Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


FunderMaps Lokaal brengt funderingsrisico’s scherp in beeld

07 augustus 2020
Kennisbank

Het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) heeft vanuit haar jarenlange ervaring een eigen applicatie ontwikkeld, FunderMaps genaamd. Met deze applicatie kan een gemeente, woningcorporatie of waterschap tot op pandniveau de risico’s op funderingsschade veel beter in beeld krijgen dan tot voor kort het geval was. Dat is nodig ook, want volgens een schatting van het KCAF lopen ongeveer één miljoen woningen een risico op funderingsschade. Dat is een op de vier woningen gebouwd voor 1970. Later gebouwde woningen staan in principe op betonnen palen. Het totale bedrag aan schade kan oplopen tot 60 miljard euro in 2050, aldus het KCAF.  Het KCAF geeft sinds 2019 met een tiental gemeentes en enkele woningcorporaties invulling aan haar applicatie FunderMaps Lokaal. In deze applicatie wordt openbare landelijke data verzameld en aangevuld met lokale data van gemeentes, woningbouwcorporaties en / of waterschappen.  Lees meer…

Lockdown of Knock-out ? Deel 8: Het nationalisme wordt de politieke doodsteek

03 augustus 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Het is maandagochtend 3 augustus, met zojuist de maand juli achter de rug. Inmiddels zijn er ruim 30 miljoen Amerikanen (ja, in het rijkste land ter wereld) die aangewezen zijn op een uitkering van de overheid. En ondertussen maakte de nationale trots van Nederland, de KLM, bekend dat ze elke dag rond de 10 miljoen euro verlies lijdt… op zichzelf natuurlijk niet zo verrassend. Veel verontrustender naar mijn mening is dat grote financiële partijen in samenhang met de overheden zich realiseren dat er te veel problemen voor zich uit geschoven worden onder het begrijpelijke excuus van Covid-19 eerst. Ondertussen past ING haar “goodwill” aan en schrijft 300 miljoen euro extra af. En onze Oosterburen zijn nog in shock, zowel economisch als politiek over het Wirecard drama, alsof dat zomaar opeens uit de lucht is komen vallen… Laten we ze even uit hun droom helpen, mijn Duitse collega van het Risk & Compliance Platform Europe, Claudia Zimmermann waarschuwde in 2017 al tegen Wirecard, nog ruim voordat de Financial Times met haar publicatie kwam. Afgelopen week zijn ook de cijfers bekend geworden van de dalingen van het Bruto Nationaal Product van de diverse landen in de EU en de USA. en last but not least, sinds een paar dagen is het aantal geregistreerde Covid-19 besmettingen boven de 18 miljoen uitgekomen.   Lees meer…

Het Chinese TikTok wordt eindelijk aangepakt

28 juli 2020
Kennisbank

De Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) roept ouders wereldwijd op om zich te melden bij de stichting wanneer hun kinderen gebruik hebben gemaakt van TikTok, de populaire social media-app van Chinese origine waarmee korte muziekvideo’s opgenomen en gedeeld kunnen worden. TikTok schiet tekort in het beschermen van kinderen die de app gebruiken. Dat stelt SOMI, dat nader onderzoek instelt naar de praktijken en het businessmodel van TikTok. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens, afgekort AP, is bezig met een onderzoek naar TikTok en de AP verwacht met de eerste resultaten van het onderzoek later dit jaar te kunnen komen. De app verzamelt en verspreidt waarschijnlijk ongeautoriseerd persoonsgegevens van gebruikers, met name van minderjarigen. Daarmee schendt TikTok naar het zich laat aanzien de Europese GDPR voorschriften. In een vervolgstap op het onderzoek kan SOMI namens bezorgde ouders overtredingen bestrijden en verbeterd toezicht afdwingen. Ook de onafhankelijk European Data Protection Board heeft aangekondigd een task force te zullen oprichten om onderzoek te doen naar de gegevensverwerking door TikTok. Het Amerikaanse bedrijf Penetrum heeft eerder al onderzoek afgerond naar TikTok en is daarbij tot de conclusie gekomen dat er in de app sprake is van gegevensverzameling en tracking, waarbij onder meer digitale profielen en gebruikersinformatie naar China worden gestuurd.

Lees meer…

Lockdown of Knock-out? Deel 7: L’histoire se répète ?

27 juli 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Gaat de geschiedenis zich herhalen? De maand juli is nog niet eens afgelopen en toch zien we een opmerkelijke groei in het aantal besmettingen met Covid-19 wereldwijd. Afgelopen zaterdag, 25 juli stond de officiële teller van het aantal wereldwijd op 16.200.000 besmettingen. Kunnen we een vergelijking maken met de Spaanse griep, die in 1918 begon en twee jaar als pandemie over de wereld raasde? Wat sowieso vaststaat is dat bij de Spaanse griep er drie grote besmettingsgolven waren, waarbij de tweede golf de meeste slachtoffers maakte enkele weken nadat de bevolking toentertijd de restricties bij de eerste versoepeling volledig negeerde en men feest ging vieren op straat. Het gezegde “L’histoire se répète” klinkt wrang in dit verband, zeker als men in ogenschouw neemt het aantal van 50 miljoen overlijdens als gevolg van de Spaanse griep, maar de meest recente cijfers van juli zien er qua trend niet zo goed uit.

Lees meer…

Evaluatierapport Huis voor klokkenluiders: Toch een burcht voor melders van misstanden?

24 juli 2020
Kennisbank

Caroline Raat

In Justitiële Verkenningen (2013) vroeg ik mij af of het Huis voor klokkenluiders een ‘veilig toevluchtsoord’ zou kunnen worden, en concludeerde dat het toenmalige wetsvoorstel – de huidige wet – het Huis geen taken of bevoegdheden om benadeling van melders te kunnen voorkomen. Dat is echter wel langdurig gecommuniceerd door de initiatiefnemers, met als gevolg teleurstelling bij melders. Dit artikel schrijf ik naar aanleiding van wat onderzoeksbureau KWINK in zijn recente rapport hierover heeft geschreven. Vervolgens beschrijf ik welke juridische instrumenten er in de gewijzigde wet opgenomen zouden moeten worden om het benadelingsverbod op een laagdrempelige manier te kunnen inroepen. Volgens KWINK is in de huidige Wet Huis voor klokkenluiders (WHvk) wel een benadelingsverbod opgenomen middels aanpassing van diverse arbeidswetten (rapport, pagina 14). De praktische afdwinging ervan is complex: de melder die zich benadeeld voelt, moet het verbod inroepen bij de rechter. Dat is een enorme drempel: het kost griffierecht, de meesten zullen kostbare rechtsbijstand nodig hebben, en het duurt dusdanig lang dat de schade al is aangericht voordat een rechter zelfs maar een blik op de zaak heeft kunnen werpen. Zelfs bij een kort geding laat een zitting toch al snel een dikke maand op zich wachten. Bovendien zal een rechter ‘juridisch kijken’, terwijl benadeling in de vorm van isolatie, pesten en als ‘regulier’ gepresenteerde arbeidsrechtelijke maatregelen als overplaatsing of slechte beoordeling zich slecht lenen voor een formele rechterlijke toets.  Lees meer…

Meer en meer woningcorporaties werken samen met het KCAF

22 juli 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek, afgekort KCAF werkt nu samen met zeven woningcorporaties. Dit is echt van de laatste tijd. Inmiddels hebben ook andere woningcorporaties belangstelling getoond. Corporaties maken namelijk een andere afweging dan de eigenaar-bewoners waarbij de financiële afschrijving en de toekomstbestendigheid van woningen in bredere zin een rol speelt. Het KCAF constateert dat er bij veel woningcorporaties onvoldoende kennis aanwezig is op het gebied van funderingsproblematiek. Kijken we naar het TV Nieuws de laatste dagen, dan zien we op het nieuws dat in Heesch (Noord-Brabant) opeens bewoners hun huizen moeten verlaten. Ander heikel dossier, vooral voor de provincie Overijssel en natuurlijk de bewoners is de verzakking van de huizen langs het kanaal bij Vroomshoop. Voor diegenen die het nog niet wisten, zeker 1 miljoen woningen (Nederland telt er in totaal 7,7 miljoen) lopen een serieus risico op verzakkingen en funderingsschade. DE schadekosten kunnen oplopen tot meer dan 60 miljard euro. We spraken erover met Ruud van Workum van het KCAF. Het KCAF zal ook spreken op het komende RiskCongres Lokaal Bestuur op 17 september aanstaande in Utrecht.   Lees meer…

Lockdown of Knock-out? Deel 4: Is de coronamelder een uitkomst?

09 juli 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Laten we maar beginnen met de feiten. Gisteren was de slechtste dag tot nu toe, met 213.279 besmettingen, waarvan 61.848 in de USA en 41.541 in Brazilië. Veel politici lijken de ogen te sluiten voor deze werkelijkheid en wij moeten vrezen dat de wereldwijde cijfers vooral in Azië en Afrika niet juist zijn. In een toch redelijk beschaafd land als Nederland werden immers ook niet alle gevallen van corona geregistreerd. Ondertussen zegt EU commissaris Gentiloni dat ‘Het tijd is om nieuw vertrouwen en nieuw geld in onze economieën te pompen in deze kritieke situatie’. Inmiddels zijn er meer dan 12 miljoen geregistreerde coronapatiënten wereldwijd en heeft de EU haar economische verwachtingen voor de EU-landen naar beneden bijgesteld.  Lees meer…

Photo: (Brasília - DF, 24/04/2019) Pronunciamento do Presidente da República, Jair Bolsonaro..Foto: Isac Nóbrega/PR

Lockdown of Knock-out? Deel 3: In de USA en Brazilië slaat COVID-19 onverbiddelijk toe

07 juli 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

De WHO meldt de laatste dagen telkens een record aantal nieuwe besmettingen wereldwijd. Zo meldde de gezondheidsorganisatie afgelopen zaterdag dat er wereldwijd 212.326 nieuwe besmettingen op één dag geregistreerd zijn. En dan spreken we alleen over de bij de WHO bekende gevallen. Het laat zich raden dat de situatie nog ernstiger is, want zelfs in een beschaafd land als Nederland werden veel coronabesmettingen gewoonweg niet gemeld. Maar wat betekent dit nu voor de wereldeconomie? Laten we even twee belangrijke spelers van de andere kant van de Oceaan wat nader bekijken, dan is het snel duidelijk dat het ergste nog gaat komen. De meeste meldingen van de afgelopen dagen komen uit de Verenigde Staten en Brazilië. Deze landen zijn samen goed voor bijna de helft van alle nieuwe besmettingen wereldwijd, maar ook in India zijn veel mensen positief getest op het virus. Even wat cijfers: Het aantal nieuwe wereldwijde geregistreerde nieuwe besmettingen bedroeg in de week van 29 juni – 5 juli 1.230.000. De afgelopen juni maand noteerde de WHO een record aantal nieuwe besmettingen van 5.303.000 tegenover ruim 2.300.000 afgelopen april.   Lees meer…

Lockdown of Knock-out? Deel 2: Texas en Trump

05 juli 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

In grote delen van de wereld is het coronavirus genadeloos aan het toeslaan. Zo ook in de zuidelijk staten van de USA. De pandemie lijkt vanuit West-Europees perspectief bezien enigszins uit te doven, vanuit het perspectief van het coronavirus zelf is dat geenszins het geval. In deel twee van onze serie “Lockdown of Knock-out?” staan we stil bij hetgeen recentelijk in Texas gebeurd is en en passant nemen we de mening mee van een Duitse viroloog van de universiteit van Bonn.  Lees meer…

Lockdown of Knock-out? COVID 19: Gaan we nu Russische roulette spelen?

30 juni 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

We hebben besloten om een serie artikelen te gaan publiceren met als titel “Lockdown of Knock-out?” op dit platform. De huidige maatregelen van de verschillende overheden, economische voorspellingen van experts, verwachtingen van politici gaan we bespreken en becommentariëren vanuit het perspectief risk & compliance. We gaan gewoon beginnen en zo lang er geen vaccin is voor het coronavirus zullen we regelmatig de issues die de moeite waard zijn bespreken. We beginnen vandaag met het recente nieuws over de kredietverlening aan zakelijk klanten in Nederland. Enerzijds zien we de hoeveelheid besmettingen en overlijdens afnemen, maar wat betekent dit eigenlijk voor de economie als we het in een wat breder perspectief plaatsen? Is er reden voor optimisme? Graag zouden we het optimistische geluid willen verspreiden, maar we kunnen niet om de feiten heen en die zijn niet goed. Lieten de omstandigheden geen andere keus of zijn de banken en de verantwoordelijke minister overgeschakeld op een vorm van Russische roulette? ING liet gisteren weten dat ze volgend jaar een verdrievoudiging verwacht van het aantal faillissementen in Nederland. En ondertussen is er door de Nederlandse banksector sinds het uitbreken van coronacrisis voor circa 14 miljard euro extra krediet verleend. Met als gevolg dat het percentage bedrijfsschulden van het bruto nationaal product (bron IMF) weer toegenomen is tot ruim 150 procent. Voor de kritische broodnuchtere noordelingen, die zich graag laatdunkend uitlaten over het financiële beleid van de ‘knoflooklanden’: De Italiaanse bedrijfsschulden zitten qua percentage op ruim 60 procent van het bruto nationaal product.   

Lees meer…