Pieter Lakeman: “De Nederlandsche Bank maakt onnodig veel slachtoffers als gevolg van verplichte rekenrente bij pensioenfondsen”

31 juli 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

Volgens de voorzitter van de Stichting SOBI, Pieter Lakeman, dwingt De Nederlandsche Bank (DNB) pensioenfondsen om onjuiste rekenrentes te gebruiken. Voor hun jaarverslagen over 2021 werden de pensioenfondsen verplicht een rekenrente van circa 0,57% gebruiken. Wanneer 4% als rekenrente gebruikt zou zijn, hetgeen tot 2007 wel werd gedaan, zouden de pensioenvoorzieningen eind 2021 circa 60% kleiner zijn geweest. Dat het daarbij niet om enkele duizenden euro’s gaat mag duidelijk zijn. Zo was de pensioenvoorziening van PMT, het op twee na grootste pensioenfonds, op 31 december 2021 ruim 95 miljard euro. Bij een rekenrente van 4% zou dit ruim 55 miljard euro kleiner zijn. De facto betekent dit dat het eigen vermogen dan ruim 55 miljard euro te laag in de balans is opgenomen. Bij een rekenrente van 5% zou de voorziening zelfs circa 70% kleiner zijn en het eigen vermogen van PMT 65 miljard euro bedragen. Voor het grootste pensioenfonds, het ABP, wordt het eigen vermogen via de door DNB voorgeschreven rekenrente van 0,57% in de balans als 54 miljard euro afgebeeld terwijl het in werkelijkheid, bij een wat normalere rekenrente van 4%, meer dan 370 miljard bedraagt.

We vroegen Pieter Lakeman naar de toelichting op zijn bevindingen en de vervolgstappen.

Lakeman: “Kijk in het geval van het pensioenfonds PMT zou bij een rekenrente van 4% de pensioenvoorziening ruim 30 miljard euro bedragen maar de voorziening staat meer dan drie keer zo hoog in de balans. Daardoor staat het eigen vermogen van PMT 65 miljard euro te laag in de balans. Vergelijkbare verhoudingen gelden voor alle grote pensioenfondsen, ook voor PME en voor de Bouw (in grootte de nummers 4 en 5) en het allergrootste, ABP. Alles bij elkaar heeft Klaas Knot de DNB gebruikt als instrument om via de rentetermijn structuur de reserves van de Nederlandse pensioenfondsen per eind 2021 met 1.100  tot 1.400 miljard euro boekhoudkundig te laten verdwijnen. Pensioengerechtigden ontvangen daardoor vrijwel geen indexaties, premiebetalers betalen 25-30% te hoge premies en het Nederlandse bedrijfsleven betaalt al jarenlang meer dan 10 miljard euro teveel aan premies aan de pensioenfondsen. En besef je wel waarop die rentetermijn structuur gebaseerd is? De basis wordt gevormd door de rente op 6-maands leningen. De heer Knot beschouwt die rente als maatgevend, terwijl hij weet dat rente over langlopende leningen aanzienlijk hoger is dan rente op kortlopende leningen. Bovendien weet de heer Knot dat de zesmaandsrente geen marktrente genoemd zou mogen worden omdat die in wezen door het bestuur van de ECB wordt bepaald.”

Welke stappen heeft SOBI inmiddels ondernomen?

Lakeman: “Om dit geld uit handen van de Nederlandse of andere overheden te houden hebben wij aan de Ondernemingskamer van het Amsterdamse Hof gevraagd de jaarrekeningen 2021 van PMT,  PME en Bouw te vernietigen en opnieuw te laten opstellen. Wat wij feitelijk vragen is een verbod om de rentetermijn structuur van DNB toe te passen. De reden is duidelijk, DNB maakt met haar naar mijn stellige overtuiging dwaze rentetermijn structuur veel onnodige slachtoffers. Dat zijn niet slechts pensioengerechtigden die hun indexering missen maar ook premiebetalers die ruim 25% te hoge premies betalen. De 10 miljard die het Nederlands bedrijfsleven jaarlijks teveel aan de pensioenfondsen betaalt had letterlijk voor hetzelfde geld ook aan lonen en salarissen betaald kunnen worden.”

Maar hoe is het mogelijk dat in feite niemand DNB op dit beleidspunt kan of mag corrigeren?

Lakeman: “Dat is veroorzaakt door de, laat ik zeggen “ongelukkige” wijze, waarop Nederland de Europese pensioenrichtlijnen in haar wetgeving heeft opgenomen. De instantie die zou kunnen ingrijpen is Rutte 4 door zijn ambtenaren te bevelen wetswijziging op te stellen in door hem te geven richting. In de praktijk zien we dat de Nederlandse wetgever de wijze waarop de rekenrente bepaald moet worden aan een dubieuze toezichthouder heeft uitbesteed. Nederland is het enige land waarin toezicht op de pensioenfondsen door een bank wordt uitgeoefend. Die toezichthouder kijkt bovendien of zijn eigen bindende adviezen wel correct worden opgevolgd. Wanneer een bestuurder van een pensioenfonds niet doet wat DNB “adviseert” is de kans wel zeer groot dat de DNB als haar oordeel uitspreekt dat die bestuurder niet geschikt is voor zijn taak en daarom vervangen moet worden.”

Enig idee hoe dit uiteindelijk gaat aflopen?

Lakeman: “Dat hangt af van het oordeel dat Ondernemingskamer van het Amsterdamse Hof over de jaarrekening van PME gaat geven. De Ondernemingskamer heeft voorgesteld om met één van de drie door SOBI naar voren gebrachte zaken te beginnen en vroeg met welke zaak wij wilden beginnen. We hebben gekozen voor PME en verwachten omstreeks de jaarwisseling een arrest van de Ondernemingskamer. We verwachten dat we de zaak winnen. Dat betekent dan een revolutie in pensioenland omdat deze ziekelijke en verderfelijke boekhoudkundige trucages dan voor alle pensioenfondsen ten grave worden gedragen, iedereen indexatie krijgt, de pensioenpremies met ruim 10 miljard euro per jaar zullen dalen en de ruimte voor loonsverhogingen met hetzelfde bedrag toeneemt.”

Foto: Pieter Lakeman tijdens het afgelopen Risk & Compliance Jaarcongres op 16 juni jongstleden, met als thema “De rol van de poortwachter anno 2022, publieke versus private sector” • Bernard

  Eindelijk iemand met verstand van zaken .
  We mogen vurig hopen dat er een gunstig arrest uit volgt dat indexatie mogelijk maakt en het nieuwe pensioen gedrocht de prullenbak in gaat.
  Chapeau mijnheer Lakeman !

 • Willem Otermans

  Zelf ben ik registeraccountant en desondanks een groot fan van de heer Lakeman. Daar waar de beroepsorganisatie zich als een mak schaap gedraagt mbt de pensioenkwestie, daar staat Lakeman op om met gedegen argumenten ten strijde te trekken tegen het grote maatschappelijke onrecht veroorzaakt door het beleid van DNB. Hoe kan het toch, dat de NBA de jaarrekeningen van de pensioenfondsen van een goedkeurende verklaring voorziet, terwijl er duidelijk sprake is van onderwaardering van het eigen vermogen?

 • Jan Lely

  Vorig jaar hebben 3 deelnemers een strafklacht wegens valsheid in geschrift tegen het ABP ingediend wegens het geven van een onjuiste weergave van de financiële werkelijkheid in de jaarrekening (“geen getrouw beeld”); meermalen gepleegd. Deze strafklacht is, na een art.12 wetboek van strafvordering-procedure afgewezen met een onbegrijpelijke motivering. Deze zaak bij de Ondernemingskamer is daar een vervolg op. Wordt vervolgd!

 • Nicokooij

  Vanuit welke hoek zou het komen dat DNB onder leiding van Knot zomaar de dienst kan uitmaken, waardoor vanaf 2007 iedereen bestolen en besodemieterd wordt?
  Weet iemand daar het antwoord op (WEF)??

 • R.Hakstege

  Ik vind het niet meer dan terecht dat de DNB buiten gesloten wordt van de zeggenschap over het pensioengeld, daar hebben ze ook helemaal geen recht toe. Gewoon weer terug naar het oude systeem is het beste voor iedereen.

 • Henk Noeken

  Ja en zo worden we voor de gek gehouden door hoog opgeleide mannen en vrouwen voor hun eigen belang. Als ik dit zou doen word ik gerechtelijk vervolgd en deze mensen zijn waarschijnlijk zonnekoningen.

 • M. Ginkel

  De werkelijke boosdoener Kwade Genius van alle ellende sinds 2007 toen DNB en een commissie de rekenrente ging vaststellen is de Aalgladde Paling Pinokkio Rutte die al in 2002-2004 als Staatssecretaris Sociale Zaken de pensioenen al wilde verlagen wat hem toen niet lukte.
  Maar niet getreurd deze man wacht gewoon rustig af en zie in Rutte II vond hij al de eerste medestanders in kabinet met PVDAfbraak waar Jetta Klijnsma op een achternamiddag in 2016 de herziening IORP-richtlijn door de kamer jaste.
  In Rutte III kwam dan eindelijk zijn kans voor Rutte om alsnog zijn gelijk te halen door zijn Lakei Roofmees Wouter Koolmees van D66 aan het werk te zetten voor een nieuw Pensioenakkoord waar hij nota bene groen licht voor kreeg van de vakbond FNV enz. in de persoon van Han Busker en Tuur Elzinga die zelfs moesten dreigen met opstappen om blind bij het kruisje hun handtekening te zetten.
  En dit alles wordt dan dus nu anno 2022 door zijn (Rutte) volgende Lakei de GristenUnie Carola Schouten die komende maanden het Pensioenakkoord door de Tweede en Eerste kamer te rammen zodat op 1 januari 2023 Rutte eindelijk zijn zin krijgt en de Gepensioneerden alsook diegene die nog opbouwen lagere pensioenen krijgen.

 • groeningen

  Geweldig !

 • Jet Lakeman

  Ik ben trots op mijn tweelingbroer!

 • G Steens

  Ik hoop dat de heer Lakeman de overwinning haalt maar in deze maatschappij heb ik er een hard hoofd in. Maar waar zouden ze dat geld dan voor nodig hebben? Misschien ter ondersteuning van de EU?

 • ruth jacobus

  Groot respect voor die oude knarren Pieter Lakeman en Martin van Rooijen door sommigen “dood hout” genoemd, die met grote deskundigheid misstanden bij de overheid en banken in het belang van de gemeenschap aan de kaak stellen. Wat een verademing deze vakmensen, maar mijn zorg is, wie moet hen ooit opvolgen? Dank namens ons allen.

 • Gerard van Lochem

  Ik hoop van harte dat de toezicht taak van de DNB met betrekking tot de pensioenfondsen kan worden beëindigd. Ik heb die rol nooit begrepen en zeker gewantrouwd! Ik hoop dat de heer Lakeman in het gelijk wordt gesteld.

 • Dominic Meijer

  Door de deskundigen Pieter Lakeman, Hans van Meertens en Martin van Rooyen (50plus) worden de gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden enorm gestuurd!!
  En hebben de mensen er vertrouwen in dat het hele nieuwe pensioenstelsel naar de prullenbak gaat!!
  Bedankt allemaal,voor de ondersteuning!!

 • L.C.Looije

  Gelukkig zijn er nog mensen met een rechtsvaardigheidsgevoel.

 • Dominic Meijer

  Wij ouderen moeten ook niet op de partijen stemmen die niet voor ons opkomen!
  50plus,Pieter Omtzigt, BBB, SP, PVV!
  Wij hebben tenslotte 3.5 miljoen stemmen!
  Ik hoop dat dit kabinet zo snel mogelijk weg gaat, liever vandaag dan morgen!!!

 • Joop Böhm

  #G. Steens. Wellicht geeft dit artikel door Hans Moleman van 5 februari 1996 antwoord op uw vraag:https://www.pensioenbelangen.nl/images/2022/20220504_Verzerkeraars_willen_media_berwerken.pdf

 • Ben Wijlens

  Wie heeft er nog vertrouwen in de BV Nederland, we worden toch rechtstreeks in de armen van de heer Geert Wilders gedreven of Forum voor democratie, dit is toch waanzin zo veel geld in kas bij de pensioenenuitvoerders, de mensen die het met de handen moeten verdienen en werkgevers we worden gewoon belazerd, het wordt tijd dat Klaas Knot en kabinet Rutte OPSTAPPEN en zet Pieter Omzigt er neer , hopelijk krijgen de gewone mensen FINANCIEEL LUCHT. Pieter LAKEMAN ik hoop dat je gaat WINNEN. En dan de energie prijzen, het drijft mensen tot hoe nu verder, RUTTE EN KLAAS KNOT STAP ZO GAUW MOGELIJK OP WE ZIJN JULLIE ZAT.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *