DNB wordt geconfronteerd met aanklacht van Bitonic in de rechtszaal

22 maart 2021

Dina-Perla Portnaar

Het gebeurt niet elke dag dat de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) zich moet verantwoorden bij de rechtbank. Binnenkort zal DNB geconfronteerd worden met de aanklacht van Bitonic voor het gevoerde beleid ten opzichte van dit cryptobedrijf. Kunnen we hier spreken van een primeur, waarbij DNB aangeklaagd wordt, of is hier sprake van een nieuwe fase, waarin assertieve FinTech-bedrijven het voortouw nemen en de rechter betrekken bij hun verschillen van inzicht en / of interpretatie? De zaak gaat dienen in Rotterdam en belooft spannend te worden, omdat het beleid van andere toezichthouders er ook bij betrokken wordt. 

De Nederlandse toezichthouder DNB wordt verweten dat het beleid disproportioneel streng is voor cryptobedrijven. Dat niet alleen, het beleid zou te bureaucratisch en niet innovatief zijn. Komt bij dat Bitonic DNB verwijt dat ze strenger is dan de collega Europese toezichthouders. Bitonic stelt dat het bedrijf ernstig benadeeld is door DNB. Het cryptobedrijf is het niet eens met de opgelegde eisen en de registratieplicht. Volgens Bitonic lijkt de registratieplicht meer op een vergunningsplicht, met de daarbij behorende kosten en criteria. Niet alleen moet elke transactie verantwoord worden. De bedrijven moeten ook onderzoeken of iemand al dan niet op een sanctielijst staat.

Patrick van der Meijde van de branchevereniging Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL) laat het volgende weten: “Volgens DNB vallen we niet onder financieel toezicht, maar we worden er wel voor aangeslagen.”

Jouke Hofman van Bitonic zegt het als volgt: “We hebben DNB gedurende het registratieproces herhaaldelijk geprobeerd te overtuigen van de onwettigheid en ineffectiviteit van de gestelde aanvullende technische eis. Er is nooit gereageerd op onze bezwaren”.

Wordt vervolgd

Bron: FDPlaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *