Oranje Zwartboek

Gerard Aalders
Verschijningsatum:Oktober 2020
Taal:Nederlands
Pages:400
ISBN:978090 8975 0655
Publisher:Just Publishers
Prijs:22,50

Het meest recente boek van historicus Gerard Aalders getiteld Oranje Zwartboek geeft een duidelijk en mooi overzicht van hetgeen de “Oranjes” voor de Lage Landen betekend hebben, te beginnen bij Willem de Zwijger tot en met Koning Willem-Alexander. Voor diegenen die onbekend zijn met de auteur Gerard Aalders verwijzen we naar zijn eerdere boeken met de titels “Wilhelmina, fictie en werkelijkheid” en “Bernard, alles was anders”. Hij schreef ook boeken over kartels, de Bilderbergconferenties, inlichtingendiensten en economische oorlogvoering. De titel “Oranje Zwartboek” geeft al aan dat het bepaald geen lofzang is op het Koningshuis. De ondertitel luidt niet voor niets “De ontluisterende geschiedenis van onze koninklijke familie”. Als men het boek gelezen heeft dan kan men alleen maar tot de conclusie komen dat de ondertitel volledig juist is. Onderwerpen die men normaliter niet een, twee, drie met een deftig Koningshuis wenst te associëren zoals intriges, spionage, geweld, corruptie en last but not least geldzucht worden met feiten onderbouwd uitgebreid behandeld door de eeuwen heen. De lezer kan niet anders dan zelf ook tot de conclusie komen dat er sprake is van een patroon dat zich tot op de dag van vandaag voortzet. 

Het Huis van Oranje is de uitverkoren familie, die uitsluitend op grond van geboorte, de bijzondere plaats krijgt toebedeeld en die het in het Nederlandse bestel inneemt. Historicus Aalders onderzoekt de wijdverbreide adoratie voor onze Koningen en Koninginnen. Maar niet alleen zij, ook de echtgenoten en echtgenotes krijgen de nodige aandacht in het boek, met onder andere de ingetrouwde buitenlanders zonder één druppel Oranjebloed zoals Emma, Bernhard, Claus en Máxima. Want de monarchie moet blijven bestaan, zonder partner immers geen kroonopvolger en dat zou het einde van de monarchie betekenen: de nachtmerrie van iedere dynastie.

We staan stil bij wat feiten uit het boek en voor de aardigheid laten we daarbij in het kort even alle Koningen en Koninginnen passeren.

Koning Willem I (1815-1840), ook wel bekend als de Koopman-Koning wenste alles in eigen hand te houden: Heersen, regeren, besluiten, besturen en de administratie met als gevolg dat na afloop van zijn koningschap de helft van de nationale uitgaven opging aan rente op de enorme staatsschuld.

Koning Willem II (1840-1849) was als Koning chantabel vanwege zijn (seksuele) gedrag. Vele tonnen per jaar werden betaald aan afpersers en journalisten. Toen hij uiteindelijk met Anna Paulowna trouwde bleven de bastaarden uiteraard buiten zicht.

Koning Willem III (1849-1890) kreeg de bijnaam Koning Gorilla. De in het boek opgenomen notitie van Koningin Victoria van Engeland in haar dagboek zegt genoeg: “Hoe monsterlijk en walgelijk is het, dat dit arme jonge Waldeck-meisje (Emma) trouwt met die verschrikkelijke dronken koning, die eenenveertig jaar ouder is dan zij.” Hij was verzot op jagen en feesten en wist bevolkings- en kerkregisters te manipuleren om sporen naar het vorstenhuis uit te wissen.

Koningin Wilhelmina (1890-1948). Ze was formeel al Koningin op haar tiende levensjaar. Gewone burgers bereikten de meerderjarigheidstatus pas op hun drieëntwintigste, maar dat gold niet voor de Oranjes, want Wilhelmina werd al op haar achttiende meerderjarig, opdat ze de fakkel kon overnemen van haar moeder, regentes Emma. Wilhelmina beschouwde zichzelf hoog verheven boven haar onderdanen en was bijzonder streng voor haar eigen schildwachten.

Koningin Juliana (1948-1980) trouwde met Bernhard en die raakte al snel verzeild ten tijde van zijn handelsmissies in allerlei onfrisse zaken die nooit mochten uitlekken. Zij dreigde met aftreden als Bernhard wegens corruptie achter de tralies zou belanden. Jarenlang hadden ze ieder hun eigen vleugel van Paleis Soestdijk ter beschikking.

