Rapport “Climate change and environmental risk”, uitdagingen en handvatten voor de internal auditor

14 juli 2021

Klimaatverandering is een actueel en ingrijpend onderwerp voor vrijwel alle organisaties. Het is voor veel organisaties aanleiding voor een heroverweging en aanpassing van de koers. Met het oog op het strategisch belang voor de organisatie ligt hier ook een rol voor de internal auditor. We zien echter in het jaarlijkse Risk in Focus-rapport van het IIA dat de tijdsbesteding op dit gebied nu nog gering is. Dit was voor het IIA de reden om te onderzoeken hoe de Internal Audit Functie de organisatie goed kan ondersteunen op dit thema. Dit rapport is het resultaat van een survey onder 63 hoofden van IAF’s in Nederland.

Uit de vraaggesprekken met acht Internal Auditors die al ervaring hebben met audits op klimaatverandering en milieurisico’s en het bestuderen van literatuur blijkt de impact van de risico’s. Het rapport biedt concrete handvatten aan de Internal Auditors om de gewenste rol te bepalen en die goed uit te uitvoeren. Het Instituut van Internal Auditors Nederland, afgekort IIA is zoals bekend de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. De missie van het IIA is om het beroep en vak internal audit in Nederland te ontwikkelen en te promoten. Op deze manier ondersteunt het IIA internal auditors, management en andere belanghebbenden bij een succesvolle invulling van de internal auditfunctie. De hoofdtaken van het IIA bestaan uit het profileren van het vak, kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging en het delen van kennis. De internal auditor beoordeelt in welke mate zijn organisatie erin slaagt om het bedrijfsproces en de daarmee samenhangende risico’s te beheersen. Dit gebeurt in de volle breedte van systemen, productie, techniek, marketing en human resources van de organisatie. De internal auditor zal in de regel naar aanleiding van zijn bevindingen aanbevelingen geven over het terugdringen van risico’s. Een goed functionerende internal auditfunctie helpt het management om een organisatie met een goed stelsel van normen te beheersen.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *