Uitspraak over vergunning Optieclub.nl

01 april 2015

De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 24 maart 2015 uitspraak gedaan in de zaak Optieclub.nl B.V. (Optieclub). De AFM is op grond van deze uitspraak gehouden om aan Optieclub een vergunning te verlenen. De AFM zal hier dan ook toe overgaan.


Optieclub biedt online binaire opties aan en heeft hiervoor een vergunning bij de AFM aangevraagd. De AFM heeft deze vergunningaanvraag onder meer afgewezen omdat het aanbieden van binaire opties in Nederland verboden is op grond van de Wet op de kansspelen. De AFM is van mening dat Optieclub hierdoor handelt in strijd met de regels van integere en beheerste bedrijfsvoering . Deze regels zijn opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Een belangrijke vraag die nog voorligt bij het CBb is of deze regels een basis hebben in de Europese regelgeving. Deze vraag zal nog in de hoofdzaak behandeld worden.
De voorzieningenrechter heeft aangegeven dat de vergunning zo nodig kan worden ingetrokken indien de uitspraak in de hoofdzaak daartoe aanleiding geeft.
Bron: AFM

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *