Personalia

Ed Jansen

Organisatie adviseur, Certified Public Controller en Accountant in Business

Drs. Ed H. Jansen is een ervaren organisatie-adviseur, Certified Public Controller en Accountant in Business. Vanuit onder andere VB Accountants, Deloitte en Ordina heeft hij advies- en onderzoeksopdrachten uitgevoerd bij zowel publieke en non-profit organisaties als in het bedrijfsleven. Zijn deskundigheid betreft de gebieden governance, bestuurlijke informatieverzorging, internal control, bedrijfsvoering, evaluaties en toezicht. Daarnaast heeft hij veel bestuurlijke ervaring en is 8 jaar voorzitter van een Raad van Toezicht geweest.

In de woningbouwsector heeft hij opdrachten uitgevoerd bij corporaties, bouwbedrijven en bij het Rijk. Ed is ook docent aan de Universiteit van Amsterdam voor de Post Master Opleiding Accountancy en hij begeleidt scripties bij de opleiding voor registercontrollers aan de Erasmus Universiteit voor de opleiding Executive Master of Finance and Control.

More Personalia

Egbert Krop

CFO Icoinic Capital
Ervaren Manager vanuit Audit Compliance en Operations in de Financial Services Industry.

Lees meer...

Selvi Lajqi

Co-Founder The Talent Inn voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals
Selvi is verantwoordelijk voor hét portaal voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals waar job matching verder gaat dan alleen het klassieke cv.

Lees meer...

Marc van der Veen

Registeraccountant (RA) en Register Operational Auditor (RO)
Marc ondersteunt zijn klanten door ze bewuster en transparanter met risico’s om te laten gaan. Hij doet dit met een hands-on en no-nonsense mentaliteit als kennispartner op het gebied van audit en risicomanagement vraagstukken.

Lees meer...

Arthur Stolk

Co Founder Icoinic, de eerste Nederlandse fondsbeheerder die handelt in crypto assets
Zijn langdurige achtergrond in IT, financiën en Bitcoin stelt hem in staat om met een nuchtere en gepassioneerde aanpak de marktbewegingen te volgen en te vertalen.

Lees meer...