Peter Blom, ex Triodos Bank, treedt terug al commissaris bij De Nederlandsche Bank

16 september 2023
Kennisbank

Peter Blom heeft aangegeven dat de aanleiding voor zijn besluit is het onduidelijke verloop van mogelijke procedures tegen Triodos Bank, waar hij tot 21 mei 2021 voorzitter van de raad van bestuur was. Om elke schijn van belangenverstrengeling uit te sluiten had Blom al eerder zijn werkzaamheden neergelegd. Omdat de mogelijkheid van juridische procedures aanhoudt en de doorlooptijd daarvan ongewis is, vindt Blom het onwenselijk om zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, als niet-actief lid voort te zetten.

DNB respecteert het dat Peter Blom tot deze stap heeft besloten. De raad van commissarissen en de directie van DNB danken hem voor zijn constructieve bijdrage tijdens zijn lidmaatschap. De raad van commissarissen zal zich de komende periode buigen over zijn opvolging. Peter Blom: “Het is met pijn in het hart dat ik deze functie neerleg. Ik heb in de relatief korte tijd dat ik commissaris was met veel plezier mijn rol vervuld en hopelijk een zinvolle bijdrage kunnen leveren.”

De raad van commissarissen zal zich de komende periode ook moeten buigen over een andere vacature, de opvolging van Else Bos uit de directie. Else Bos werkt sinds 2018 bij DNB als lid van de directie en voorzitter Toezicht en is onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars en de digitale strategie toezicht. Ze is lid van de Board of Supervisors en van de management board van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). Voor haar persoonlijk is nu het moment gekomen om op een andere manier invulling te geven aan haar carrière.

Else Bos: “Ik heb met veel plezier de afgelopen jaren bij DNB gewerkt. Een organisatie met betrokken professionals die zich inzetten voor financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Ik ben trots op wat we met elkaar bereikt hebben in het bijzonder in het toezicht en de digitalisering. Ik heb veel ruimte ervaren voor mijn eigen inbreng en heb heel veel geleerd. Voor mij breekt een nieuwe periode aan, waarin ik in toezichthoudende functies mijn kennis en ervaring hoop te delen. De invulling daarvan staat nog open. Tot die tijd zal ik mij volledig inzetten voor de taken van DNB.”Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *