Personalia

Ed Jansen

Organisatie adviseur, Certified Public Controller en Accountant in Business

Drs. Ed H. Jansen is een ervaren organisatie-adviseur, Certified Public Controller en Accountant in Business. Vanuit onder andere VB Accountants, Deloitte en Ordina heeft hij advies- en onderzoeksopdrachten uitgevoerd bij zowel publieke en non-profit organisaties als in het bedrijfsleven. Zijn deskundigheid betreft de gebieden governance, bestuurlijke informatieverzorging, internal control, bedrijfsvoering, evaluaties en toezicht. Daarnaast heeft hij veel bestuurlijke ervaring en is 8 jaar voorzitter van een Raad van Toezicht geweest.

In de woningbouwsector heeft hij opdrachten uitgevoerd bij corporaties, bouwbedrijven en bij het Rijk. Ed is ook docent aan de Universiteit van Amsterdam voor de Post Master Opleiding Accountancy en hij begeleidt scripties bij de opleiding voor registercontrollers aan de Erasmus Universiteit voor de opleiding Executive Master of Finance and Control.

More Personalia

Andrew Hoffmanns

Founder EthXCom
Ethics & Compliance specialist op het gebied van het opzetten en / of verbeteren van een integriteitsprogramma.

Lees meer...

Jethro Vrouwenfelder

Partner EBBEN Partners, expert op het gebied van forensisch onderzoek
Ervaren fraudeonderzoeker en tevens bestuurslid van het IFFC, Institute for Financial Crime.

Lees meer...

Frank Staelens

Managing Director Whistleblowing Management
Voor diensten en technologie die garant staan voor een compliant aanpak van de nieuwe Europese klokkenluidersregels.

Lees meer...