WRR rapport 'Van Tweeluik naar Driehoeken' gepubliceerd

08 oktober 2014

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft deze zomer een rapport uitgebracht, voorzien van aanbevelingen voor semi-publieke instellingen (waaronder woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen) om interne ‘checks and balances’ te versterken. De titel verwijst naar het gangbare bestuursmodel in de semipublieke sector, waarbij de raad van toezicht als belangrijkste tegenspeler van het bestuur een tweeluik vormt. Het rapport geeft in overweging om derde-belanghebbenden een grotere stem en plaats in de governance structuur te geven. Daarbij past ook het bieden van tegenwicht van de kant van interne ‘partijen’, zoals interne controllers, risk managers, en leden. Ook klokkenluiders hebben een belangrijke rol te vervullen, aldus WRR. Deze derde-partijen kunnen de raad van toezicht en het bestuur scherp houden bij het bewaken van de financiële stabiliteit en maatschappelijke meerwaarde van de organisatie. De WRR bespreekt mogelijkheden om deze partijen in een ‘drieluik’ meer weerwerk te laten bieden ter versterking van de governance van de instelling.
Voor meer informatie, zie: http://www.wrr.nl/publicaties/publicatie/article/van-tweeluik-naar-driehoeken/

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *