12 May

Eerste bijeenkomst Controllers Circle voor Gemeenten, Provincies en Waterschappen

Symbol, Amersfoort

Op donderdag 12 mei in de namiddag zal in Amersfoort de eerste bijeenkomst plaatsvinden van de Controllers Circle Gemeenten, Provincies en Waterschappen, afgekort CCGPW. De bijeenkomst is bestemd voor business controllers, concerncontrollers, financial controllers, financieel directeuren, compliance officers, privcay officers, security officers, proces/quality officers en internal auditors van gemeenten provincies en waterschappen in Nederland. Zij kunnen daar in vaste dienst zijn, maar ook interim professionals met dezelfde  functies werkzaam bij gemeenten, provincies en waterschappen kunnen lid worden. De eerste bijeenkomst is op donderdagmiddag 12 mei aanstaande in Amersfoort bij Symbol, Stationsplein 26, 3818LE Amersfoort, tegenover de hoofdingang van Amersfoort Centraal.

CCGPW is de afkorting van Controllers Circle Gemeenten, Provincies en Waterschappen. CCGPW is een samenwerkingsverband tussen Public Values BV, Succesmanagement BV en het Risk & Compliance Platform Europe en heeft als doel het op niveau brengen en houden van kennis en competenties van de controllers van gemeenten, provincies en waterschappen en het delen van kennis tussen de leden onderling.

Het lidmaatschap staat open voor business controllers, concerncontrollers, financial controllers, financieel directeuren, compliance officers, privcay officers, security officers, proces/quality officers en internal auditors van gemeenten provincies en waterschappen in Nederland.

De leden krijgen toegang tot waardevolle informatie en de door de leden beschikbaar gestelde documenten om met elkaar te delen. De interactieve bijeenkomsten vinden plaats voor de leden en kandidaat-leden en worden georganiseerd op verschillende locaties in het land. Zij worden inhoudelijk voorbereid door Piet Klop (Public Values) en Geert Haisma (Succesmanagement) die ook als gespreksleiders fungeren. Te allen tijde zal bij elke bijeenkomst worden ingegaan op de actualiteit.

De eerste bijeenkomst op 12 mei gaat over over drie onderwerpen Rechtmatigheidscontrole door Piet Klop RA MGA, hoe ‘in control’ te komen met cyberrisico’s door Daniël Prins, en hoe van risicomanagement een succes te maken door Geert Haisma.

Speciale gastspreker is Drs. Remco Bouter RA van de Erasmus Universiteit en hij schetst een aantal ontwikkelingen ‘in control’ bij publieke organisaties. Hierbij wordt aandacht besteed aan in control statements en de rechtmatigheidsverantwoording bij gemeenten en provincies. Hoe borg je control en maak je dit een succes van de gehele organisatie?

Deze eerste CCGPW bijeenkomst is gratis. We beginnen om 13.30 uur en we eindigen om 16.00 uur. Voor, tijdens en na de bijeenkomst is er voldoende gelegenheid om te kunnen netwerken.

De eerste bijeenkomst is gratis en is op donderdagmiddag 12 mei aanstaande in Amersfoort bij Symbol, Stationsplein 26, 3818 LE AMEFRSFOORT, tegenover de hoofdingang van Amersfoort Centraal.


car-bottom-3111

Uw investering

  • Gratis
  • 13.30 uur aanvang en 16.00 uur einde
  • Met koffie, thee, drankjes, etc…
  • Deelnemingscertificaat voor PE punten
  • Voor de file naar huis
  • Locatie: Stationsplein 26, 3818 LE AMERSFOORT


Aanmelden