Pieter Lakeman: “Nieuwe pensioenwet is onrechtmatige daad van de Nederlandse staat”

21 mei 2023
Kennisbank

Michel Klompmaker

Over de nieuwe pensioenwet in Nederland moet nog worden gestemd door de Eerste Kamer en wel op 30 mei aanstaande. Veel experts hebben zo hun twijfels, waaronder Professor Sylvester Eijffinger, die we enige tijd geleden, op 23 februari jongstleden, aan het woord lieten hierover. Maar er zijn er velen, die zich serieus zorgen en boos maken, waaronder ook Pieter Lakeman. We spraken onlangs met Pieter Lakeman van SOBI en hij spreekt van een zeer ernstige zaak, namelijk van een onrechtmatige daad van de staat. Volgens Lakeman zou er, als de nieuwe pensioenwet wordt aangenomen, sprake zijn van onteigening van circa 400 miljard euro zonder enige schadeloosstelling.

Pieter, het is duidelijk. Je bent bepaald geen voorstander van de nieuwe pensioenwet. Kun je even toelichten waarom precies?

Pieter Lakeman: “Graag. de nieuwe pensioenwet waarover op binnenkort, op 30 mei aanstaande door de Eerste Kamer moet worden gestemd is echt een juridisch wangedrocht. De Raad voor de Rechtspraak heeft het parlement per brief tegen de wet gewaarschuwd. De Raad vreest dat bij het van kracht worden van de wet zoveel civiele schadeprocedures gestart zullen worden dat het de gehele rechterlijke macht dreigt te ondermijnen.”

Je staat niet alleen in je kritiek op de nieuwe wet, zoveel is duidelijk. Maar hoe kan een dergelijke wet dan toch zover komen? 

Pieter Lakeman: “Gelukkig sta ik niet alleen met mijn kritiek. Onlangs was er in Utrecht een conferentie van hoogleraren en daar bleek dat er geen enkele wetenschapper was die een goed woord over had voor de wet. Waarom is die nieuwe wet dan nodig? Eigenlijk is dat niet de juiste vraag. De vraag moet zijn wie er voordeel heeft van de nieuwe wet. Welaan, het antwoord daarop is evident. Het zijn de financiële adviseurs en commerciële pensioenverzekeraars, met andere woorden de vrienden- en relatiekring van premier Rutte.”

Maar dat is toch bijna te bizar voor woorden?

Pieter Lakeman: “Inderdaad, reken maar dat als zoiets in een derdewereldland zou gebeuren, dan zouden de rapen gaar zijn. Zoals bekend mochten de pensioenfondsen de laatste 15 jaren vrijwel geen indexatie toepassen. Daardoor zijn enorme geheime reserves opgebouwd die met een rekentruc in pensioenvoorzieningen zijn veranderd en daarmee onzichtbaar werden. Die truc bestond uit het gebruik van een lage rekenrente die door de Europese Unie verboden was. Daardoor ontstonden er geheime reserves van ongeveer 400 miljard euro. Die zijn nu eigendom van huidige en toekomstige pensioengerechtigden, maar als de nieuwe pensioenwet er doorkomt, dan worden die honderden miljarden euro’s hen ontnomen.”

Kan dat dan zomaar, juridisch gesproken?

Pieter Lakeman: “Dit is niet alleen onrechtmatig van de Staat jegens haar burgers maar ook in strijd met de Grondwet, het door het EU-Handvest beschermde eigendomsrecht en uitspraken van de Hoge Raad in 2012 en het Europese Hof van Justitie (Derde kamer) van 24 september 2020 inzake YS tegen NK AG. Wanneer de wet door de Eerste Kamer wordt aangenomen en ook Koning Willem-Alexander zo ver gekregen zou kunnen worden daar zijn handtekening onder te zetten dan zou de Staat jegens miljoenen burgers met deze onteigening zonder schadeloosstelling niet alleen onrechtmatig zijn geweest maar wellicht ook aan de delict omschrijving van het misdrijf van oplichting en/of verduistering hebben voldaan. De vraag of leden van de Eerste Kamer die de wet straks zullen aannemen civielrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden hangt vermoedelijk af van de vraag of zij ook vrienden en relaties hebben die profiteren van deze wet.”

 • C v Loon

  Geachte heer Lakeman,

  wanneer gaan we procederen ??

 • J. Greving

  Oók ik stem TEGEN de nieuwe pensioenwet!!! Als er 15 Miljard! in de pensioenkas zit, dan behoort het toe aan de pensioengerechtigden. Met de jarenlange kortingen, door niet te indexeren op de pensioenen is er al meer dan genoeg van de pensioenspot gesnoept. Waar zijn die gelden naar toe gegaan? Wie hebben daarvan geprofiteerd? Deze regering sleutelt dermate ingewikkelde constructies in elkaar dat de burger in het onwetendheidsbos wordt gestuurd. Geen volledige transparantie en halve waarheden maken dit land corrupt! Daarom ben ik blij met mensen die de doortraptheid opmerken en ertegen ageren, stop ermee!!

 • Piet Reniers

  Ik ben tegen de nieuwe pensioenwet en wil graag dat er iets aan gedaan wordt.

 • Raymond van Beusekom

  Ik zou me ook graag aansluiten bij een proces tegen de staat omdat alle belangrijke parameters niet zijn meegenomen in de onderbouwing van deze wet en proefberekeningen niet relevant zijn. Ook ontbreekt een beschouwing van deze wet in het licht van de afgelopen 50 jaar waar allerhande financiële risico’s hebben plaatsgevonden.

 • A.J.Koster

  Blijven procederen! Succes!

 • M. van der Sluis

  Ik heb gelezen dat er al 70.000 mensen zich hebben gemeld die tegen de nieuwe pensioenwet zijn. Ik zou mij graag hierbij aan willen sluiten.

 • Corinne

  Ook ik sluit me ook aan bij de mensen, die tegen de pensioenwet zijn !

 • Erna Doesburg - van Bladel

  Procederen! Succes, al zal het lang duren.

 • Jhwk janssen

  Geachte heer Lakeman, de wet is aangenomen in de Eerste Kamer.
  Is het niet tijd om aangifte te doen van dit financiële delict, zoals u hierboven beschrijft??

 • J.M.Jacobs

  Wordt er alleen een claim gelegd bij de pensioenfondsen of ook bij de pensioenverzekeringen?
  Deze hebben ook van 2008 tot 2020 niet geïndexeerd. Ik heb een verzekerd pensioen bij Centraal Beheer Achmea en heb ook een verzekerde indexering van 3% per jaar misgelopen.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *