Boete voor ABN Amro inzake rentederivaten

23 oktober 2015

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 oktober 2015 een bestuurlijke boete van 2 miljoen euro opgelegd aan ABN Amro Bank.  De bank  heeft heeft onvoldoende gegevens over de dienstverlening rentederivaten aan ondernemers bijgehouden, aldus de AFM . 

In 2013 heeft de AFM onderzoek gedaan naar de dienstverlening inzake rentederivaten door banken aan ondernemingen uit het midden-en kleinbedrijf,  (die als niet professionele belegger waren gekwalificeerd). Daarbij heeft de AFM cliëntdossiers opgevraagd en geconstateerd dat de bank onvoldoende gegevens bijgehouden over haar dienstverlening, wat een overtreding betekent van artikel 35, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). De periode waarin de overtreding plaatsvond was 21 oktober 2010 tot 10 januari 2013.
De AFM heeft vast kunnen stellen dat de bank bij het afsluiten van de rentederivaten niet uitsluitend voor eigen rekening heeft gehandeld, maar een beleggingsdienst aan de ondernemers heeft verleend. Verder is door de AFM geconstateerd dat de staatsbank de betrokken ondernemers hoogstwaarschijnlijk ook heeft geadviseerd. In de dossiers zijn daar meerdere indicaties voor aanwezig. De bank heeft echter onvoldoende gegevens bijgehouden, waardoor de AFM niet met zekerheid kan vaststellen dat ABN Amro bij de feitelijke uitvoering van haar werkzaamheden in deze dossiers daadwerkelijk heeft geadviseerd over de rentederivaten. Doordat de vastlegging door ABN Amro in de onderzochte rentederivatendossiers tekort is geschoten, is het onmogelijk voor de AFM om te beoordelen in hoeverre ABN AMRO de wet- en regelgeving heeft nageleefd.
 Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *