Zorgen om kredietverlening aan zakelijke klanten

12 juni 2020

Michel Klompmaker

De coronacrisis hakt er nog steeds flink in. Niet alleen bij de “gewone” bedrijven, maar ook bij de financiële instellingen en dan in het bijzonder bij de banken. De onverwachte recessie (Nog maar enkele maanden geleden gaf de directeur van De Nederlandsche Bank nog het cijfer 9 voor de Nederlandse economie) heeft voor de nodige onrust gezorgd en die is nog niet voorbij. Zo is het bij wet in België verboden om nu failliet te gaan. Maar ja, voor hoe lang nog? En hoe zit het met de gevolgen voor de banken rond de maatregelen inzake uitstel van betaling van rente en aflossing? Allemaal legitieme vragen, waarop de antwoorden op dit moment nog niet exact voorhanden zijn. Als Risk & Compliance Platform Europe vragen wij ons een aantal zaken af en die hebben direct en indirect te maken met kredietverlening aan zakelijke klanten. Samen met een aantal professoren en andere experts gaan we een serie artikelen publiceren over dit onderwerp. U wordt van harte uitgenodigd om daarop inhoudelijk te reageren en mee te denken, opdat we na een grondige analyse wellicht ook met aanbevelingen kunnen komen. In dit eerste deel geven we u graag wat denkoefeningen mee. 

Recentelijk werd op aandringen van de ECB aan de banken vriendelijk verzocht om zich terughoudend op te stellen bij het uitbetalen van dividend aan de aandeelhouders. Veel banken namen het advies serieus over en lieten ook aan hun aandeelhouders doorschemeren dat er wellicht dit jaar al voor miljarden euro’s zal moeten worden afgeschreven op zakelijke kredieten.

Daarnaast is er sprake van een opvallende volatiliteit van de koersen van de banken gedurende de laatste weken. We nemen als voorbeeld gisteren, 11 juni 2020, toen op één dag de koersen van ABN Amro Bank en ING Bank met respectievelijk 9,12 en 8,72 procent naar beneden gingen. Alleen het onroerend goed fonds Unibail-Rodamco-Westfield deed het gisteren als AEX notering slechter, met een min van 12,84 procent. Wie kan ons uitleggen wat er gisteren precies gebeurd is?

Hebben we voldoende lessen geleerd uit de vorige recessie? Is het niet een beetje zorgwekkend, dat talloze deskundigen ons voorhouden dat de banksector er beter voor staat dan in 2008 toen de kredietcrisis losbarstte en dat toentertijd de overheden hun beleid op grond van misinformatie afstemden? Wat is er nu anders?

Voor de “bankencrisis” van 2008 vormden de zogenaamde rommelhypotheken een groot gevaar voor de continuïteit van de banken, wat zich in 2008 uiteindelijk manifesteerde in een mondiale crash. Van de periode tot aan 2008 kan dus eigenlijk gesteld worden dat het waardeoordeel over de soliditeit van de banken min of meer geblinddoekt tot stand was gekomen. Er zou dus nu, anno 2020, verondersteld mogen worden dat er nu een meer betrouwbaarder inzicht is op de kredietwaardigheid van de banksector.

Maar is dat wel zo? En hoe zit het met de recentelijk uitgevoerde stresstesten?  Is er wezenlijk iets veranderd aan het kredietsysteem van de banken? En hoe zit het met het rapport van de BIS uit 2010?

De stelling dat de banken er beter voor staan is volgens de door ons geraadpleegde experts nog niet bewezen. We gaan hier de komende periode nadere op in en wij willen hierbij benadrukken dat wij als platform gewoon op zoek zijn naar de waarheid op basis van feiten en helemaal niets tegen de bancaire sector hebben. Integendeel wij weten drommels goed dat een goed functionerend systeem met gezonde banken een belangrijke troef is voor een goed draaiende economie, welvaart en haar bevolking.

Wordt vervolgd.

  • Gerard Verton

    Dit toont eens te meer aan dat de prospectieve informatie vele malen belangrijker wordt. Een organisatie die betrouwbare forecasts kan produceren en aan kan geven waar de risico’s zitten en wat de inschatting is van die risico’s komt in de goede dialoog terecht met de kredietverstrekkers.

  • paul duinkerken RA

    Hoeveel invloed zullen de individuele vooruitzichten van de MKB-bedrijven hebben op de waardering van de kredietportefeuille van de banken? De waarderingsregel IFRS9 is net ingevoerd, en corona had niemand voorzien. De invloed op waardering kan zeer fors zijn*.
    De MKB-borgstellingsregeling van de overheid zal waarschijnlijk gaan werken als staatssteun aan banken. In deze situatie vind ik dat gerechtvaardigd, maar EU zal dat misschien anders zien.

    (*zie voor meer informatie over IFRS9 https://mab-online.nl/article/47100/)

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *