De Nederlandsche Bank start consultatie risicoweging hypothecaire leningen

06 juni 2024

De Nederlandsche bank, afgekort DNB, is gestart met de publieke consultatie van de regeling tot wijziging van de Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR in verband met de verlenging van een minimumvloer voor de risicoweging van leningen aan particulieren gedekt met hypotheken op onroerend goed in Nederland. De consultatie loopt tot en met 25 juni 2024. Op 21 oktober 2021 is de door DNB vastgestelde Regeling risicoweging hypothecaire leningen gepubliceerd in de Staatscourant, en vervolgens in werking getreden op 1 januari 2022. Daarna is in de Staatscourant van 17 oktober 2022 de verlenging van de door DNB vastgestelde Regeling hypothecaire leningen gepubliceerd, die op 1 december 2022 in werking is getreden. Met deze regeling heeft DNB een minimumvloer bepaald voor de risicoweging van de hypothecaire leningenportefeuilles van banken die interne modellen gebruiken. Daarmee heeft DNB gebruik gemaakt van haar bevoegdheid op basis van artikel 458 van de verordening kapitaalvereisten (CRR). Deze regeling is eenmaal eerder verlengd en is nu tot 1 december 2024 van kracht.

In het licht van de op hoog niveau stabiliserende risico’s op de Nederlandse woningmarkt, het aanhoudende systeemrisico, en in overweging nemende dat de risicogewichten die banken op basis van hun interne modellen voor hun hypothecaire leningen hanteren dit systeemrisico in de huizenmarkt onvoldoende weerspiegelen, is DNB voornemens om de regeling per 1 december 2024 met twee jaar te verlengen. Deze mogelijkheid tot verlenging is voorzien in artikel 458 van de CRR. De maatregel zal dan tot 1 december 2026 van kracht zijn.

De berekening in artikel 2:2 van de regeling blijft op basis van de marktwaarde van het onderpand. Omwille het doel van de maatregel, van consistentie in de berekening van de minimumvloer en om dubbeltelling te voorkomen is het niet nodig om bij de berekening van de minimumvloer rekening te houden met de toekomstige wijziging in artikel 229(1)(d) van de CRR, die een bovengrens stelt aan de herwaardering van onderpand. Indien het toepassen van beide methodes voor banken tot (uitvoerings)problemen leidt, hoort DNB dat graag in reactie op de consultatie.

DNB zal het besluit tot verlenging van de regeling afstemmen met de relevante Europese autoriteiten, te weten het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB), de Europese Bankautoriteit (EBA), en de Europese Centrale Bank (ECB).

Reageren?

Reacties op deze consultatie kunt u aan DNB sturen via consuls een algemeen feedback statement publiceren. Tenzij u bij uw reactie anders aangeeft, wordt ervan uitgegaan dat er geen bezwaar is tegen het geanonimiseerd publiceren van consultatiereacties. De definitieve versie van tatie@dnb.nl, onder vermelding van ‘Reactie consultatie Regeling verlenging risicoweging hypothecaire leningen 2024’. De deadline voor het insturen van reacties is 25 juni 2024. DNB zal na verwerking van de reactiede Regeling zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *