De FSMA pakt misstanden rond rentederivaten aan

17 augustus 2015

Het directiecomité van de FSMA heeft beslist om de conclusies te publiceren om op die manier verslag uit te brengen over haar optreden als toezichthouder en op die manier de voorspelbaarheid van dat optreden te vergroten. Het gaat daarbij om de naleving van de gedragsregels door kredietinstellingen naar Belgisch recht bij de afsluiting van “Bermudan Swaps” aan ondernemingen.
Net als in Nederland en de UK heeft de FSMA het initiatief genomen om de correcte naleving van de spelregels rond de rentederivaten af te dwingen. In de eerste fase heeft de FSMA alle banken aangesproken die actief zijn op het gebied van rentederivaten. In de tweede fase heeft de FSMA geëist van de 4 betrokken kredietinstellingen om inzicht te krijgen in de overeenkomsten. Daarna volgde de toetsing door de FSMA. De vaststellingen bij de toetsing hebben geleid tot een remediëring voor de banken, opgelegd door de FSMA.
Zo moet elke bank aan haar “niet-professionele klanten” in de zin van MiFID die een Bermudan Swap hebben afgesloten na november 2007 een omzetting van de Bermudan Swap naar een Plain Vanilla Swap voorstellen. Tevens dient de omzetting van elke mogelijke optie tot vervroegde afkoop in het voordeel van de bank te worden geschrapt.
Het volledige rapport van de FSMA kunt u via deze link downloaden.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *