Gedragscode aanbieders later betalen positief ontvangen door AFM

14 november 2023

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is positief over de gedragscode van de aanbieders van Buy Now Pay Later (BNPL) om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om consumenten voldoende te beschermen, vindt de AFM het echter nog steeds noodzakelijk dat voor deze vorm van krediet Europese regelgeving in werking treedt. De AFM vindt de gedragscode een stap vooruit bij de bescherming van consumenten, maar registratie bij de Stichting  Bureau Krediet Registratie, afgekort BKR, is nodig ter voorkoming van problematische schulden, aldus de AFM. 

Met Buy Now, Pay Later kunnen consumenten achteraf betalen, tot veertien of dertig dagen na de levering of in drie termijnen. BNPL is nu nog uitgezonderd van de reguliere wetgeving voor consumptief krediet. Met de herziene Europese Richtlijn Consumentenkrediet gaat dit veranderen. Teun van der Velden, manager team Krediet: “De AFM pleit al langer voor wetgeving en toezicht op aanbieders van Buy Now Pay Later. Er komt Europese wetgeving aan, maar de implementatie daarvan gaat enkele jaren duren. In de tussentijd is deze gedragscode een stap vooruit in de bescherming van consumenten.”

Registratie bij BKR is nodig

De gedragscode helpt bij de bescherming van financieel kwetsbare consumenten. Een individuele BNPL-aanbieder gaat onder meer ‘schuldenstapeling’ tegen door iemands account te blokkeren als er al een betalingsachterstand is. Het blijft echter mogelijk om bij andere aanbieders ook schulden aan te gaan. BNPL-aanbieders zijn nog niet wettelijk verplicht om een inkomsten- en lastencontrole uit te voeren of om zich aan te sluiten bij BKR. Ter voorkoming van problematische schulden is het wel nodig om vooraf het BKR te kunnen raadplegen. Ook achterstanden moeten volgens de AFM bij BKR geregistreerd worden. De AFM is positief over het aangekondigde onderzoek ten aanzien van BKR-aansluiting en dringt er bij aanbieders op aan om hier snel invulling aan te geven.

Incassokosten

In de verkenning van 2022 constateerde de AFM dat sommige aanbieders een substantieel deel van hun inkomsten verdienen door incassokosten in rekening te brengen. In sommige gevallen zijn deze incassokosten bij te laat betalen zelfs winstgevend. Dat staat haaks op de belangen van de consument. Daarom verwelkomt de AFM de toezegging in de gedragscode dat aanbieders nader gaan onderzoeken in hoeverre de incassokosten die de consument betaalt, aansluiten bij de werkelijke kosten voor incasso bij individuele aanbieders.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *