’ broncodes?

Van der Valk Hotel A1, Amersfoort

Op donderdag 24 september in de namiddag vanaf 14.00 uur is het zover. Het Accountancy Event bij Van der Valk Hotel A1 in Amersfoort staat die namiddag in het teken van de broncodes. Wat hebben accountants en register controllers eigenlijk te maken met een onderwerp als broncodes? Technisch gezien niet zo veel, het zijn immers geen programmeurs. Maar toch…de accountant moet er wel een oordeel over kunnen vellen. Sterker nog, de accountant is wettelijk verplicht conform artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek hierover te rapporteren in het door hem / haar op te stellen jaarverslag. De continuïteit van de automatisering is voor allerlei bedrijven en organisaties steeds belangrijker. Denk maar even aan het voorbeeld van de Universiteit van Maastricht. Daar was het informatiesysteem geruime tijd niet beschikbaar. De reputatieschade was enorm, ook werd er flinke financiële schade geleden (betaling ransom, gevolgschade discontinuïteit en extra werk voor het weer in de lucht krijgen van het IT systeem). Eén van de basisprincipes van informatiebeveiliging is beschikbaarheid en de accountant dient daar een oordeel over te vellen!

De accountant moet zich bij de controle volgens het Burgerlijk Wetboek een oordeel vormen over de continuïteit van de gegevensverwerking en hierover rapporteren. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Commissarissen en aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. De accountant gaat hier dus steeds meer risico lopen. Wat zijn de consequenties van het niet goed rapporteren? Zijn er andere risico’s? Meer dan zo op het eerste gezicht bekend zijn. Zijn er concrete gevallen bekend waarbij het grondig is misgegaan? Zijn er mogelijkheden om de risico’s voor de accountant te beperken? Dit alles en nog veel meer komt aan de orde op donderdag 24 september vanaf 14.00 uur in Amersfoort bij het interactieve Accountancy Event onder leiding van twee ervaren dagvoorzitters, beiden RA, te weten drs. Antoinette Dijkhuizen RA en Piet Klop RA MGA.

Schrijf u daarom nu in voor dit interactief Accountancy Event en na afloop beschikt u over de nodige belangrijke kennis op het gebied van broncodes en de daarmee verbonden risico’s. Deelname levert u 3 (door de NBA) gecertificeerde PE-punten op.

Uiteraard zorgen wij ervoor dat de geldende RIVM maatregelen gerespecteerd worden.

Programma Accountancy Event september 2020 “Bent u ‘in control’ met broncodes?”

Inloop vanaf 14.00 uur met koffie / thee

14.30 – 14.35 uur:  Opening door beide dagvoorzitters drs. Antoinette Dijkhuizen RA en Piet Klop RA MGA

14.35 – 16.00 uur: Iedereen weet wat software is, want we zitten toch allemaal achter een beeldscherm. Maar het beeldscherm is het topje van de ijsberg. De ijsberg omvat tenminste deze kennisgebieden: Informatietechnologie (IT), IT-Recht en Informatiebeveiliging. En dan ook nog in verschillende combinaties die afhankelijk zijn van het gebruik, de toegepaste technologie (onder meer exploitatiemodel) en de levensfase van het product software. Dat klinkt ingewikkeld en het is bovendien ook nog eens abstract. De oplossing begint met het opdelen van deze uitdaging in logische deelgebieden, te weten rechtszekerheid, zekerheid informatietechnologie, bijdrage informatiebeveiliging, kwaliteit aanbieder(s) en nazorg (technisch en juridisch).

Jan van der Heide RA, is ervaringsdeskundige en hij vertelt over de gevolgen van failliet gaan, de afhankelijkheid van software en methodieken die sommige leveranciers van software erop na houden.
Dr. mr. C.N.J. de Vey Mestdagh, Directeur Research & Development van het Software Borg Instituut zorgt voor de duiding van hetgeen Van der Heide naar voren brengt. Zijn bijdrage gaat in het bijzonder over de waardering van software als voorwaarde voor de betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking en van de vaststelling van het vermogen van de onderneming (art. 2:393 leden 3 en 4 BW). Geert Haisma, docent Risk Management, Twente University zal het geheel vanuit risico perspectief toelichten en concrete aanbevelingen doen.

16.00 – 16.30 uur: Netwerkpauze

16.30 – 17.50 uur: De Imtech-zaak. Wat ging er mis bij deze beursgenoteerde onderneming? Het faillissement van Imtech betrof ook de gebouwautomatisering, klimaatregeling, beveiliging, liften, etc… Een ex-directeur van Imtech raakte betrokken bij de bouw van de nieuwe rechtbank in Breda, een PPS project, met een overeenkomst voor onderhoud voor 30 jaar! Ook software! Het juridische kader en de rechtspraak worden besproken. Aan de orde komt de tuchtklacht tegen de accountant met enkele voorbeelden van boetes. Het plan van aanpak wordt besproken en wat te doen om dit te voorkomen? Een bekende externe expert zal deze zaak bespreken en vervolgens gaat Henri Hensen in op de achtergrond en zal hij ook de koppeling maken naar de rol van de notaris bij het deponeren van de broncode. Daarnaast gaat Henri in op de markt voor broncodes en zal hij daarbij ook nader ingaan op het pandrecht, taxaties en andere eigenaren.

17.50 – 18.00 uur:  Wrap-up door beide dagvoorzitters

Uw investering bedraagt slechts 395 euro, exclusief btw.

Koninklijke_NBA_04-PE-uur_HR6cm_PMS7460c
Voor dit Accountancy Event zijn er 3 gecertificeerde PE-punten te verdienen, dankzij medeorganisator Fully in Control. Het Accountancy Event dd 24 september aanstaande vindt plaats in Amersfoort bij Van der Valk A1 Hotel, Amersfoort, Ruimtevaart 22, 3824 MX AMERSFOORT.

Aanmeldingsformulier Accountancy Event dd 24 september 2020 te AmersfoortAanmelden