De VCO werkt verder aan Beroeps-competentieprofiel dankzij input leden

04 april 2016

Michel Klompmaker
Op 30 maart vond in de Zilveren Toren in Amsterdam de eerste VCO-bijeenkomst van 2016 plaats. Het onderwerp van de bijeenkomst waren de beroepscompetenties van de compliance officer.

De ledenbijeenkomst vond plaats in het kader van de doelstelling van de VCO om in 2016 een nieuw VCO Beroepscompetentieprofiel op te stellen. Het oude profiel is redelijk gedateerd, van ruim 10 jaar geleden. De inbreng van de leden is daarbij essentieel, hetgeen tijdens de bijeenkomst is door de voorzitter van de VCO, Stijn Sarneel, benadrukt werd. Hij deed dan ook een oproep om deel te nemen aan een VCO Kennistafel die in 2016 enkele keren bij elkaar zal komen, met als doel om het profiel te actualiseren. Tijdens de bijeenkomst op 30 maart heeft een aantal VCO-leden al aangegeven graag deel te willen gaan nemen aan de Kennistafel.
Voor de bijeenkomst waren twee gastexperts uitgenodigd, de heren Kees Brandsma en Ron Brummans van ACS Consulting. Aan de hand van een rollenspel, waarbij de ietwat afwezige CEO gespeeld werd door Ron Brummans en de (te) assertieve compliance officer door Kees Brandsma. De rollen werden terecht ietwat aangedikt om de aandacht behouden, en dat was de aanleiding tot een leuke discussie, vooral over de rol van de compliance officer, die op een gegeven moment dreigde om rechtstreek naar de commissarissen te stappen. Sommige compliance officers konden zich niet helemaal herkennen in die rol, maar blijkbaar waren ze vergeten dat het een rollenspel was, en bedoeld was om de discussie uit te lokken…hetgeen ook lukte.
Het geheel werd in een theoretisch kader geplaatst door de beide experts met enkele toepasselijke theorieën, waarover andermaal op interactieve wijze met elkaar gediscussieerd werd. Het brede scala van competenties die een compliance officer in deze tijd dient te bezitten kwam aan bod. Ook werden de ‘life languages’ en gespreksvaardigheden behandeld die een compliance officer helpen om communicatie filters te kunnen doordringen.
Het governance-perspectief van de heren werd ervaren als een verrijking van de discussie over het beroep van compliance officer. Ook de visie van enkele compliance HR experts droeg bij aan de discussies.  Beroepscompetenties zijn dus bekwaamheden (kennen en kunnen), waardoor iemand in staat is goed gedrag te vertonen. Dergelijke bekwaamheden vormen aldus de bouwstenen voor succesvol gedrag op de werkvloer. Dit alles leidde tot een set aan beroepscompetenties die een zeer bruikbare input zijn, aldus VCO, voor het nieuw op te stellen VCO Beroepscompetentieprofiel. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel. De volgende ledenbijeenkomst zal plaatsvinden op hoog niveau. Op woensdag 11 mei zijn de leden van VCO te gast bij de ABN Amro Bank in het hoofdkantoor op de 23ste verdieping.  Het onderwerp is dan “De symbiose van compliance en gedrag”.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *