Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Proactieve en persoonlijkere klantervaring met Kunstmatige Intelligentie (KI)

22 juli 2016
Kennisbank

Edwin van Bommel
De verschuiving van klantbehoeften en meer bepaald die van de millennials-generatie is uitdagend te noemen voor de bestaande, traditionele  banken en hun bedrijfsmodellen. Na jaren van marginale verandering moeten banken de manier van werken fundamenteel herzien om te blijven groeien in een  wereld, gedreven door gedigitaliseerde data. Meer en meer klanten verwachten te allen tijde toegang te hebben tot informatie en daarbij horende hulpmiddelen. Lees meer…

Professors debate: Moral muteness and integrity deafness

20 juli 2016
Kennisbank

Frank van den Nieuwenhuijzen
During the closing dinner of the annual meeting of the Risk and Compliance Platform Europe, Professor Ronald Jeurissen and Professor Sharon Oded debated moral muteness and integrity deafness. Professor Jeurissen stressed the importance of breaking through moral muteness among employees. Professor Oded agreed, but added that integrity deafness within an organisation is at least equally important to address.
Lees meer…

MAR per 3 juli van kracht

04 juli 2016
Kennisbank

De nieuwe Europese Verordening Marktmisbruik (MAR) is per 3 juli 2016 van toepassing. De belangrijkste reden voor de implementatie van de MAR is ingegeven door de enorme ontwikkeling van de financiële markten sinds 2003. De fragmentatie van markten en sterk innovatieve handelstechnieken hebben de financiële wereld sindsdien veranderd. De financiële crisis heeft daarbij laten zien hoe belangrijk marktintegriteit is.
Lees meer…

Risicomanagement en corporate governance (Deel II)

04 juli 2016
Kennisbank

Het proces van risicomanagement bestaat in veel modellen uit zes stappen: doelstelling vaststellen, risico’s identificeren, gevolgen inschatten, risico’s beoordelen, risico’s beheersen en monitoring. Deze stappen zijn gericht op de doelstelling van de organisatie. De doelstelling is datgene wat een organisatie wil bereiken, bijvoorbeeld het realiseren van omzetgroei, continuïteit, of het afronden van een project binnen een bepaalde begroting of termijn. In dit artikel worden de zeven voorstellen van de Commissie Van Manen onder de loep genomen. In deel I (zie related item onderaan dit artikel) bespraken we lange termijn waardecreatie en risicomanagement. De overig vijf genoemde aspecten komen nu in deel II van dit artikel aan bod. Lees meer…

Weer een eed erbij…dit maal voor de accountant

11 juni 2016
Kennisbank

Ongeveer 150 internal auditors met de AA- en/of RA-titel hebben afgelopen donderdag tijdens het jaarlijkse IIA Congres de Accountantseed afgelegd. Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) organiseerde dit jaar op 9 en 10 juni 2016 voor de elfde keer haar jaarlijkse evenement.  De eed werd collectief  afgelegd. Opmerkelijk was evenwel dat tijdens datzelfde IIA congres in Zeist, de dag erna, curator Willem Jan van Andel meldde dat ongeveer veertig procent van de door de Big 4 goedgekeurde jaarverslagen niet deugt…
Lees meer…

Risicomanagement en corporate governance (deel I)

06 juni 2016
Kennisbank

Evert J. Oosterhuis
Het proces van risicomanagement bestaat in veel modellen uit zes stappen: doelstelling vaststellen, risico’s identificeren, gevolgen inschatten, risico’s beoordelen, risico’s beheersen en monitoring. Deze stappen zijn gericht op de doelstelling van de organisatie. De doelstelling is datgene wat een organisatie wil bereiken, bijvoorbeeld het realiseren van omzetgroei, continuïteit, of het afronden van een project binnen een bepaalde begroting of termijn. In dit artikel worden de zeven voorstellen van de Commissie Van Manen onder de loep genomen. In dit deel bespreken we lange termijn waardecreatie en risicomanagement. De overig vijf genoemde aspecten komen in deel II van dit artikel aan bod.
Lees meer…

Standpunt ministerie inzake offshore vennootschappen toegelicht

16 mei 2016
Kennisbank

Het is niet gebruikelijk om de integrale versie van een brief van de minister van Financiën aan de Voorzitter van de Tweede Kamer te publiceren op ons platform. Toch maken we deze keer een uitzondering voor wat betreft de brief van 26 april jongstleden, omdat deze van belang voor de discussie tijdens het komende  Risk & Compliance Congres op 2 juni aanstaande in Baarn op het Landgoed Groot Kievitsdal, waarbij in de ochtend de risico’s van transacties met offshore vennootschappen als thema behandeld gaan worden, vandaar.
Lees meer…

De vlinder, de orkaan en de leider

06 mei 2016
Kennisbank

Chris Juta
In 1963 ontdekte de meteoroloog en wiskundige Edward Lorentz dat computermodellen van het weer zeer gevoelig zijn voor de waarden van de uitgangssituatie, die bij het begin van de berekening worden ingevoerd. Deze gevoeligheid was zo groot dat Lorenz de voorspelbaarheid van het weer op langere termijn in twijfel trok, getuige de titel van zijn publicatie ‘Kan het fladderen van de vleugels van een vlinder in Brazilië een orkaan doen losbarsten in Texas?’ Toen men er eenmaal naar leerde kijken, vonden natuurkundigen veel voorbeelden van systemen die even onvoorspelbaar zijn als het weer. Om de gevoeligheid voor beginsituaties te illustreren, wordt wel gesproken van het ‘vlindereffect’. Systemen die eigenschappen van het vlindereffect hebben en zich chaotisch en ‘emergent’ gedragen, zijn naast de atmosfeer ook bijvoorbeeld de beurshandel en ook de ontwikkeling van gedrag en cultuur in een organisatie. De vorm van de vlinder zelf ontstaat uit een wiskundige configuratie die ervoor zorgt dat een zich chaotisch ontwikkelend systeem rondom twee dynamische evenwichten (attractoren) beweegt. Er zijn veel complexere vormen mogelijk dan zo’n vlinderpatroon.
Lees meer…

Wat hebben Volkswagen, Mitsubishi en Rabobank met elkaar gemeen?

26 april 2016
Kennisbank

Chris Juta
De relatie is dat het organisaties zijn die als een Titanic in aanvaring zijn komen met een ijsberg die niet in beeld was. ´Killer risks´ worden dit soort risico’s ook wel genoemd. Het zijn onzichtbare en extreem grote risico’s die – als ze zich materialiseren – het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen. Ineens zijn er desastreuze ontwikkelingen die niemand zag aankomen. Ineens gebeurt het ondenkbare. Ineens dat besef: dat een onderneming in korte tijd kan verdwijnen als kopers staken, vertrouwen weg is en reputatie onherstelbaar beschadigd is. Je implodeert real life als gevolg van iets dat in de virtual reality van gedrag en cultuur speelde. 
Lees meer…