cable-salad-telephone-cable-telecom-italia-49f183-1024

Wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecom in de maak

05 maart 2019

Vandaag heeft de Nederlandse staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken een wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecom ingediend. Overnames in de telecomsector worden verboden of teruggedraaid in het geval de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kunnen komen. Bijvoorbeeld als de dienstverlening onbetrouwbaar kan worden of uitval van voorzieningen dreigt. 

Staatssecretaris Mona Keijzer licht het een en ander als volgt toe: “Internet, dataverkeer en telefonie kunnen inmiddels worden gezien als basisbehoefte. Als deze voorzieningen op grote schaal uitvallen of onbetrouwbaar worden, leidt dat tot maatschappelijke onrust en economische schade. Het kabinet wil voorkomen dat onze nationale veiligheid geraakt kan worden door onbetrouwbare, niet-transparante of criminele bedrijven. Daarom bescherm ik deze vitale sector tegen ongewenste zeggenschap. Dat doe ik door het invoeren van een meldplicht en de mogelijkheid om overnames te verbieden.”

Verkrijgen van invloed vooraf melden

Partijen die Nederlandse telecomvoorzieningen willen overnemen, moeten dit vooraf melden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het gaat hierbij om het verkrijgen van invloed op bedrijven van vitaal belang zoals aanbieders van telefonie, internet of datacenters. Wanneer het verkrijgen van overwegende zeggenschap in een bepaalde telecompartij, ook kan worden aangemerkt als het verkrijgen van ‘relevante invloed in de telecommunicatiesector’, wordt uitgewerkt via lagere regelgeving in objectief meetbare criteria. Dit geeft investeerders duidelijkheid over wanneer zij onder de wet (en de meldplicht) vallen.

De telecomsector omvat in het wetsvoorstel niet alleen aanbieders van mobiele-, vaste telefonie en internet. Ook bedrijven die vitale voorzieningen aanbieden zoals internetknooppunten, datacentra, hosting- en certificeringsdiensten vallen hier onder, omdat ze van belang zijn voor continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de dienstverlening en de infrastructuur in Nederland. In Europa is wettelijk vastgelegd dat ingrijpen bij overnames door de overheid alleen toegestaan is bij redenen van dwingend algemeen belang, bijvoorbeeld als de nationale veiligheid of openbare orde in het geding is.

Geef uw mening

Your email address will not be published. Required fields are marked *