Twee grondige onderzoeken van de EU rond de verordening buitenlandse subsidies in de fotovoltaïsche sector

05 april 2024

De Europese Commissie heeft twee grondige onderzoeken ingesteld in het kader van de verordening buitenlandse subsidies. De onderzoeken hebben betrekking op de mogelijk marktverstorende rol van buitenlandse subsidies aan inschrijvers in een openbare aanbestedingsprocedure. De Commissie zal beoordelen of de betrokken marktdeelnemers een oneerlijk voordeel hebben genoten om overheidsopdrachten in de EU te winnen. De onderzoeken van start zijn gegaan volgen op kennisgevingen van enerzijds de Enevo-groep, waaronder LONGi Solar Technologie GmbH, en anderzijds Shanghai Electric UK Co. Ltd. en Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. De desbetreffende openbare procedure werd ingeleid door een Roemeense aanbestedende dienst (Societatea PARC fotovoltaic ROVINARI EST S.A.) voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van een fotovoltaïsche park in Roemenië met een geïnstalleerd vermogen van 110 MW. Dit project wordt gedeeltelijk gefinancierd door het moderniseringsfonds van de EU.

Volgens de verordening buitenlandse subsidies zijn ondernemingen verplicht hun openbare aanbestedingen in de EU aan te melden wanneer de geraamde waarde van de opdracht meer dan 250 miljoen EUR bedraagt en wanneer de onderneming in de drie jaar voorafgaand aan de aanmelding ten minste 4 miljoen EUR aan buitenlandse financiële bijdragen uit ten minste één derde land is toegekend. Na haar voorlopige onderzoek van alle opmerkingen achtte de Commissie het gerechtvaardigd een diepgaand onderzoek in te stellen naar twee bieders, aangezien er voldoende aanwijzingen zijn dat beide buitenlandse subsidies zijn toegekend die de interne markt verstoren.

Tijdens het onderzoek zal de Commissie de vermeende buitenlandse subsidies beoordelen en alle informatie inwinnen die nodig is om vast te stellen of zij de ondernemingen in staat hebben gesteld om in antwoord op een inschrijving een onrechtmatig voordelige offerte in te dienen. Een dergelijke aanbieding zou ertoe kunnen leiden dat andere ondernemingen die deelnemen aan de openbare aanbestedingsprocedure, benadeeld worden.

Beide consortia hebben op 4 maart 2024 een volledige aanmelding ingediend. De Commissie heeft vanaf die datum 110 werkdagen de tijd om een besluit te nemen. De uitkomst ervan is nog niet zeker uiteraard.

Om welke ondernemingen het gaat

Het eerste onderzochte consortium bestaat uit Enevo Group en LONGi Solar Technologie GmbH. Enevo Group, de leider van het consortium, is een in Roemenië gevestigde aanbieder van ingenieurs- en adviesdiensten. Longi Solar Technologie GmbH is een nieuw opgerichte, volledig in handen zijnde en volledig gecontroleerde Duitse dochteronderneming van LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, een belangrijke leverancier van fotovoltaïsche oplossingen op zonne-energie, die genoteerd is aan de beurs van Hongkong. Zowel LONGi Solar Technologie GmbH als LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. zijn actief in de ontwikkeling, productie en service van zonnepanelen, -cellen en -modules.

Het tweede onderzochte consortium bestaat uit Shanghai Electric UK Co. Ltd. en Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. Beide ondernemingen zijn voor 100 % eigendom van en staan onder zeggenschap van Shanghai Electric Group Co. Ltd, een staatsonderneming van de Volksrepubliek China. Zij is uiteindelijk eigendom van en staat onder zeggenschap van het Shanghai overheidscomité voor toezicht op en beheer van de industrie, een staatsentiteit die ondergeschikt is aan de centrale overheid van China. Shanghai Electric UK Co., Ltd. en Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co., Ltd. zijn toonaangevende mondiale leveranciers van industriële oplossingen op het gebied van energie, productie en de integratie van digitale intelligentie.

Procedurele achtergrond

De verordening buitenlandse subsidies (hierna: „FSR”) is op 12 juli 2023 van toepassing geworden. Deze nieuwe reeks regels stelt de Commissie in staat verstoringen als gevolg van buitenlandse subsidies aan te pakken en stelt de EU in staat een gelijk speelveld te waarborgen voor alle ondernemingen die op de interne markt actief zijn en tegelijkertijd open te blijven staan voor handel en investeringen.

De afgelopen jaren lijken buitenlandse subsidies de interne markt van de EU te hebben verstoord, onder meer door de ontvangers ervan een oneerlijk voordeel te bieden bij het verwerven van ondernemingen of het verkrijgen van overheidsopdrachten in de EU ten koste van eerlijke concurrentie. Met de FSR worden dergelijke verstoringen aangepakt en wordt een lacune in de regelgeving gedicht. Het biedt de EU nieuwe instrumenten om buitenlandse subsidies die verstoringen veroorzaken en het gelijke speelveld op de interne markt, die gebaseerd is op een concurrerende sociale markteconomie, doeltreffend aan te pakken.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *