Personalia

Frans Muller

Op voordracht van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft minister van Financiën Sigrid Kaag namens de aandeelhouder besloten tot de benoeming van Frans Muller als lid van de raad van commissarissen van DNB per 1 januari 2023.

Hij volgt Feike Sijbesma op, die op de Algemene Vergadering op 22 maart 2023, na 10 jaar, aftreedt. Frans Muller is voorzitter van de raad van bestuur en CEO van Ahold Delhaize. Daarnaast is hij voorzitter van het bestuur van Vlerick Business School en vice co-chair van het Consumer Goods Forum. Sijbesma treedt na 10 jaar af als lid van de RvC. Na zijn benoeming in 2012 werd hij twee keer herbenoemd. Hij is voorzitter van de honorerings- en benoemingscommissie van de RvC.

Wim Kuijken, voorzitter van de RvC, richt zich graag tot beiden: “Met groot genoegen heet ik Frans Muller welkom. Met zijn komst blijft bestuurlijke en organisatorische ervaring binnen een internationaal actieve onderneming sterk vertegenwoordigd in de RvC. Frans Muller brengt daarbij veel kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid en innovatie mee. We willen Feike zeer bedanken voor zijn inzet, toewijding en loyaliteit aan DNB in de afgelopen tien jaar. Hij heeft onder meer een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen binnen DNB op het thema duurzaamheid. Hij heeft als voorzitter van de honorerings- en benoemingscommissie een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit en stabiliteit van de directie van DNB. Zijn krachtige persoonlijkheid droeg bij aan een sterke positionering van de RvC, en daarmee ook van DNB.”

More Personalia

Andrew Hoffmanns

Founder EthXCom
Ethics & Compliance specialist op het gebied van het opzetten en / of verbeteren van een integriteitsprogramma.

Lees meer...

Jethro Vrouwenfelder

Partner EBBEN Partners, expert op het gebied van forensisch onderzoek
Ervaren fraudeonderzoeker en tevens bestuurslid van het IFFC, Institute for Financial Crime.

Lees meer...

Frank Staelens

Managing Director Whistleblowing Management
Voor diensten en technologie die garant staan voor een compliant aanpak van de nieuwe Europese klokkenluidersregels.

Lees meer...

Egbert Krop

CFO Icoinic Capital
Ervaren Manager vanuit Audit Compliance en Operations in de Financial Services Industry.

Lees meer...