WIFS Jaarcongres: druk op bestuurders neemt toe als gevolg van quota

07 mei 2015

Michel Klompmaker
Op 23 april jongstleden vond al weer het zesde WIFS Jaarcongres plaats. Dit keer was de Rabobank gastheer /-vrouw. Het thema was Balanced Leadership, als zijnde de connectie tussen masculiene en feminiene energie. Zoals bekend zet WIFS zich sinds de oprichting in 2009 in voor een betere balans tussen feminiene en masculiene waarden als de sleutel voor een duurzame en meer klantgerichte financiële sector.

Het officiële programma, waarbij nu ook voor het eerst enkele tientallen mannen aanwezig waren, begon met een lezing van ex-kamervoorzitster Gerdi Verbeet, die vanuit haar eigen onderwijsachtergrond het publiek anno 2015 nog wat geschiedenislessen meegaf. Zo mocht tot 1956 een gehuwde vrouw in Nederland niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Uit eigen ervaring berichtte ze dat het ondenkbaar was dat een vrouw directeur van een school kon worden, als haar man daar leraar was. Haar pleidooi was duidelijk: vrouwen moeten zich niet (meer) als klapstoelen gedragen, en er vol voor gaan. Dat ze dan af en toe wat ‘slechte’ huisvrouwen kunnen zijn, het zij dan maar zo, aldus Verbeet. Bij de totstandkoming van de Wet Bestuur & Toezicht is Verbeet nauw betrokken geweest. Deze schrijft voor dat gestreefd moet worden naar 30 procent vrouwen op 1 januari 2016 in de Raden van Bestuur en Commissarissen. Overigens, de wet kent (vooralsnog) geen sancties bij niet-nakoming.
De wet geldt voor bedrijven in Nederland met meer dan 17.5 miljoen euro activa en meer dan 250 werknemers. Op dit moment voldoet slechts 5 procent van de bedrijven aan de dertig procent norm, aldus Verbeet. Daarom werd onmiddellijk na het betoog van Verbeet de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank, Wiebe Draijer aan de tand gevoeld op het podium, weliswaar in het eigen auditorium, door twee vrouwen, te weten Nicolette Loonen en de dagvoorzitter Jannet Vaessen. Draijer stelde een fundamenteel tegenstander te zijn van quota en liet duidelijk merken dat voor wat hem betreft 30 procent onmogelijk is in 2016. Mogelijk over 5 jaar liet hij doorschemeren, maar daar kreeg hij de handen niet voor op elkaar, noch op het podium noch bij het vrouwelijke publiek in de zaal. De Raad van Bestuur bij de Rabobank bestaat voor 100 procent uit mannen. Draijer verwacht wel dat er over 3 jaar verbetering zichtbaar zal zijn en wees op de speciale structuur van de bank met grote regionale entiteiten, waarvan er sommigen zelfs groter zijn dan Triodos Bank.
Na Draijer kwam journalist Joris Luyendijk op het podium en die viel duidelijk meer in de smaak met zijn inside verhalen over de totstandkoming van zijn boek met de titel ‘Dit kan niet waar zijn’, waarbij hij terloops nog iets losliet over de bezigheden na werktijd in de Londense City.
Vervolgens verspreidde men zich over de deelsessies met Michèle Mees, Esther Mollema en / of Jolanda Holwerda.
Weer terug in het auditorium nam Prof. Dr. Evangelia Demerouti, hoogleraar Organisatiepsychologie TU Eindhoven, het woord over haar onderzoeken op het gebied van menselijk gedrag in organisaties. Demerouti is internationaal vermaard vanwege haar onderzoeken en stond dan ook in 2013 als enige vrouw (op plaats 17) op de lijst van de Economen Top 40.
Als laatste keynote sprak Nienke Meijer, al meer dan zes jaar voorzitster van de Fontys Hogescholen, met ongeveer 44.000 studenten, 4.000 medewerkers en een totale omzet van circa 350 miljoen euro per jaar. In 2014 werd zij uitgeroepen tot Topvrouw 2014. Als trends onderkende ze enkele hoofdzaken, met name dat de voorspelbaarheid aan het verdwijnen is. Als meest ingrijpend noemde ze de internetrevolutie die voor een ieder van ons een enorme impact heeft gehad, en nog steeds veel invloed heeft op ons denken, leven en doen. De organisatie dit jaar verliep bijzonder gladjes en de locatie bij Rabobank was voortreffelijk.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *