Whitepapers

Het Risk & Compliance Platform Europe biedt een kwalitatieve online platform aan met white papers, case studies en best practice artikelen over risk en compliance. Bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe kunnen elke gewenste whitepaper gratis downloaden. Deze service is bedoeld voor diegenen met een professionele interesse in het onderwerp van de white paper.

Wilt u uw whitepaper(s) publiceren op het Risk & Compliance Platform Europe? Stuur dan een e-mail met onderwerp naar info@riskcompliance.nl met uw contactgegevens. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden voor het publiceren te bespreken.

Risk & Compliance platform Europe

Veranderen & Compliance

Tijdens het afgelopen Behavioral Risk Congres werden de eerste resultaten bekend gemaakt van onze jaarlijkse enquête onder Compliance Officers door Sjoerd Hogenbirk van House of Performance. Hebben compliance programma’s wel impact? Hoe zit het met het stimuleren van gewenst gedrag? Hoe staat het met verandermanagement? Alle details over het in de herfst van 2018 uitgevoerde onderzoek kunt u lezen in deze white paper, die u gratis kunt downloaden.

LexisNexis

De gevolgen van de Vijfde Anti-witwasrichtlijn (5AMLD)

De Vijfde Anti-witwasrichtlijn (5AMLD) is in juli 2018 in werking getreden. De Europese lidstaten hebben tot 10 januari 2020 de tijd om hun nationale wetgeving aan te passen. Wat zijn de gevolgen van de 5AMLD voor het bedrijfsleven en de adviespraktijken? Allereerst een uitgebreidere definitie van de “meldingsplichtige entiteiten”, zoals ook leveranciers van virtuele valuta!

Daarnaast krijgen meer instanties toegang tot gegevens over het economisch eigendom van fondsen en zullen de lidstaten ervoor moeten zorgen dat bepaalde informatie over het economisch eigendom van relevante commerciële en juridische entiteiten openbaar toegankelijk is, met daarbij de precieze aard en omvang van het economisch eigendom.

Ook worden in de 5AMLD due diligence maatregelen genoemd bij risicolanden.

Grey Matter Matters

Wisselwerking GDPR en digitale transformatie

Deze white paper gaat over de wisselwerking tussen GDPR, de Europese verordening gegevensbescherming en digitale transformatie. Om aan de verantwoordingsverplichting te kunnen voldoen en misschien nog wel belangrijker, te voorzien in de rechten van de betrokkenen, moet er bij veel organisaties een omslag plaatsvinden. Een omslag die nodig is om in business te blijven en de “license to operate” te behouden.

Digitale transformatie: managing de paradox

In deze white paper gaat Kenny van Ierlant, Digital Thought Leader van de KNVI (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals) en partner van Grey Matter Matters nader in op de directe en indirecte gevolgen van de onomkeerbare digitale transformatie.

Ook veegt hij de vloer aan met outsourcingpartijen die, ingegeven door hun oude verdienmodellen, klanten insluiten en opzadelen met jarenlange contracten en angst zaaien naar nieuwe partijen. 2019 dreigt een spannend jaar te worden!

 

SCHONE ENERGIE door risicomonitoring

De (inter)nationale krantenkoppen liegen er niet om. De energiemarkt wordt wereldwijd voortdurend geteisterd door corruptie en omkoping. Daarbij gaat het niet alleen om bedrijven of individuen, maar zelfs om de overheid van een land, blijkt uit het Petrobas onderzoek. Ook blijft corruptie vaak niet binnen landsgrenzen en zijn er heel wat organisaties bij betrokken. Wat je als bedrijf tegen corruptie kunt doen, wordt in deze white paper verder toegelicht. Hieronder wordt eerst aangegeven wat corruptie in de hand werkt specifiek in de energiemarkt en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

Behoud het gedoe

Op 28 november 2017 presenteerden dr. Gert de Jong en Desiree Meurs MSc tijdens het Behavioral Risk Congres hun onderzoek naar Soft Controls in de praktijk bij het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Het onderzoek is verdergegaan en dat heeft geleid tot deze whitepaper, met als titel “Behoud het gedoe”. Op basis van interviews is een diagnose met daarin aandachtspunten voor Soft Controls opgesteld. Het midden- en kleinbedrijf worstelt continue met het “in control” zijn. Niet alleen ‘meten is weten’ is van belang. De kracht van Hard Controls is immers beperkt en Soft Controls zijn aanvullend nodig om draagvlak te creëren of ruimte voor innovatie mogelijk te maken. De scan die door het kenniscentrum ontwikkeld is biedt uitkomst bij het in kaart brengen van Soft Controls en vergroot de kennis daarover.

Waarom het vaak fout gaat bij overnames en carve outs

Bedrijven en organisaties willen of moeten groeien. Groei kan soms alleen gerealiseerd worden door een strategische overname of door een deel van het bedrijf af te splitsen, de carve out om deze na de afsplitsing “op te poetsen” om daarna te kunnen verkopen. Van belang bij een strategische overname of een carve out is dat de positie van het bedrijf verstevigd wordt. Toch gaat het in veel gevallen fout bij de integratie en / of carve out. In deze whitepaper worden de strategische richtingen voor een overname en carve out besproken, gevolgd door een beschrijving van de negen meest voorkomende fouten. Ook worden de oplossingen een de aanpak om dit te voorkomen beschreven. Als laatste wordt de mogelijke rol die IntegrationPeople daarbij kan spelen toegelicht.

LexisNexis

De weg naar betere risicobeperking

Hoe verder technologie zich ontwikkelt, hoe belangrijker het wordt dat bedrijven de juiste tools gebruiken om hun strategische doelen te realiseren. De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan momenteel razendsnel en kunnen daardoor een behoorlijke uitdaging lijken, maar ze helpen bedrijven tegelijkertijd om risico’s te beperken en een voorsprong te krijgen in het internationale speelveld.

Welke bestaande en nieuwe technologieën kunnen bedrijven gebruiken om hun risico’s op juridische, financiële, strategische en reputatieschade te beperken?

Een kwestie van vertrouwen

Mark Dunn beredeneert en onderbouwt zijn visie waarom een ‘vertrouwensstrategie’ de beste manier is om duurzaam voordeel te creëren. Vertrouwensrelaties, gebaseerd op transparantie, kunnen de weerbaarheid en wendbaarheid van elk bedrijf en organisatie verbeteren. Dit is nodig om risico’s om te kunnen zetten in een bedrijfsvoordeel.

Meer weten? Download dan deze whitepaper over de Entity Due Diligence and Monitoring (EDDM) oplossing van LexisNexis. Deze oplossing biedt een end-to-end pakket en expertise om vertrouwensrelaties binnen het bedrijfsleven op te bouwen.

Internationale regulering over slavernij

Geen enkel Westers land is immuun voor de effecten van (moderne) slavernij. Dwangarbeid en mensenhandel worden in toenemend mate aangepakt met nieuwe specifieke wetgeving. Wereldwijd zijn naar schatting 40,3 miljoen mensen slachtoffer van (moderne) slavernij. De nieuwe wet zorgplicht kinderarbeid zal naar verwachting op 1 januari 2020 van kracht zijn. Deze wet is van toepassing voor alle bedrijven die goederen en diensten leveren aan Nederlandse consumenten, inclusief bedrijven die buiten Nederland zijn gevestigd.

Meer weten? Download dan de speciale white paper over internationale regulering rond slavernij.