header

Portaal licht de totstandkoming van haar ICS toe op CCC-bijeeenkomst op dinsdag 19 februari

11 december 2018

Michel Klompmaker

De kick-off bijeenkomst van de Controllers Circle Corporaties, afgekort CCC, op 4 december jongstleden in Hilversum ging onder een mooi gesternte van start. Het was niet alleen een zonnige namiddag buiten, maar ook binnen was de sfeer goed. De oproep om actief te participeren in CCC werd door de groep positief ontvangen en van verschillende leden mochten we commitments ontvangen voor de eerstvolgende bijeenkomst op 19 februari 2019. De nadruk van de tweede bijeenkomst zal komen te liggen op de ervaringen van de leden over het verankeren van de ICS, oftewel de In Control Statement. We gaan daarbij echt de diepte in met de ‘best practices’ van de leden. Qua timing houden we vast aan de bestaande opzet: interactief van 12 uur tot 16 uur, inclusief lunch. CCC is opgericht om controllers te helpen bij een professioneel, effectief en efficiënt intern beheersingssysteem om in voldoende mate ‘in control’ te zijn. Het delen van ‘best practices’ uit de groep staat hierbij voorop!

Tijdens de eerste sessie in Hilversum werd direct na het introductiefilmpje door Cosmo Schuurmans ingegaan op het Auditplan 2019 met de hot topics voor de interne beheersing bij woningcorporaties, vervolgens kwamen auditinvesteringen en de transitieopgave aan de orde. Piet Klop ging nader in op de woningmarkt in Nederland en met name op de rol die corporaties daarin moeten spelen. In het verlengde daarvan ging Piet met de leden in gesprek over de toekomstige onderwerpen van de Circle. De opzet van CCC is namelijk bij uitstek interactief, de diepte in met die onderwerpen die relevant zijn en leven in de sector, kennis delen en vergaren. Als afsluiter ging Cosmo uitgebreid in op het control plan investeringsprojecten en de transformatie-opgaven bij corporaties. Al deze informatie in de vorm van sheets en teksten is uitsluitend voorbehouden aan de leden van CCC. Een reden te meer om u aan te sluiten bij CCC en aanwezig te zijn op 19 februari aanstaande in Hilversum.

Bij de kick-off bijeenkomst op 4 december bleek dat er in de groep behoefte ontstond om met elkaar de inhoud, de problemen en het ‘how to’ van de ‘In Control Statement’ (ICS) te verkennen. Daarbij is het resultaat van de ICS ondergeschikt. Het gaat om het proces. Hoe zorg je dat de tweede lijn niet de verantwoordelijkheid voor de ICS op zich neemt, maar deze legt waar die hoort, namelijk bij de eerste lijn. Hoe gaat dat bij de Sociale Verzekeringsbank? Dat krijgen we op 19 februari aanstaande te horen van de kwartiermaker MCF ( Management Control Framework) bij de SVB, Ronald de Bruijn. Portaal uit Leiden zal bij monde van Marc Sluiter, risicomanager en bedenker van het ICS bij Portaal het proces delen met de leden. KleurrijkWonen en IIA Nederland zullen ook hun ervaringen inzake rond ICS vanuit de praktijk met u delen. Uiteraard wordt het onderwerp ICS aangevuld met de actualiteiten casu quo inbreng vanuit de leden.


Doelgroep van CCC

In termen van three lines of defence: de tweede en derde lijn. Controllers en interne auditors corporaties, waaronder

 • Financial controllers
 • Business controllers
 • Concern controllers
 • Woningwet controllers
 • Organisatie controllers

Doel

 • Op niveau brengen van kennis en competentie van de controllers
 • Delen van kennis, enthousiasmeren, inspireren
 • Rol als klankbord

De klanten van de controller

 • De Raad van Commissarissen en de auditcommissie
 • De bestuurder en het managementteam
 • De accountant
 • De Autoriteit Woningcorporaties

Globaal programma 2019

Dinsdag 19 februari 2019, de “In Control Statement (ICS)” 
In de groep bestaat de behoefte om met elkaar de inhoud, de problemen en ‘how to’ van de In Control Statement (ICS) te verkennen. Daarbij is het resultaat van ICS ondergeschikt. Het gaat om het proces. Hoe zorg je dat de tweede lijn niet de verantwoordelijkheid voor de ICS op zich neemt, maar deze legt waar die hoort, namelijk bij de eerste lijn. Hoe gaat dat bij de Sociale Verzekeringsbank? Dat krijgen we te horen van de kwartiermaker MCF (Management Control Framework) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Ronald de Bruijn.
Marc Sluiter van Portaal is bedenker van het ICS aldaar samen met Jet Bicker Caarten en zal hij het proces toelichten vanuit de praktijk.  KleurrijkWonen en Peter Hartog van IIA Nederland geven hun visie op hoe je een ICS bij het lijnmanagement verandert en hoe je ervoor zorgt dat het niet de verantwoordelijkheid van de controller is.
Cosmo Schuurmans en Piet Klop zullen samen de actualiteiten inbrengen en hun eigen ervaringen met betrekking tot de ICS delen met de leden.
Er zijn vier kennisintensieve en interactieve CCC-bijeenkomsten per jaar. De onderwerpen voor de volgende sessies worden door de Circle zelf in overleg met Piet Klop en Cosmo Schuurmans vastgesteld. Suggesties zijn ICT beveiliging, de impact van de AVG, risicomanagement en governance. CCC beschikt over een keur aan deskundigen, maar staat altijd open voor suggesties vanuit de praktijk.
Tweede helft mei 2019 over “De samenwerking 2e en 3e lijn en de communicatie met het management” 

 • Gerard de Heide, Register Controller van SOR Rotterdam. Gerard heeft zijn afstudeerscriptie over het combineren van de 2e en de 3e lijn gemaakt.
 • Psychologie: ervaren psycholoog met kennis van de sector.
 • CCC beschikt over een keur aan deskundigen, maar staat altijd open voor suggesties vanuit de praktijk.

De aanpak van de sessies

 • Best practices uit de sector corporaties
 • Spiegelen aan de andere sectoren
 • Reflectie met de wetenschap

De deliverables van de sessies

 • Best practices uit de sector corporaties
 • Input intern controleplan voor het jaar 2019
 • Delen van kennis via het Risk & Compliance Platform Europe
 • Peer review netwerk
 • Roulatie controllers over corporaties
 • Actuele thema’s landelijk agenderen

car-bottom-3111

Uw investering

 • € 395, exclusief btw
 • 12 uur start en 16 uur einde
 • Met lunch
 • Voor de file naar huis
 • Locatie: Kantoor EBBEN Partners, Nassaulaan 25, 1213 BA HILVERSUM. Eigen parking, maar ook op loopafstand van het Centraal Station Hilversum voor diegenen die met het openbaar vervoer willen komen.


Aanmelden


Geef uw mening

Your email address will not be published. Required fields are marked *