Leen Paape

Prof. Dr. Leen Paape RA RO CIA is sinds september 2017 hoogleraar Corporate Governance bij Nyenrode Business Universiteit en voorzitter van het Nyenrode Governance Instituut van de Nyenrode Business Universiteit. Tot die datum was hij daar gedurende bijna 10 jaren bestuurlijk actief, laatstelijk als Dean en lid van het College van Bestuur. Leen heeft een aantal commissariaten, zo is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen sinds medio 2018 van de Coöperatieve Univé Dichtbij en daarnaast is hij ook voorzitter van de Raad van Toezicht SNS Reaal Pensioenfonds. Last but not least is hij toezichthouder van de Goldschmeding Foundation. De Goldschmeding Foundation houdt zich bezig met het vinden van oplossingen op het snijvlak van mes, werk en economie. Na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie heeft hij diverse functies vervuld bij Land- en Luchtmacht. Daarna was hij werkzaam bij KPMG (2 jaren) en KLM (9 jaren). Vervolgens heeft hij 10 jaren als partner gewerkt bij PricewaterhouseCoopers.
Leen Paape

Leen Paape

Hoogleraar Corporate Governance bij Nyenrode Business Universiteit

Tijd voor een serene discussie over de monarchie

13 augustus 2020

De vlucht van de voormalige Koning van Spanje, de inmiddels hoogbejaarde Juan Carlos, is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Zijn zoon, de huidige Koning van Spanje, Felipe, wil liever niet dat zijn vader in de buurt blijft wonen en stuurt hem in het begin van de Spaanse vakantiemaand voorgoed naar het onbekende buitenland. Tactisch gezien goed natuurlijk in deze ‘komkommertijd’, want er kleven inmiddels teveel schandalen aan zijn vader. De huidige Koning is blijkbaar bang dat het een en ander zijn eigen gezag èn machtspositie zal schaden, wat natuurlijk allang het geval is. Maar redden wat te redden is, is waarschijnlijk de insteek van Felipe, die publiekelijk afstand genomen heeft van het besmette vermogen van zijn vader, door af te zien van de erfenis. Want koste wat het kost, het instituut van de monarchie moet anno 2020 in stand gehouden worden. Datzelfde geldt ook voor het Britse koningshuis. Ik raad u aan de prachtige documentaire over de Windsors op de Nederlandse televisie te volgen. Dan ziet u welke krachten er vrij komen om de monarchie in stand te houden en hoe dat in de praktijk werkt. Het bovenstaande roept de vraag op hoe het in Nederland gesteld is met de monarchie. We kennen de echtgenoot van wijlen Koningin Juliana nog wel, ene Prins Bernhard von Lippe Biesterfeld. Mooie parallel met Juan Carlos: Prins Bernhard liet zich betalen door de Amerikanen (Lockheed) en de andere door de Saoedi’s. Zo zijn er nog meer vergelijkingen te maken als we het betrekken op de twee onderwerpen jacht op wilde dieren en niet te vergeten jacht op vrouwelijk schoon.  Lees meer…

Leen Paape

Leen Paape

Hoogleraar Corporate Governance bij Nyenrode Business Universiteit

Gemiste kans, de Staat had KLM gewoon moeten kopen…

29 juni 2020

De KLM krijgt een omvangrijk steunpakket van 3,4 miljard euro. Daarvan komt 1 miljard rechtstreeks van de Nederlandse Staat en de andere 2,4 miljard moet komen van andere financiers, lees banken. In dat laatste geval wordt 90% van de lening gegarandeerd, dus als de KLM failliet gaat dan komt die rekening alsnog bij de Staat. Verder wordt natuurlijk niet genoemd dat de KLM al omvangrijke steungelden heeft ontvangen in de vorm van de NOW regeling. Maar goed, dat krijgen alle bedrijven. Daarnaast wordt er terecht opgemerkt in de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer dat er ook nog mogelijk – lees waarschijnlijk – een beroep zal moeten worden gedaan op de aandeelhouders om extra kapitaal te verschaffen. Dit betekent dat daar waar de Staat 14% van de aandelen in haar bezit heeft, zij dus ook in de portemonnee zal moeten tasten. Het bedrag is nog ongewis maar zal ongetwijfeld ook flink zijn. De voorwaarden waaronder dit steunpakket worden verleend zijn boterzacht. De beïnvloedbare kosten moeten met 15% naar beneden. Dat moet onder andere komen uit een salarisoffer van de medewerkers. Zij die meer dan driemaal het modale inkomen verdienen, lees vooral de piloten, moeten 20% inleveren. Het staat er echt moeten, maar daarvan is natuurlijk geen sprake. Het is vaker geprobeerd in Nederland maar nog nimmer gelukt. Personeel moet helemaal niks. Als men niet wil dan is dat niet af te dwingen. De reductie van uitstoot van schadelijke stoffen moet met 50% per passagier ten opzichte van 2005 verminderd worden. Al in 2019 zei Pieter Elbers zelf dat er al 20% minder werd uitgestoten ten opzichte van 2005 dus zo moeilijk kan dat niet zijn. Het gaat dus over per passagier en niet over de totale uitstoot voor de goede orde. Dus als KLM minder Europese bestemmingen zou aandoen en daardoor minder met kleine vliegtuigen gaat vliegen, waar minder mensen in kunnen, en meer met grote dan zou dat best hard kunnen gaan, ook al zeg ik erbij dat ik geen deskundige ben op dit terrein. Bovendien wordt nergens gesproken over wat de mogelijke sancties zullen zijn als die doelstellingen niet gehaald worden. Wat gebeurt er dan? Geld terugbetalen? Lijkt me lastig.

Lees meer…

Leen Paape

Leen Paape

Hoogleraar Corporate Governance bij Nyenrode Business Universiteit

Gedrag van Wopke Hoekstra is laakbaar op zijn minst

02 juni 2020

Vanaf heden zal ik via het Risk & Compliance Platform Europe een aantal issues onder de aandacht brengen die te maken hebben met governance vanuit mijn achtergrond als hoogleraar en onafhankelijke denker. Mijn eerste bijdrage gaat over een hardnekkig misverstand dat er blijkbaar is in de noordelijke landen van de eurozone over de zuidelijke landen. Het lijkt er namelijk op dat de zogenaamde “vrekkige vier” landen, waaronder Nederland, om de een of andere reden blijven vasthouden aan ideeën, ja soms zelfs ernstige vooroordelen die niet ondersteund worden door de feiten. Dat is op zijn minst erg jammer, als ik het voorzichtig zou willen uitdrukken.  Lees meer…