Koningin Beatrix (1980-2013) spiegelde zich aan Wilhelmina en trachtte meer afstand tussen haar en het gewone volk te creëren. Onder haar bewind is door de Rijksvoorlichtingsdienst de eenzijdige mediacode afgekondigd in 2005. Haar opmerking over de pers dat ‘de leugen regeert’ in november 1999 was bepaald niet handig. Haar werkpaleis stelde ze ter beschikking als familiekantoor en postadres voor fiscale sluiproutes naar Guernsey, een Brits belastingparadijs.

Koning Willem-Alexander (vanaf 2013) werd enkele jaren geleden als expert op het gebied van watermanagement naar voren geschoven. Ondertussen zijn de kosten van de verbouwing van zijn werkpaleis in Den Haag vele tientallen miljoen euro’s hoger uitgevallen dan voorzien. En dan zijn vrouw Máxima als erevoorzitter van “Wijzer in geldzaken’ aan jongeren maar uitleggen hoe ze met hun geld moeten omgaan.

De auteur vraagt zich af welke redenen er zijn om de monarchie te continueren. Strikt gemeten naar haar verdiensten voor ons land en ontdaan van alle franje. Aalders komt tot de conclusie dat als we hun prestaties in ogenschouw nemen er weinig reden is tot uitbundige lof. Koningin Wilhelmina, die haar volk in de steek liet en vanuit Londen de indruk wekte dat ze de strijd tegen Hitler ‘leidde’ is een goed voorbeeld van buitensporige roemverwerving. Een opvallende trek van de leden van het Huis van Oranje-Nassau is hun geldbelustheid. De Koninklijke familie kent de weg naar de belastingparadijzen. Het komt erop neer dat de meest geprivilegieerde familie van Nederland ongegeneerd gebruik maakt van de vrijgevigheid van de staat. Je kunt hen dat wel kwalijk nemen, maar de schuld ligt primair bij de ministers, die bang zijn om hun vingers te branden aan een ‘heikel onderwerp’, aldus de historicus.


Gerard Aalders

Gerard Aalders (1946) studeerde geschiedenis en Scandinavische taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en Stockholm. Hij sloot beide studies af in 1981en promoveerde vervolgens op de neutraliteitspolitiek van Zweden ten tijde van de Koude Oorlog. Hij werkte als (freelance) onderzoeker aan onder meer de Universiteit van Amsterdam. Van 1993 tot 2011 was hij als senior-onderzoeker verbonden aan het Nederlands Instituut voor Oorlogs- documentatie (NIOD).

Aalders heeft een aantal geruchtmakende publicaties op zijn naam gebracht die aandacht trokken in zowel in binnen- als buitenland. Hij is co-auteur van Zaken doen tot elke prijs; een studie over de geheime economische collaboratie van neutrale staten met nazi-Duitsland. Het boek werd in zes talen gepubliceerd en geldt thans als een klassieker op het terrein van economische oorlogvoering. Van de Zweedse editie werden 100.000 exemplaren verkocht. In 1996 publiceerde hij De affaire-Sanders. Spionage en intriges in herrijzend Nederland waarin o.a. de onthulling van het nazi-lidmaatschap van prins Bernhard al vóór verschijning tumult veroorzaakte in de vaderlandse pers.

Aalders is de auteur van een trilogie over de Duitse roof van Nederlands bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog waarin onder andere de collaboratie van de Amsterdamse effectenbeurs en de Nederlandse banken met de bezetter aan de kaak worden gesteld. Roof verscheen ook in Duitse en Engelse vertaling. Na zijn trilogie (een standaardwerk volgens NRC Handelsblad) publiceerde hij over inlichtingendiensten, de mysterieuze Bilderbergconferenties, de vestiging van de Amerikaanse wereldhegemonie na de Tweede Wereldoorlog, de Lockheed-affaire en drie boeken over prins Bernhard die de traditionele visie op de prins-gemaal ingrijpend hebben veranderd. Eind 2013 verscheen Gevecht met de Tijd. Hoe de Aarde in vier eeuwen vier miljard ouder werd. Het boek vertelt de geschiedenis van de zoektocht van wetenschappers en religieuzen naar de ouderdom van onze planeet.