Vrouwen hebben een positieve invloed op het reduceren van netwerkcorruptie

02 augustus 2019

Josephine Sisouw de Zilwa

Ondanks dat er tegenwoordig diverse anti-corruptiebeleidsmaatregelen zijn ontwikkeld komen er nog regelmatig nationale en internationale misstanden omtrent corruptie aan het licht. De moeilijkheid van het uitroeien van corruptie zit in de vele vormen die corruptie kan aannemen: van omkopingen tot aan de bijna onzichtbare vorm: netwerkcorruptie (Sisouw de Zilwa, 2019, p.5; Slingerland, 2018). Echter, de moeilijkheid van corruptie bestrijden zit ook in het gebrek aan inzichten in de structurele en culturele oorzaken van corruptie. Eerder onderzoek toont aan dat vrouwen een positieve invloed hebben op het verminderen van corruptie als zij parlementaire zetels bezetten. Is er ook sprake van de positieve invloed van vrouwen in sociale netwerken op het voorval van netwerk corruptie? Die vraag heb ik getracht te beantwoorden in mijn masteronderzoek.

Mijn onderzoek borduurt voort op het onderzoek van Slingerland. Zij stelt dat er sprake is van netwerkcorruptie als er voldaan wordt aan de volgende vier karaktereigenschappen: ‘‘wederzijdse reciprociteit, uitsluiting, het gebruik van de professionele macht voor het dienen van netwerkdoelen en het zelfbewustzijn van het netwerk’’ (Slingerland, 2018, p. 97). Mijn bevindingen stellen dat de meerderheid van de vrouwen die ik heb geïnterviewd inderdaad niet aan netwerkcorruptie doet en het vóórkomen van netwerkcorruptie in sociale netwerken vermindert (Sisouw de Zilwa, 2019, p. 31).

Hoe komt dat?

Allereerst wil ik benadrukken dat de meeste vrouwen wel degelijk voldeden aan een aantal karaktereigenschappen van netwerkcorruptie. Echter is het zo dat zij niet voldeden aan de karaktereigenschap: ‘de professionele macht gebruiken voor het dienen van netwerk doelen’. Zij hadden simpelweg morele bezwaren hiertegen. Er is pas sprake van netwerkcorruptie als aan alle vier de karaktereigenschappen wordt voldaan. Helaas ligt de situatie wel iets complexer dan dit. Er kwamen namelijk ook een aantal paradoxen naar voren tijdens mijn onderzoek.

De eerste paradox is dat de vrouwen die wel betrokken waren in netwerk corruptie (in dit onderzoek) aangeven dat zij tegen corruptie zijn en geen intentie hebben om hierin betrokken te zijn. Betrokken zijn in netwerkcorruptie gebeurt bij hen dus onbewust en zonder dat zij het eigenlijk willen (Sisouw de Zilwa, 2019, p. 2). De tweede paradox is dat de meeste vrouwen participeren in een vorm van sociaal kapitaal die tot uitsluiting kan leiden, terwijl zij juist de intentie hebben om verschillende mensen met elkaar te verbinden. Het is dus belangrijk om meer bewustzijn te creëren rondom deze vorm van corruptie. Daarnaast tonen deze bevindingen de goede wil aan van de vrouwen in dit onderzoek en moedigen de bevindingen anti-corruptiebeleid aan om zich te focussen op meer genderdiversiteit in organisaties om zo corruptie te verminderen en netwerken gezond te houden.

Bronnen:
* Sisouw de Zilwa, J. C. V. (2019) What role do women play in social networks and what is the impact of women in social networks on the occurrence of network corruption? A study into women and network corruption. Vrije Universiteit Amsterdam. http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/27_2651904_0.pdf
* Slingerland, W. (2018). Network corruption: when social capital becomes corrupted: Its meaning and significance in corruption and network theory and the consequences for (EU) policy and law.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *