Photo: Side view of man with magnifying glass.

Verdere stijging van aantal IAF’s in Nederland

28 oktober 2022

De derde Internal Audit Monitor van IIA Nederland bevestigt de verdere stijging van het aantal IAF’s bij Nederlandse beursfondsen. In samenwerking met ONE Risk Advisory, beschrijft het rapport de belangrijkste ontwikkelingen van Internal Audit Functies (IAF) bij in Nederland Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Het aantal IAF’s bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen is verder gestegen. Daar waar nog geen IAF is, is de kwaliteit van de uitleg echter nauwelijks verbeterd.

Speciale aandacht wordt besteed aan de combinatie van risicomanagement en internal audit. Een combinatie die men in de praktijk regelmatig ziet en waarover vaak discussie is. Combinaties van internal audit en risicomanagement zijn volgens de IIA-standaarden geen taboe en sluiten in sommige situaties beter aan op de wensen van bestuurders. Dit vereist wel een aantal compenserende maatregelen om het geheel van governance-rollen, en de essentiële onafhankelijkheid van de IAF daarin, te waarborgen.

In 2017 deed het IIA Nederland, in samenwerking met ONE Risk Advisory en Nyenrode Business Universiteit, ook al onderzoek naar IAF’s bij beursgenoteerde ondernemingen in Nederland: Internal Audit Monitor 2017. Dit onderzoek gaf inzicht in het aantal IAF’s bij Euronext Amsterdam beursgenoteerde ondernemingen met statutaire zetel in Nederland en in de aard en samenstelling van deze IAF’s.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *