De NBB en FSMA waarschuwen voor de risico’s virtuele munten

04 mei 2015

In bepaalde media werd onlangs ingegaan op een initiatief om het gebruik van bitcoin als betaalmiddel in handelszaken in Gent te bevorderen. In deze context willen de Nationale Bank van België (NBB)  en FSMA herinneren aan de waarschuwing die ze samen hebben gepubliceerd in januari 2014, en benadrukken dat de risico’s in verband met het aanhouden en het gebruiken van virtuele munten als bitcoin; nu nog steeds relevant zijn.

De voornaamste risico’s, aldus de NBB en FSMA zijn:
• De internetomgeving waarin virtueel geld wordt bijgehouden en verhandeld, brengt enkele risico’s mee: zo bestaat het risico dat een handelsplatform of een digitale portemonnee gehackt wordt en de bezitter zijn virtueel geld kwijt raakt.
• De operationele betrouwbaarheid, in het bijzonder het fraude-risico, van dergelijke systemen is nog niet formeel geëvalueerd door de toezichthouders.
• In tegenstelling tot wat het geval is voor elektronisch geld, kan de wisselkoersschommeling van virtueel geld leiden tot belangrijke financiële verliezen. Virtueel geld heeft dus een groot wisselkoersrisico: de waarde waartegen het virtueel geld kan worden gewisseld in officiële munten (zoals de euro) is erg wisselvallig. Deze wisselkoerswijzigingen kunnen in een zeer korte tijdspanne optreden (bvb één dag). Er is geen overheidstoezicht op de koers van virtueel geld. Sinds december 2013 heeft bitcoin 80% van zijn waarde in euro verloren.
• In tegenstelling tot wat het geval is voor elektronisch geld, bestaat er voor virtueel geld geen wettelijke garantie dat het direct inwisselbaar is voor de oorspronkelijke waarde.
• Virtueel geld heeft geen wettelijke betaalkracht: niemand is verplicht een betaling met virtueel geld te aanvaarden.
• Het geld op een spaarrekening, of belegd in kasbons of termijnrekeningen, is in beginsel beschermd door de overheid tot 100.000 euro per financiële instelling en per persoon. Die bescherming bestaat niet voor beleggingen in virtueel geld.
Sinds de publicatie van deze waarschuwing, zijn er verscheidene incidenten opgetreden die deze risico’s aantonen. Zo heeft de plotse verdwijning van Mt Gox, één van de voornaamste handelsplatformen voor bitcoin, geleid tot het verlies van bitcoins die werden aangehouden door de gebruikers, voor een tegenwaarde van verscheidene honderden miljoenen euro’s.  Andere autoriteiten, zoals de Europese Bankautoriteit, hebben eveneens gelijkaardige waarschuwingen voor virtuele munten gepubliceerd.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *