De-Nederlandsche-Bank-LR-001_tcm46-299080

Armand Schouten over visie op toezicht 2018-2022

01 december 2017

De technologische vernieuwing is één van de drie speerpunten uit de Visie op Toezicht 2018-2022 van De Nederlandsche Bank (DNB). Maar wat merkt een bank daarvan in 2018?  Divisiedirecteur Armand Schouten van DNB spreekt over de drie speerpunten van het toezichtbeleid gedurende de komende drie jaren.

Armand Schouten: “De Nederlandsche Bank NB wil technologische ontwikkelingen faciliteren in de sector, zodat zich een diverse financiële sector kan ontwikkelen met een steeds betere dienstverlening voor de klanten, zowel bij de bestaande spelers als bij nieuwe toetreders. DNB probeert daarbij nieuwkomers te ondersteunen bij het wegwijs worden in het vergunningsproces. We verwachten een toename aan toetreders omdat in 2018 de PSD2-wetgeving in werking treedt. DNB let komend jaar op dat de beheerste bedrijfsvoering rondom technologische vernieuwingen gewaarborgd blijft. Ook gaan we onderzoek doen naar de cyberweerbaarheid van banken: de beheersing van cyberrisico’s. Verder staat technologische vernieuwing binnen DNB op de agenda. We willen meer data gedreven toezicht, zodat we nóg meer kunnen halen uit alle rapportages die banken ons leveren.”

Sturen op duurzaamheid en toekomstgerichtheid

Armand Schouten: “Banken moeten blijvend mee kunnen gaan met alle veranderingen. Daarom doen we in 2018 onderzoek naar het verandervermogen van banken: zijn ze in staat zich tijdig aan te passen qua bedrijfsmodel, risicomanagement en andere facetten? Ook gaan we verder aan de slag met de klimaatrisico’s. Daar gaan we geen groot themaonderzoek op doen, maar we gaan deze risico’s wel meer betrekken in onze analyses in het reguliere toezicht.”

Bestrijding financieel-economische criminaliteit.

Armand Schouten: “Veel wetten worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. DNB verwacht dat de sector zich daar proactief op voorbereidt. DNB zal dit faciliteren met rondetafelsessies en nieuwsbrieven. Na inwerkingtreding gaan we toetsen of de banken zich daadwerkelijk houden aan de nieuwe regelgeving. Verder gaan we onderzoeken hoe instellingen de systematische integriteitsrisico-analyse (SIRA) vertalen naar hun dagelijkse werkzaamheden. Ander onderzoek betreft hoe banken omgaan met het risico van betrokkenheid bij terrorismefinanciering en hoe ze de sanctiewet naleven.”

Frankfurt en de Brexit

Armand Schouten: “De ECB heeft de toezichtagenda nog niet gepubliceerd, maar een paar punten staan vast: de tweejaarlijkse Europese stresstest en het vervolgen van het onderzoek naar interne modellen (TRIM). Daarnaast gaat de ECB verder met de on-site onderzoeken naar de kredietrisico’s bij het MKB en – nieuw in 2018 – ook bij de scheepvaart. Voor wat betreft de gevolgen van Brexit voor de banken: dat nemen we mee in onze reguliere toezichtactiviteiten. Daarnaast blijven we aandacht houden voor de lage rente en alle gevolgen daarvan. Tot slot gaan we volgend jaar het lopende onderzoek naar de onbedoelde effecten van regelgeving afronden, inclusief adviezen over een verdere optimalisering van de regelgeving.”

Geef uw mening

Your email address will not be published. Required fields are marked *