Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


AFM wijst op risico’s van corruptie

17 december 2015
Kennisbank

Accountantsorganisaties hebben een belangrijke rol bij het tegengaan van corruptie. Het onderwerp corruptie is bedrijfsmatig en maatschappelijk te relevant voor een sub-optimale aanpak. Het belang hiervan heeft de AFM al onder de aandacht gebracht in haar commentaar op de concept NBA-handreiking, Corruptierisico’s: accountant, wat nu? Het is primair de verantwoordelijkheid van ondernemingen er voor te zorgen dat zij zich niet schuldig maken aan corruptie en dat zij de risico’s op dit vlak adequaat beheersen en al hun medewerkers hierop aanspreken en corrigeren. Tegelijkertijd heeft de accountant een rol als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer om waar mogelijk corruptie een halt toe te roepen.
Lees meer…

Is de compliance officer doorgeschoten of is het de regelgeving?

08 december 2015
Kennisbank

Michel Klompmaker
Uit een recent onderzoek dat Michael Page in samenwerking met het Risk & Compliance Platform Europe onder Nederlandse compliance officers heeft uitgevoerd blijkt dat de toegenomen regeldruk in de financiële sector zijn doel voorbij dreigt te schieten. De vraag die zich opwerpt is natuurlijk of het echt de toegenomen regeldruk is of zijn het misschien de Nederlandse compliance officers die zich wellicht iets te veel aan het verleden willen vastklampen?
Lees meer…

Tien IT security-voorspellingen voor 2016

02 december 2015
Kennisbank

In de cyber security-wereld lijkt een jaar een eeuwigheid. Nieuwe aanvallen, nieuwe methodes, nieuwe doelen: dit staat ons volgens Check Point te wachten in 2016. Het kat-en-muis-spel dat de afgelopen jaren typeerde, gaat gewoon door, met hackers die steeds nieuwe manieren vinden om netwerken aan te vallen. “Als IT-security professionals zie ik onze voorspellingen liever niet uitkomen”, vertelt Xavier Duyck ,country manager van Check Point Belux. “Door te anticiperen en de belangrijkste trends van 2016 op te sommen, willen we bedrijven helpen om zich te beschermen tegen de tactieken van cybercriminelen.”
Lees meer…

Rolmodellen in organisaties cruciaal voor de integriteit

27 november 2015
Kennisbank

Als lid van de integriteitskamer van het IFFC (Institute For Financial Crime) is Joop Remmé, meer dan 20 jaar werkzaam aan de Maastricht School of Management en recentelijk op de universiteit van Maastricht gepromoveerd tot doctor, op de hoogte van alle ins en outs omtrent integriteit. Hieronder het interview tussen de heer Remmé en het Risk & Compliance Platform Europe.
Lees meer…

ABN Amro Bank: enkele bedenkingen bij de herintroductie op de beurs

20 november 2015
Kennisbank

Op de dag dat voor het eerst sinds jaren er weer gehandeld kan worden in het aandeel ABN Amro Bank, zijn er natuurlijk massa’s mensen die de grote leider Gerrit Zalm volgen en een aandeel van de inmiddels voormalige honderd procent Staatsbank in hun portefeuille willen hebben als belegging. Maar is dit wel een verstandige keuze? Peter van Lonkhuyzen (zie foto), auteur van het boek Tegenspraak, heeft zo zijn bedenkingen over deze introductie en de daarbij behorende prospectus. Zijn analyse leest u hieronder. Lees meer…

Belgische rechter komt op voor privacy en pakt Facebook aan

13 november 2015
Kennisbank

Enkele dagen geleden heeft de kortgedingrechter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel de sociale netwerksite Facebook bevolen om, binnen de 48 uur na de betekening van het bevel, te stoppen met het volgen en registreren van het internetgebruik van personen die surfen vanuit België en zich niet registreerden als lid van Facebook. Als Facebook dit bevel zou negeren, moet het per begonnen 24 uur van niet-naleving een dwangsom van 250.000 € betalen aan de Belgische Privacycommissie.
Lees meer…

Dijsselboem repliceert op kritiek rond CoCo’s

06 november 2015
Kennisbank

De laatste dagen is er enige commotie in Den Haag ontstaan rond de fiscale behandeling van CoCo’s (Contingent Convertibles). Met name het aspect dat ING direct betrokken was bij de wetgeving baarde links en rechts enige verbazing. Op vragen van de Tweede Kamer antwoordde de Nederlandse Minister van Financiën schriftelijk op 5 november 2015. Naast het fiscale aspect kwam ook het aspect staatssteun aan de orde. Al eerder publiceerden wij over CoCo’s op ons platform (zie related items), maar deze brief van de Minister van Financiën vinden wij dermate belangrijk dat we deze hieronder integraal publiceren.      
Lees meer…

Trust is in the eye of the beholder

07 oktober 2015

Bob Goulooze
Het aloude PR adagium “Be good and tell it” lijkt heel simpel maar is verrassend complex. Het grootste communicatieprobleem van overheid en bedrijfsleven is het creëren van vertrouwen. De oplossing voor de problematiek rond vertrouwen en het herstel daarvan, zit ‘m in de uitvoering van dit adagium. Dus organisaties moeten goed zijn, wat inhoudt dat zij goed moeten doen. Niet bij zichzelf, want zoals “beauty in the eye of the beholder is”, geldt dat nog meer voor vertrouwen. Dus goed doen waar het betekenis heeft en dat is bij de consument of het publiek; de stakeholder.
Lees meer…

Hof tikt ING op de vingers, maar verslikt zich in de gevolgen

23 september 2015
Kennisbank

Rik Harmsen
In een uitspraak van 15 september 2015 heeft het gerechtshof in Amsterdam een renteswap wegens dwaling vernietigd, omdat de bank (ING) de betreffende klant onvoldoende had geïnformeerd. Het komt niet vaak voor dat een renteswap wordt vernietigd. In dit geval schoot met name de informatievoorziening over de ‘allowance’ faciliteit tekort. Dit is een kredietfaciliteit die de bank bij het aangaan van een renteswap verstrekt, waarmee de klant kan voldoen aan de wettelijke verplichting om voor voldoende dekking te zorgen zodra de renteswap een negatieve waarde krijgt.
Lees meer…