Corruptie bij Belgische Justitie dagelijkse kost

17 februari 2020

Allen Calberson

Dit opinie artikel gaat over de doodgezwegen misstanden binnen de rechtspraak in België die onder de aandacht van het grote publiek gebracht dienen te worden. Ook in Nederland is het zo dat de mainstream media nauwelijks te bewegen zijn om aan dit fenomeen aandacht te schenken. Voor de goede orde: een corrupte rechter is iemand die de essentie van zijn unieke functie negeert en zich niet laat leiden door feiten en wetten, maar uitsluitend door een van tevoren vaststaande uitkomst. Uit eigenbelang of tegen betaling dan wel een wederdienst van een procespartij en / of diens advocaat. Procureurs en rechters genieten in onze maatschappij nog steeds een aura van onmetelijke wijsheid en integriteit. Magistraten worden aangezien als de streng-maar-rechtvaardige bewakers van onze rechtsstaat. Alleen nog maar suggereren dat deze mensen zich aan corruptie zouden bezondigen wekt bij velen al reacties van ongeloof. 

Maar de werkelijkheid oogt helaas niet zo fraai. In onze rechtbanken en hoven van beroep zijn corruptie en omkopingen dagelijks kost. Vrijwel alles is te koop. Elke dag. Opnieuw en opnieuw. Niet bij iedereen. Dat niet. Maar voor wie zijn / haar weg kent in de gerechtelijke supermarkt, is er veel te koop, zoals hetgeen volgt:

 • Vonnissen en arresten op maat.
 • Gunstige beslissingen van raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling.
 • Schijnonderzoeken die uitsluitend zoeken daar waar niks te vinden is.
 • Getipt worden over nakende invallen en huiszoekingen.
 • Seponeringen op bestelling.
 • Vernietiging van bewijsmateriaal.
 • Procedurefouten op bestelling.
 • Kinderen, ja zelfs kinderen. Belgische familierechtbanken zijn kindermarkten.

Het gebeurt vaak en er zijn veel magistraten en advocaten bij betrokken. Ook bekende namen. Maar als de corruptie zo alomtegenwoordig is, waarom weten we dat dan niet? Heel eenvoudig. Omdat alle corruptiedossiers door de top van de magistratuur vakkundig in de doofpot worden gestopt. Net zoals bij het wijdverspreide kindermisbruik in de Kerk is het ook hier de top van de hiërarchie die alle potjes gedekt houdt.

Overeenkomsten misbruik in de Kerk

Er zijn trouwens wel meer overeenkomsten tussen het misbruik in de Kerk en de corruptie bij justitie en wel de volgende:

 • In beide gevallen gaat het over mensen in een machtpositie die deze machtspositie misbruiken om zware criminele feiten te plegen.
 • De praktijken zijn wijdverspreid en vinden plaats op alle niveaus binnen de organisatie.
 • Veelal beseffen slachtoffers niet eens dat ze slachtoffer zijn.
 • Slachtoffers die het wel weten zwijgen meestal uit angst. Hun angst is terecht.
 • Slachtoffers die toch durven spreken worden geridiculiseerd, geïntimideerd en bedreigd met alle mogelijke middelen.
 • De top van de hiërarchie stopt alle dossiers die aan de oppervlakte komen consequent in de doofpot.
 • Angst en omerta regeren.
 • Elk jaar worden er talloze levens kapotgemaakt.

Een belangrijk verschil is dat er bij het misbruik in de Kerk nog een rechterlijke macht was die kon ingrijpen. Helaas is dat bij justitie niet het geval. Justitie is rechter en partij voor de eigen misdaden. Daarom heerst er binnen justitie een nagenoeg complete straffeloosheid voor omkoping en corruptie. De omkoopmaffia probeert bovendien alle cruciale posten zoveel mogelijk te bemannen en bevrouwen met eigen mensen. Naast belangrijke posities in de magistratuur gaat het dan bijvoorbeeld over de functie van stafhouder aan de balie en cruciale posten bij de Hoge Raad voor de Justitie. De talloze omkopingen en eindeloze corruptie in onze rechtbanken zijn een manifeste schending van de mensenrechten. Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens blijft in de Belgische rechtbanken dode letter.
Net zoals bij het misbruik in de Kerk zal er ook hier een start moeten gemaakt worden met het verzamelen van getuigenissen. Enkel op die manier kan de problematiek op een overtuigende manier bekend worden gemaakt bij het grote publiek. Het taboe van de corruptie van magistraten zal eerst moeten sneuvelen alvorens er kan gedacht worden aan oplossingen voor dit probleem. Op basis van deze getuigenissen kan de politiek dan de nodige stappen ondernemen om de afschuwelijke omkooppraktijken en andere vormen van corruptie binnen justitie aan te pakken.

Democratische controle op Justitie

Kan er nu al iets worden gedaan aan deze gerechtelijke draaikolk van misdaad en onrecht? In de huidige context is dat moeilijk. Het basisprobleem is dat er geen democratische controle is op de werking van justitie. Niemand controleert die mensen. Om de corruptie structureel op te lossen zal er een onafhankelijke democratische controle moeten worden opgezet die de magistratuur kan controleren en sanctioneren. Zoiets kan perfect met respect voor de scheiding der machten. Het is aan de politiek om een dergelijk systeem op te zetten.

De auteur Allen Calberson is een bestrijder van onrecht binnen het justitiële apparaat in België en hij gebruikt hiervoor de website www.justcorrupt.org • PONNET ERIC

  Schaf die ondemocratisch rechters dan af, iemand moet het doen.

 • Ivan Vercauteren

  Corruptie in justitie, ik weet dat justitie al 40 jaar lang met corruptie bezig is en ook onbekwaam is. Valsheid in geschrifte komt vaak voor, inclusief het vervalsen van aktes en vonnissen en arresten.

  En zelfs de grondwet en Europese wetgeving worden geschonden. Ik heb veel namen bij elkaar gekregen.

  Namen van zelfs ministers en magistraten , advocaten die niet wettelijk in orde zijn en alle andere ambtenaren bij elkaar zijn het zo bijna 600 namen bij elkaar.

 • Francine

  Laat me niet lachen, zowel in Nederland als in België zijn de overheden corrupt.

  Ik ken iemand die uit België is gaan vluchten omdat hij belaagd is door een corrupte agent sinds 2005. Deze heeft er enkele psychopaten bij betrokken en ja je raadt het hij is naar Nederland getrokken omdat hij daar een leven wilde opbouwen.

  Maar het duurde niet lang of er werd bij hem ingebroken ja tot 2 maal.

  Vreemd niet??

  Het vreemde moet nog nog komen.
  Hij meldde de diefstallen bij de politie, maar deze wilde geen klacht opnemen, maar deze wilde geen international conflict. Dus hij probeerde naar een advocaat te gaan om zijn gestolen goederen terug te krijgen.

  Maar geen klacht, geen rechten.
  Ben je van uit het buitenland en je wil je rechten gewaarborgd zien in België of Nederland, wel vergeet het maar.

  Waarom is hij uit België gaan vluchten??

  Wel hij had uitvindingen gedaan waar de Belgisch overheid niet mee akkoord ging.

  Dus hij moest maar dood. Moordpogingen zijn er ook gedaan, meerdere zelfs.
  Tijdens de me too tijd werkt de valse beschuldiging van virtuele verkrachting en er zou 25 tot 30 jaar gevangenisstraf geëist worden.

  Waarom??

  Omdat hij niet wilde stoppen met uitvindingen te doen om de bevolking en de wereld een betere plaats wilde maken. Nu is hij een rechtszaak begonnen tegen de Belgische overheid. Hadden gestolen en dit met het hulp van de internet provider. Maar deze heeft ook illegale afluisterpraktijken bevordert, ziekelijk?

  Wel neen, zowel België als Nederland willen deze zaak zo ver als het kan en zeker zolang als ze kunnen in de beerput te houden.

  En ja bij de rechtszaak tegen de Belgische staat zijn er enorm veel procedure opzettelijk gemaakt zodat deze zaak nietig verklaard wordt. Ja nu is het weeral, geen geld, geen zaak, geen rechten.

  De gedane uitvindingen gedaan zijn allemaal gestolen, en ja door de Belgische overheid.

  Nu maakt deze zelfde overheid zijn leven zuur met een corrupte rechtbank en ja in Nederland heeft hij geen geen rechten, want geen advocaat wil deze zaak onder geen enkel beding.
  Leve de corruptie???????!!!!

 • André

  Ervaringsdeskundige.
  Na de oplichting bij aankoop van een rijdend consumptiegoed, bleek dat ik geen verzekering had voor Rechtsbijstand in het buitenland.
  Een zeer kostbare, langdurige affaire.
  Recht hebben betekent niet recht krijgen.
  Lijkt meer op werkverschaffing in de deurwaarders-wereld en advocatuur.

 • Luc

  Mijn zaak wordt behandeld inzake een PZ die niet zuiver is in doen en laten is tgo een drugskartel. Politie, paketmagistraat, rechter behoren tot dezelfde rechtbank en juridisch arrondissement. Een rechtstreekse moordaanslag op mijn leven en bijkomend nog 1 met voorbedachte rade en partijdigheid zijn schering en inslag in dit dossier en volledige partijdigheid

 • Daan

  13 jaar lang word ik bestolen door een corrupte advocaat waar ik niet vanaf geraak. Het schenden van de mensenrechten is in de Belgische justitie blijkbaar doodnormaal ten koste van mij en m’n leven. De vraag naar hulp wordt geweigerd ..

 • Yamina...

  Graag zou ik in contact willen komen met Dhr. Allen Calberson.
  Ik ben arbeidsslachtoffer in een medisch bedrogdossier ( België). In nood en alarmerende toestand…ik ben ook op zoek naar slachtoffers in arbeid, verkeer en medische fouten…in bedrogen rechtszaken of wanpraktijken…slachtoffers hebben DRINGENDE hulp nodig, dit was en is al jaren een kreet die niemand durft aan te pakken en verzwegen wordt…het wordt tijd om de staat nogmaals aan te klagen… Waar Anke Santens ons in voorgingen en waarschijnlijk nog anderen…WE MOETEN BIJ ELKAAR KOMEN OM ONS RECHTEN AF TE DWINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE SCHADE TE HERSTELLEN, EN NOG TE VERMIJDEN… HET ZIJN SCHRIJNENDE TOESTANDEN…LIEVE MENSEN met een geweten, sta op…vecht voor je recht en waardigheid…

 • anita

  anitahoffmanna@gmail.com
  U kunt contact opnemen want het gaat veel verder dan u eigenlijk weet. Daar ben ik achtergekomen na een periode van 4 jaar onderzoek. AUB melden want dat is belangrijk. Ik stuur u mijn verhaal.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *