Toename van innovaties op het gebied van analytics bij fraudebestrijding

16 februari 2022
Kennisbank

Recentelijk hebben de Association of Certified Fraud Examiners, afgekort ACFE en SAS het Anti-Fraude Technologie Benchmark Rapport voor 2022 gepubliceerd. Het betreft een wereldwijd onderzoek onder fraudebestrijdingsprofessionals over de vraag hoe organisaties in verschillende sectoren tijdens de pandemie technologie gebruiken om fraude te bestrijden. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan veertig procent van de respondenten meldde dat ze hun gebruik van data-analytics tijdens de pandemie aanzienlijk (14 %) of licht (29 %)  hebben versneld. Bovendien verwacht de ruime meerderheid dat hun budget voor fraudebestrijdingstechnologie de komende twee jaar verder zal toenemen.

Het recente onderzoeksrapport is het resultaat van een tweejaarlijks, wereldwijd onderzoeksinitiatief dat in 2019 door de ACFE en SAS is gelanceerd. Als aanvulling op deze editie van het rapport biedt SAS een online dashboard aan met datavisualisaties waar de resultaten per bedrijfstak, regio en bedrijfsgrootte worden weergegeven. De respondenten van het onderzoek zijn afkomstig uit 23 sectoren – waarbij de overheid (22 %), het bankwezen en de financiële dienstverlening (20 %) het best vertegenwoordigd zijn – en afkomstig van organisaties die in omvang variëren van 100 tot meer dan 10.000 werknemers wereldwijd.

De zogenaamde Advanced Analytics staat bovenaan de lijst van investeringen, met name kunstmatige intelligentie (AI) en Machine Learning (genoemd door 26% van de respondenten), gevolgd door voorspellende analytics/modellering (22 %).

De AI/ML-bevindingen zijn een ander interessant aspect. Als we naar het bankwezen kijken, zien we de hoogste AI/ML-adoptie van alle sectoren; 31 % van de respondenten vanuit de bancaire sector geeft aan momenteel AI/ML te gebruiken, en nog eens ruim een kwart zegt te verwachten AI/ML te gaan gebruiken in de komende jaren. Tegen eind 2023 zal naar verwachting 58 % van de banken AI/ML gebruiken als fraudebestrijdingsmiddel.

Inmiddels zijn als gevolg van de sterke toename van scams en frauduleuze praktijken, de investeringen in analytics verdubbeld. Het Anti-Fraud Technology Benchmarking Report 2022, dat gebaseerd is op de antwoorden van bijna 900 ACFE-leden wereldwijd, laat zien hoe organisaties in verschillende sectoren technologie gebruiken om fraude te bestrijden. Enkele resultaten:

Bruce Dorris, J.D., CFE, CPA, voorzitter en CEO van de ACFE zegt het volgende: “Er wordt in toenemende mate melding gemaakt van fraude, een trend waarvan we niet verwachten dat die snel zal afnemen. Om zowel het toegenomen aantal fraudegevallen als opkomende trends het hoofd te bieden, is het voor organisaties van cruciaal belang om flexibel en proactief te zijn bij het invoeren van nieuwe fraudebestrijdingsmiddelen en -processen. Dit rapport is een waardevol hulpmiddel voor fraudebestrijdingsprofessionals om inzicht te krijgen in welke technologieën hun collega’s gebruiken of van plan zijn te gaan gebruiken, of hoe deze technologieën van invloed zijn geweest op het succes van hun fraudepreventie- en opsporingsinitiatieven.”

Analytics zijn onmisbaar geworden

Analytics is onmisbaar bij het opsporen van fraude. Op de vraag naar het gebruik van analytics gaven bijna alle deelnemers van het onderzoek aan dat het gebruik van data analytics door hun organisatie heeft geholpen om het aantal onderzochte transacties of aantal vermoedelijke fraudegevallen (99 %) te verhogen, evenals het vergroten van de nauwkeurigheid van hun anomaliedetectie (98 %) en het verbeteren van de efficiëntie bij het automatiseren van tijdrovende taken (98 %) en het terugbrengen van het percentage false-positives (97 %). Bij de meeste organisaties blijven interne databronnen de basis voor de anti-fraude analytics initiatieven (genoemd door 80 % van de respondenten), maar velen gebruiken ook een verscheidenheid aan externe databronnen zoals openbare documenten (41 %), lijsten van opsporingsdiensten (31 %), sociale media (29 %), data van mobiele apparaten (25 %) en andere data providers (25 %).

Het rapport belicht ook het toegenomen gebruik van technologieën zoals gedragsbiometrie, computer vision, gerobotiseerde procesautomatisering (RPA), blockchain, en virtuele en augmented reality. Het huidige gebruik van deze technologieën varieert van 7 % (virtual/augmented reality) tot 34 % (biometrie). Van de respondenten die geen gebruikmaken van één van deze nieuwe technologieën, verwacht 13 % (virtual/augmented reality) tot 19 % (RPA) deze in de komende één tot twee jaar in te zetten.

Co-auteur Andy McNeal, CFE, CPA, Director of Research bij de ACFE: “De ondervraagde fraudebestrijdingsprofessionals geven aan dat analytics technologieën hen helpen om fraude sneller en nauwkeuriger te identificeren. Beproefde technieken zoals rapportage van uitzonderingen en anomaliedetectie zijn nog steeds gangbaar, maar de groei in technologiebudgetten en de verwachte groei in het gebruik van AI met 150 % in de komende twee jaar geven aan dat organisaties niet op hun lauweren gaan rusten. Het landschap zou er wel eens heel anders uit kunnen zien als we in 2023 opnieuw gaan onderzoeken.”

“Hoewel de toename van online kanalen de risico’s heeft verhoogd en lucratieve nieuwe mogelijkheden voor criminele activiteiten heeft gecreëerd, is er ook een lichtpuntje”, zegt Stu Bradley, Senior Vice President van Fraud and Security Intelligence bij SAS. “Via deze kanalen kunnen organisaties grote hoeveelheden data verzamelen om trends beter te monitoren en zo preventief op te treden tegen de snel veranderende bedreigingen.”

Association of Certified Fraud Examiners

De ACFE, gevestigd in Texas, is ’s werelds grootste fraudebestrijdingsorganisatie en de belangrijkste aanbieder van fraudebestrijdingstrainingen en -opleidingen. Samen met meer dan 90.000 leden zorgt de ACFE ervoor dat bedrijfsfraude wereldwijd wordt teruggedrongen en dat het publiek vertrouwen krijgt in de integriteit en objectiviteit binnen het beroep.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *