Photo: Van links naar rechts, Lousewies van der Laan, Hanke Bruins Slot en Bart Vollebergh.

Transparency International Nederland: “Afkoelperiode voor politici met sanctiemechanisme is echt noodzakelijk”

20 april 2023
Kennisbank

Vorige week spraken Lousewies van der Laan en Bart Vollebergh van Transparency International Nederland, afgekort TI-NL, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Hanke Bruins Slot. In dat gesprek kwam de specifieke lobbycultuur aan bod. Zij bespraken de twaalf aanbevelingen van TI-NL uit het rapport Lifting the Lid on Lobbying. Na afloop van het gesprek  werd het nieuwe lobbyrapport aan de minister overhandigd. In het rapport staan twaalf aanbevelingen voor een betere lobbycultuur in Nederland. Het vertrouwen in de politiek is laag en recente incidenten zoals de overstap van Cora van Nieuwenhuizen naar EnergieNederland en die van Raymond Knops naar de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) hebben dat vertrouwen verder ondermijnt. Bovendien wordt Nederland door internationale organisaties als GRECO, de anti-corruptiewaakhond van de Raad van Europa, aangesproken op haar integriteitsbeleid. Met andere woorden Nederland heeft nog grote stappen te maken met betrekking tot lobby en integriteit, zoals ook al eerder bleek bij het Behavioral Risk Congres op 1 december jongstleden. 

In het rapport Lifting the Lid on Lobbying staan zoals gezegd twaalf aanbevelingen. De lobbyparagraaf moet worden verbeterd met meer informatie, zoals een uitputtende lijst van derden die inspraak hebben gehad op wetsvoorstellen. Ook zou er een lobbyregister moeten komen waarin alle afspraken tussen bewindspersonen en derden vermeld staan. Last but not least zou er een afkoelperiode voor aftredende politici moeten komen opdat hetgeen Van Nieuwenhuizen en Knops gedaan hebben niet meer mogelijk is. Ondertussen is bekend er door de minister BZK opdracht gegeven is voor een onderzoek naar een lobbyregister en recent is de Wet gewezen bewindspersonen voorgelegd ter consultatie.

Wet gewezen bewindspersonen

In het gesprek met de minister heeft TI-NL op de zeven aanbevelingen uit de consultatie op de Wet gewezen bewindspersonen. De wet is een goede stap voorwaarts, maar TI-NL is van mening dat er ook een sanctiemechanisme moet komen zodat wanneer een bewindspersoon de regels overtreedt de minister van BZK hier tegen kan optreden.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *