Hoe koop je een rechter om?

04 februari 2020

Allen Calberson & Toon Peters

Voor de goede orde. Het onderstaande opiniestuk dat afkomstig van www.justcorrupt.org is NIET van toepassing op Nederland…. hoewel? Er bestaat tenslotte niet voor niets een regel in de leidraad voor rechters waarin staat dat ze geen geschenken en giften moeten aannemen van procespartijen, terwijl onomstotelijk vast staat dat er Nederlandse rechters zijn die zich tegen forse betaling laten inhuren door advocaten. Al dan niet met gebleken instemming van hun presidenten en in ieder geval met medeweten van de Raad voor de Rechtspraak en zelfs onder auspiciën van de Hoge Raad (Volkskrant 16/9/2019) . Onder het mom van een vertrouwelijke in company training én heimelijk want uitgerekend die “onschuldige” bijbanen verzwegen ze juist. Door het huizenhoog taboe rond mogelijke corruptie en omkoping binnen het Belgische justitiële apparaat blijft het probleem daar onbekend voor het grote publiek. 

Just Corrupt wil daar verandering in brengen. Tijdens de conferentie over de rechtstaat op 16 januari jl. in het oude Tweede Kamer gebouw in Den Haag werd de Nederlandse rechtspraak als instituut heilig verklaard door minister van staat Tjeenk Willink. Op 30 januari jl. publiceerde de voorman van D66, Rob Jetten, een artikel op LinkedIn waarin hij schreef “In mijn Nederland geldt gelijkheid voor iedereen. Vrijheid voor iedereen. Onafhankelijke rechtspraak is onderdeel van een gezonde democratie. Die breek je niet af, daar sta je voor. In een rechtsstaat is iedereen voor de wet gelijk. Worden alle mensen in gelijke gevallen gelijk behandeld.”

Als je ook nog bedenkt dat onze rechters het opnemen voor collega’s in het buitenland kan het onderstaande opiniestuk alleen maar fictie zijn in Nederland, maar het lezen is zeker de moeite waard.

Hoe koop je een Belgische rechter om?

Een rechter omkopen. Hoe pak je zoiets aan? Er zijn natuurlijk mensen die via hun persoonlijke relaties gunsten kunnen verkrijgen van rechters en andere magistraten. Al dan niet tegen betaling. Maar wat met gewone stervelingen zoals u en ik? Kunnen wij ook een rechter omkopen? Is het de moeite waard? En wat zijn de risico’s?

De voordelen zijn duidelijk. Een vonnis op maat kan een groot verschil maken in een mensenleven. Niet naar de cel moeten, financiële voordelen verkrijgen of een verblijfsregeling van de kinderen op uw maat. Er zijn tal van redenen denkbaar om een rechter om te kopen. Bovendien zijn de risico’s vrij klein. De omkoopbare magistraten hebben hun zaakjes goed op orde.

Blijft dus de vraag: hoe koop je een rechter om? Het moeilijkste daarbij is wellicht het vinden van de juiste tussenpersoon om de deal op te zetten. Er zijn advocaten die omkopingen aanbieden in hun dienstenpakket maar daar lopen ze uiteraard niet mee te koop. Bovendien zijn er ook malafide “professionals” die hun cliënten een omkoping beloven maar het geld gewoon in hun eigen zak steken.

U zou verschillende advocaten kunnen aflopen en vragen naar een “garantie op resultaat”. Misschien wordt u dan wel doorverwezen naar een “omkoopadvocaat”…  Wij hebben er in elk geval geen ervaring mee en laten het vinden van een betrouwbare “omkoopadvocaat” dan ook als huiswerk over aan de lezer. In vele gevallen zal het initiatief natuurlijk van de “omkoopadvocaat” zelf komen. Die laat dan op subtiele wijze doorschemeren “dat er misschien iets kan geregeld worden” en peilt of u daar eventueel in wilt meegaan.

Maar wat als u het niet vertrouwt? Dat is tenslotte begrijpelijk. Waarom zou u duizenden euro’s betalen aan een advocaat zonder enige garantie op resultaat? Tenslotte is het niet onmogelijk dat het betaalde geld gewoon verdwijnt in de zak van de zogeheten “omkoopadvocaat”. Om u te overtuigen dat ze de rechter wel degelijk kunnen omkopen wordt er daarom in een aantal gevallen al een kleinigheid geritseld in de inleidende zitting van de rechtszaak. Er wordt aan de rechter al een kleine gunst of voorlopige maatregel gevraagd die dan prompt wordt ingewilligd. Op die manier kan de advocaat aantonen dat hij de rechter wel degelijk kan omkopen en wordt u gerustgesteld. Het is een laagdrempelige manier om mensen in een omkopingsverhaal mee te krijgen. Een eerste kleine omkoping is tevens de beste garantie op het stilzwijgen van de cliënt indien de vooropgestelde deal uiteindelijk toch niet zou doorgaan.

Kosten en baten

En wat kost zoiets dan? De tarieven voor omkoping gaan van een paar duizend euro voor kleine zaken tot meerdere tienduizenden en honderdduizenden euro’s voor grotere rechtszaken. Alles hangt uiteraard af van de inzet van de rechtszaak en de mogelijke terugverdieneffecten. Terugverdieneffecten? Ja, zeker. Een gunstig vonnis kan ook heel wat financiële voordelen opleveren. In een financieel geschil is dat voor de hand liggend. Een celstraf ontlopen is over het algemeen ook beter voor uw portemonnee. Maar ook in echtscheidingszaken wordt het omkoopbedrag voorgesteld als een investering die zich op termijn via alimentatiebetalingen zal terugbetalen. Prima rendement op de investering, in economische termen gesproken.

Maar is er dan geen risico dat de omkoping ontdekt wordt? Tenslotte riskeert u voor het omkopen van een rechter 10 tot 15 jaar cel. Minimaal 10 jaar, dat is niet niks. En voor gevangenisstraffen boven de 5 jaar moet u sowieso naar de cel. U kunt dus niet rekenen op de mildheid van de rechter of een voorwaardelijk straf. Meteen zitten, 10 jaar. Dat is toch een enorm risico? Niet echt. De diensten die een rechter levert in ruil voor de euro’s zijn niet als misdrijf te identificeren. Een vonnis in deze of gene richting doen opschuiven kan altijd verklaard worden doordat de rechter het dossier verkeerd had ingeschat. Een gerechtelijke dwaling dus. Bovendien eindigt ieder corruptiedossier bij justitie toch sowieso in de doofpot. Het enige dat best zo onopvallend mogelijk dient te gebeuren is de betaling. Indien de betaling niet of moeilijk te traceren is blijft de omkoping gegarandeerd ongemerkt en ongestraft. Om de betaling niet traceerbaar te doen verlopen zijn er verschillende mogelijkheden.

Hoe de betaling naar de rechter verloopt

Hoe gaat het dan met de betaling? De drugsmaffia heeft de gewoonte om met pakken cash rond te zeulen maar voor gewone mensen ligt dat anders. Moet u het geld dan gewoon van de bank gaan halen? Voor een kleine zaak van een paar duizend euro zou dat kunnen. Een aantal weken naar de geldautomaat / Bancontact en thuis in een sok steken. Vervolgens dan de sok aan de rechter laten bezorgen. Banken zijn wettelijk verplicht om het afhalen van grote bedragen te melden aan de anti-witwascel. Dus ettelijke duizenden euro’s ineens afhalen is geen goed idee. Maar een aantal kleinere bedragen over een periode van een aantal weken is geen probleem.

Maar wat als het dan gaat om grotere bedragen? Een arrest op maat aan het Hof van Beroep kost al snel enkele tienduizenden euro’s. Dan komt u er niet meer met een sok en de Bancontact. Bovendien heeft u misschien niet eens zoveel geld. Dan kunt u het dus vergeten, of toch niet? Er zijn nog mogelijkheden, bijvoorbeeld via onroerend goed.

Stel u heeft geen bergen cash maar u bent wel eigenaar van een huis of appartement dat al voor een deel is afbetaald. Dan bezit u dus eigenlijk over enkele tienduizenden of honderdduizenden euro’s die vastzitten in dat huis of appartement. Als u over dat geld zou kunnen beschikken dan zou u daarmee een rechter kunnen omkopen. Is er een manier om uw geld dat vastzit in uw eigendom ongemerkt door te sluizen naar de rechter? Die is er wel zeker en het is zelfs zeer eenvoudig. Het gaat als volgt:

* U verkoopt het vastgoed aan om het even wie.
* U vraagt aan de notaris om het geld dat voor u bedoeld is geheel of gedeeltelijk door te storten naar een rekening van de rechter of van een tussenpartij.
* Enkel het eventueel resterende bedrag wordt nog naar uw eigen rekening gestort.

Zo kunt u enkele tienduizenden euro’s ongemerkt naar een andere rekening versluizen. Het geld dat naar de rechter gaat is wel uw geld maar het heeft nooit op één van uw rekeningen gestaan. Het geld is via de notaris omgeleid richting rechter. Er is geen enkel spoor op uw rekening te vinden van de betaling. Geen overschrijving en geen afhaling van cash. En wie gaat er natellen of u al het geld van de vastgoedverkoop op uw eigen rekening hebt gekregen? Wie gaat de bankrekeningen van de notaris openbreken om het bedrog publiek te maken? Niemand kan dat trouwens. Euh…behalve…juist ja, justitie! En de notaris? Bij welke notaris kunt u terecht voor zo’n dubieuze transactie? Bij nagenoeg elke notaris eigenlijk. Want de notaris hoeft helemaal niet te weten dat er “omkoopgeld” betaald wordt via zijn rekeningen. Als iemand aan de notaris vraagt om het saldo van de verkoop op een of meerdere rekeningen te storten zal de notaris dat gewoon uitvoeren. Die stelt daar geen vragen bij. Weet hij veel hoeveel rekeningen u heeft?  Weet hij veel of u nog geld moet betalen aan anderen?

Deze laatste betalingsmethode met de verkoop van een onroerend goed wordt typisch toegepast in echtscheidingszaken. Dat ligt voor de hand omdat er bij echtscheidingszaken vaak sowieso een onroerend goed wordt verkocht. Als u uw aandeel in de gezinswoning aan uw ex-partner verkoopt kan u het geld dat hij of zij betaalt via de notaris meteen doorstorten richting rechter. Het geld dat uw ex aan u betaalt dient dus eigenlijk om de rechter om te kopen. Maar dan bent u misschien wel uw huis of appartement kwijt zult u zeggen? Dat wel, maar in het geval van een goed vonnis is dat verlies snel goed gemaakt via de terugverdieneffecten.

Het omkopen van rechters is dus niet enkel voorbehouden aan geharde criminelen. Ook u bent wellicht in de mogelijkheid om een rechter om te kopen en daar uw voordeel mee te doen. Omgekeerd wil dat ook zeggen dat u ook evenveel kans hebt om het slachtoffer te worden van omkoping: in een geschil met uw buurman, bij uw echtscheiding, als slachtoffer van een verkeersdelict, etc. … Corruptie en omkoping bij justitie bevinden zich niet enkel in het domein van de georganiseerde misdaad. Het omkopen van rechters ligt binnen ieders bereik. Noem het de democratisering van de corruptie.

Of het omkopen van een rechter iets voor u is moet u zelf beslissen. Maar de voordelen zijn groot en de pakkans is vrijwel onbestaande.

De beide auteurs,  Allen Calberson en Toon Peters die respectievelijk in België en Nederland wonen, zijn beiden ervaringsdeskundigen in rechtszaken, waarbij de nodige vraagtekens gezet kunnen worden. #JustCorrupt  • Alfred Mol

    Interessant om te lezen hoe je met inzet van notaris (als doorgeefluik) ongezien en ongecontroleerd zelfs een rechter in NL risicoloos kunt omkopen.
    Ik heb in mijn vele jaren langdurige IE procedures meegemaakt (ook in Den Haag), waarbij dan zonder griffier (verplicht !) werd opgetreden en de feiten volkomen fout in het vonnis werden gepresenteerd en ook draconische ge- en verboden werden opgelegd. Eiser kon dan obv Kort Geding vonnis toch executeren. En bij appel werd dit dan wel gecorrigeerd, maar gedane zaken kun je zo niet herstellen.
    En om duidelijk te zijn ook bij bodemprocedure werd de griffier op de zitting door vz mr JHPJ Willems weggestuurd. Deze vz Willems had geen griffier nodig….
    NB Ook de helaas recent overleden Nat. Ombudsman Alex Brenninkmeijer stelt dat Nederland geen rechtsstaat is – het zij zo.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *