Controllers Circle voor Gemeenten, Provincies en Waterschappen

15 april 2022

CCGPW is de afkorting van Controllers Circle Gemeenten, Provincies en Waterschappen. CCGPW  is een samenwerkingsverband tussen Public Values BV, Succesmanagement BV en het Risk & Compliance Platform Europe en heeft als doel het op niveau brengen en houden van kennis en competenties van de controllers van gemeenten, provincies en waterschappen en het delen van kennis tussen de leden onderling. Het Risk & Compliance Platform Europe met haar digitaal communicatiekanaal wordt gebruikt voor communicatie naar de leden en naar derden middels informatie op de website en nieuwsbrieven. Het lidmaatschap staat open voor business controllers, concerncontrollers, financial controllers, financieel directeuren, compliance officers, privcay officers, security officers, proces/quality officers en internal auditors van gemeenten provincies en waterschappen in Nederland. Zij kunnen daar in vaste dienst zijn, maar ook interim professionals met dezelfde  functies werkzaam bij gemeenten, provincies en waterschappen kunnen lid worden. De eerste bijeenkomst is op donderdagmiddag 12 mei aanstaande in Amersfoort bij Symbol, Stationsplein 26, 3818LE Amersfoort, tegenover de hoofdingang van Amersfoort Centraal.

De leden krijgen toegang tot waardevolle informatie en de door de leden beschikbaar gestelde documenten om met elkaar te delen. De interactieve bijeenkomsten vinden plaats voor de leden en kandidaat-leden en worden georganiseerd op verschillende locaties in het land. Zij worden inhoudelijk voorbereid door Piet Klop (Public Values) en Geert Haisma (Succesmanagement) die ook als gespreksleiders fungeren. Te allen tijde zal bij elke bijeenkomst worden ingegaan op de actualiteit.

De eerste bijeenkomst op 12 mei gaat over over drie onderwerpen Rechtmatigheidscontrole, hoe ‘in control’ te komen met cyberrisico’s en hoe van risicomanagement een succes te maken.

Deze eerste CCGPW bijeenkomst is gratis. We beginnen om 13.30 uur en we eindigen om 16.00 uur. Voor, tijdens en na de bijeenkomst is er voldoende gelegenheid om te kunnen netwerken.

U kunt u aanmelden voor deze eerste bijeenkomst via het inschrijfformulier dat u hier kunt vinden.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *